|  | 

Розвиток пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей молодших школярів

Формування творчої людини треба починати у весну життя,

Тобто в дитинстві, бо дитинство зображає собою весну,

Юність – літо, змужнілий вік – осінь і старість – зиму.

Ян. Амос. Коменський

Щоб дати учням іскринку знань, вчителю потрібно

Ввібрати ціле море світла.

В. О. Сухомлинський

Мета сучасної початкової школи – не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб’єкта діяльності. З огляду на це велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Сучасне життя висуває нові пріоритети. На перший план виходить особистісний розвиток, усе ширше впроваджуються елементи особистісно зорієнтованого навчання. Саме в умовах особистісно орієнтованого навчання відбувається становлення таких важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватись та нести відповідальність за наслідки власних дій.

Розвиток творчих, інтелектуальних здібностей – це вміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток психічних процесів.

Розвиток творчих, інтелектуальних, пізнавальних здібностей включає і розвиток мислення – вміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію.

Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий.

Тому на кожному уроці вчителем повинні ставитися такі завдання

– запалити в дитячому серці вогник допитливості;

– збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

– розвивати різні види пам’яті;

– розвивати уяву і фантазію;

– розвивати увагу, спостережливість;

– формувати мовленнєві вміння, комунікативно – творчі здібності;

– пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;

– розвивати творче мислення;

– навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;

– виховувати національну самосвідомість, духовність.

Серед шляхів розвитку творчих, інтелектуальних здібностей, пізнавальної активності, самостійності, самореалізації дітей необхідним є використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань

– навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних, творчих.

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей учнів сприяють творчі завдання.

Наприклад, під час уроків читання на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності можна використовувати такі творчі завдання.

1. Зібрати наукові відомості щодо тварин і рослин, про які йдеться у, тексті.

2. Переказ від зміненої особи.

3. З поданих прислів’їв вибрати ті, які підходять за змістом

4. . Знаходження рядків, у яких автор висловлює своє ставлення до героя. .

5. Вибіркове читання: опис, міркування, пошук характеристики образу героя за планом ( портрет, дитинство, вдача, характер).

6. Літературні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини сприяють розвитку дивергентного мислення (швидкості, гнучкості, точності, оригінальності).

Творчі, пізнавальні та інтелектуальні здібності можна стимулювати також за допомогою активізації фантазії, уяви школярів. Бо ще Дж. Родарі сказав: “Якщо хочеш навчити думати, то насамперед навчи придумувати”.

Так, у 2 класі під час вивчення теми “Різнокольорові вірші” – можна запропонувати уявити картини природи, словесно їх намалювати. Ці завдання називаються “Слухаю, уявляю, відчуваю”. Ще можна клас поділити на два варіанти.

Під час читання вірша учні одного варіанту записують, що чують, другого варіанту – що бачать. (” Що я чую, що я бачу”).

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяє виконання завдань з логічним навантаженням. Такі завдання тренують довільну увагу, вчать порівнювати, аналізувати, узагальнювати, класифікувати.

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяють:

– створення продовження казки, оповідання;

– словесне малювання;

– вилучення зайвого;

– скоромовки;

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяють розвивальні ігри.

В іграх діти не тільки відображають реальне життя, а й перебудовують його. За словами Виготського, “гра дитини – це творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини”, тобто гра розглядається як творча діяльність, в якій наочно виступає комбінуюча дія уяви. Тому в своїй роботі вчителі використовують розвивальні ігри як засіб навчання і виховання.

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяють Інтерактивні методи.

Для розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення можна використати такі завдання:

“Крісло автора”

Учні за бажанням сідають у “крісло автора” і розповідають щось цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо.

Метод мозкового штурму.

Метод мозкового штурму використовується тоді, коли діти не мають уявлення про предмет, вони висловлюють свої думки, обгрунтовують, а вже потім роблять висновок. (Магічний трикутник, квадрат. Площа. Вимірювання площі.)

Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошуково – пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти.

Враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої, інтелектуальної особистості.

Тому залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно “ситуацію успіху”, поважаючи дитину, ми в змозі виховати творчо працюючу особистість.

З досвіду роботи В Чителів

Щодня поспішаємо зранку до школи

Щоб двері найменшим в світ знань відчинить,

Щоб творчості іскру і віру у себе

У кожному серці зуміть запалить.

Головне своє завдання вчителі нашої початкової школи вбачають у розкритті індивідуальності кожної дитини, тому що розуміють: від того, якими будуть перші шкільні роки вихованців, залежить усе їхнє подальше навчання і майбутній життєвий шлях

В Сухомлинський писав, що кожна нормальна дитина іде в школу з вогником в душі, а завдання педагога цей вогник підтримати, щоб він не погас. Тому в роботі вчителів початкової школи виникають питання:

– Як не погасити вогник цікавості дитини, а розпалити справжній факел?

– Як навчити дитину вчитися?

– Як уникнути пасивності учнів на уроках?

– Як “свій” урок зробити “їхнім” уроком?

– Як учительське “треба” перетворити на учнівське “хочу”?

Відповіді на ці та інші запитання педагоги нашої початкової школи знаходять, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми, придумуючи щось своє, що дає можливість учням не відсиджувати, а проявляти себе – як особистість, партнер, команда.

