|  | 

Розвиток життєвокомпетентної особистості через формування духовних цінностей

Курс нашої країни на перетворення в економіці, політичному та суспільному житті веде за собою зрушення в інших інститутах суспільства. Зміна місії людини в оновленій системі, її політичних і духовних поглядів диктує нові вимоги до особистості, її освітньої та професійної підготовки. Школа не може залишатись недоторканою стабільною системою не проектуючи свою діяльність у нових соціокультурних умовах. Сьогодні школа покликана формувати компетентності, що дозволять кожному випускнику стати успішною, життєспроможною особистістю, здатною до творчої самореалізації.

Тому не випадково колектив НВК “Дивосвіт” розпочав роботу над експериментом всеукраїнського рівня за темою “Управління розвитком життєвокомпетентної особистості у умовах Школи сприяння здоров’ю як Школи майбутнього”.

Серед пріоритетних напрямків роботи НВК “Дивосвіт” є забезпечення психологічного комфорту дітей та їх духовного здоров’я. Східна мудрість твердить, що щасливою людина може бути тільки в тому разі, коли добре засвоїть 4 уроки життя: урок здоров’я, урок любові, урок мудрості, урок праці.

Основу нашої свідомості становлять Знання. Без них не може здійснюватися ніяка діяльність. Тому, щоб плідно діяти й задовольняти свої потреби, діти повинні постійно пізнавати світ і самі себе.

В “Дивосвіті” створений інноваційний освітній простір, який дозволяє озброювати учнів п’ятьма ключовими компетенціями, які Рада Європи визначила як стрижневі для ХХІ століття.

1. Політичні та соціальні компетенції : здатність брати на себе відповідальність, участь у спільному прийнятті рішень, врегулювання конфліктних ситуацій ненасильницьким шляхом, участь у функціонуванні й поліпшенні демократичних інститутів;

2. Компетенції щодо життєдіяльності та співпраці у багатокультурному суспільстві; освіта повинна озброїти молодь полі-культурними компетенція ми: усвідомлення відмінностей, повага, толерантність, культура миру, здатність жити з людьми інших культур, мов, релігій;

3. Компетенції, що стосуються володіння усним і писемним мовленням ( Комунікативні компетенції );

4. Компетенції, пов’язані з виникненням Інформаційного суспільства ;

5. Здатність Навчатися протягом усього життя як основа неперервної підготовки у професійному плані, а також особистому і громадському житті.

В усі часи людство обережно ставилося до формування душі дитини, адже на міцному грунті духовності зростає особистість, відповідальна за думку, слово і вчинок.

Робота в закладі спрямована на глибоке засвоєння учнями вічних і мудрих законів життя, а саме:

Ø любов до батьків і рідних;

Ø повага до людей;

Ø до праці;

Ø до рідної землі;

Ø до рідної мови.

Унікальна структура комплексу до складу якого входять дошкільний, загальноосвітній і позашкільний заклади дає змогу забезпечити розвиток дитини від 2 до 17 років. Вирішити питання психологічного добробуту малюків допомагає практичний психолог комплексу, яка проводить психодіагностику нервово-емоційного напруження у дітей і корекцію негативних проявів психіки, спрямовану на формування позитивних емоцій та адекватної поведінки у складних життєвих ситуаціях. Робота психолога допомагає дошкільнятам не тільки запобігти стресам, а й полегшити й пришвидшити адаптацію дітей при переході з садочка до школи.

Поряд з традиційними педагогічними методами і прийомами в дитячому садку активно використовуються казкотерапія, кольоротерапія, музикотерапія. Казкотерапія – процес покращення внутрішнього духовного світу дитини. За допомогою казки здійснюється не тільки формування необхідних дитині знань, умінь та навичок, а й переймання життєвого досвіду на основі різних емоцій та почуттів, безпека дитячої підсвідомості, співіснування дітей у соціумі.

Саме казка та гра розвивають дитячу фантазію, наповнюють свідомість малят яскравими позитивними враженнями, сприяють формуванню їх психічного, соціального та духовного здоров’я, від яких у певній мірі залежить фізичний розвиток дошкільників.

Логічним продовженням цього курсу є робота вчителів початкових класів НВК, але курс “Казкотерапії” вже спрямований пробудити в дитині енергію життя, надихнути на подолання труднощів, забезпечити радість від навчання, навчити мислити критично, приймати рішення, які базуються на моральних цінностях і переконаннях. Отже, як стверджував В. О. Сухомлинський, казка – це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки й мови.

Важливе значення у творенні людської духовності відводиться формуванню Історичних знань. В нашому закладі створений і активно працює музей в якому представлені експозиції:

– бойової слави 92 Гвардійської Криворізької Червонопрапорної Стрілкової Дивізії;

– Історія нашого міста;

– Історія школи

Дізнаючись про далеке чи близьке минуле, йдучи поряд з “живою історією”, діти краще усвідомлюють свою причетність до історії свого народу, нації і людства взагалі. Традиції, звичаї, що містять у собі високі моральні цінності, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, несуть могутній моральний потенціал, спрямований на виховання духовної особистості.

Наш навчальний заклад керується в своїй діяльності інтересами й потребами дітей, які не лише вчаться, а й живуть повноцінним, активним життям. Саме тому було створено дитяче учнівське об’єднання – країна “Дивосвіт”. Дивосвітівці, громадяни дитячої країни, мають власні державні символи, президента, обраного на демократичних засадах, та орган управління дитячим об’єднанням.

Через учнівське самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян держави, із глибоко усвідомленою життєвою позицією, почуттям національної самосвідомості, які вчаться розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, приймати власні рішення.

Ким би не була людина, який би не мала статус, головною турботою для неї є Здоров’я. Здоров’я турбує всіх. Хоча існує парадокс: людина не думає про здоров’я, коли здорова, а починає думати тоді, коли його втрачає.

В нашому закладі діє інформаційно-освітній центр розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Основна діяльність центру спрямована на поширення власного досвіду комплексу як закладу оздоровчої спрямованості, розширення Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, методичний супровід цих шкіл, впровадження методів, інноваційних технологій навчання і виховання, які спрямовані на збереження, зміцнення фізичного та духовного здоров’я дітей та учнівської молоді.

Арттерапія це не тільки лікування мистецтвом, але і спосіб знайти особливості себе, зрозуміти, висловити. Одним для пізнання власної душі потрібні олівець і фарби, іншим – музика або танок. Заняття мистецтвом є засобом емоційного вираження, зняття психологічної напруги, кращої психологічної адаптованості абсолютно для кожної дитини, яка включається в процес творчості. Передаючи власні почуття дитина відчуває себе творцем цікавих для оточуючих образів.

Почуття гордості за свою роботу має величезний терапевтичний вплив особливо для тих, кого вважають “важкими” учнями, нездарами, ледарями, невпевненими в собі невдахами.