Учителі початкових класів нашої школи – це люди не тільки з життєвим досвідом, а й з великим педагогічним багажем, люди активні, енергійні, завзяті, з невичерпним прагненням творчої діяльності. Оскільки педагог не може бути пересічною людиною, вчителі початкової школи постійно працюють над собою, займаються самоосвітою, вдосконаленням педагогічної майстерності.

Основним принципом роботи вчителів початкової школи є використання сучасних досягнень вікової психології, інноваційних технологій навчання для успішного розвитку пізнавальних, інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей школярів початкової школи за умови збереження та підвищення резервів їх фізичного, психічного та соціокультурного здоров’я. У впровадженні інноваційних методів і технологій вчителі початкової школи перш за все керуються п’ятьма основними заповідями:

Любити, вірити, знати, поважати та розуміти дитину як основний об’єкт і суб’єкт навчальної діяльності.

Люби дитину! Любов до дітей – серцевина педагогічної моральності, основа культури вчителя.

Вір у дитину! Без віри в дитину, без довіри до неї вся педагогічна мудрість, усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються, як будиночки з піску.

Знай дитину! Без знання дитини немає навчання, немає виховання, немає справжнього педагога і педагогічного колективу. Якомога глибше знати духовний світ кожної дитини – перше і найважливіше завдання педагога.

Поважай дитину! Не вважай себе спроможним вирішувати ті питання, які належить вирішити юній особистості.

Розумій дитину! Вмій поставити себе на її місце, побачити світ її очима, зрозуміти, чим дитина живе, до чого прагне.

Для того щоб кожна така особистість могла розвиватися, потрібно створити відповідне середовище. Сприятливе для розвитку. Саме таке середовище створене вчителями початкової школи.

Вчителі нашої початкової школи, навчаючи учнів, та, розвиваючи в них пізнавальні інтереси всю роботу спрямовують у такій послідовності: Цікаво → знаю → вмію

А для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, ми намагаємось створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. Одноманітне, шаблонне повторення одних і тих же дій відвертає потяг до навчання. Тому учням поряд із стандартними завданнями пропонуємо такі, які вимагають мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення.

Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Дуже подобається дітям така форма роботи як “Мікрофон”. Учні вчаться говорити лаконічно і швидко. Нагадується лише правило під час відповіді.

Вправа “Очікування”

Робота у групах, у парах не дає можливості розгубитися слабшим, кожний починає вірити у свої власні сили. У дітей формується позитивна мотивація до навчальної співпраці.

Одним зі шляхів розв’язання проблеми підвищення пізнавальної активності та розвитку креативних здібностей у процесі набування знань є застосування в навчальному процесі творчих ігор і вправ, бо емоційне забарвлення останніх сприяє глибокому й міцному засвоєнню матеріалу, розвитку особистості кожного школяра.

У грі розвивається уява, утверджуються образи фантазії, виниклі ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини емоційно привабливими. Учні привчаються до колективної дисципліни.

Важливість гри у тому, що вона надає дитині можливість помріяти, проявити уяву, дає свободу самовияву і творчості. Всі вчителі систематично проводять ігри з використанням інтерактивних технологій.

Також дуже широко і систематично використовується інсценізацію, що розвиває пам’ять, творчу уяву, креативне мислення, мову, мовлення, вміння спілкуватися, самостійність. Проводяться уроки та виховні заходи з комп’ютерною підтримкою.

Робота над розвитком пізнавальних, творчих. інтелектуальних здібностей підвищує продуктивність праці учнів. Вони цікавляться, що буде завтра, придумують свої завдання, вірші, загадки.

Творчі, пізнавальні, інтелектуальні здібності, як і інші здібності людини, вимагають постійного тренування. Завдання вчителя – збудити здібності своїх учнів, виховувати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого характеру.

Розширенню світогляду сприяють екскурсії, з відвідуванням музеїв, турпоходи по рідному краю, екскурсії на хлібозавод, міську бібліотеку День здоров’я; Позакласні заходи

Проведення декадника початкової школи “Кожна дитина талановита”;

Проведення виставок дитячої творчості;

Поєднання задач навчально-виховного процесу і поза навчальної освіти (заняття дітей у школі мистецтв, , спортивних секціях, клубах сучасного, бального та спортивного танцю).

Висновок:

Розвиток творчих здібностей вимагає від учителя наполегливої праці і любові, адже він сіяч добра, правди, знань, творець дитячих душ. Мабуть, саме це мав на увазі І. Драч, коли у “Думі про вчителя” вустами свого героя сказав:

Нема жахливішої роботи, ніж учительська.

Нема виснажливішої роботи від учительської

Де нерви паляться, мов хмиз сухий,

Де серце рветься в клекоті і чаді.

Але нема щасливішої долі,

Коли Людина з Твоїх рук, Учителю,

Іде у світ – на краплю світ людніє.

Отже, потрібно не формальне, а творче, розумне засвоєння і застосування педагогічного досвіду.

Тож бажаю вам успіхів у цій нелегкій справі!

Дитина – наче паросток тендітний

Свої долоньки сонцю простягає.

І тягнеться увись росточок плідний

Йому потрібні догляд і душа.

Учителі! На вас стоять держави,

І вам майбутнє на Землі вершить.

Відтак, плекайте сад, бо він не дасть врожаю,

Як добре не подбає садівник.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Розвиток пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей молодших школярів
Розвиток пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей молодших школярів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email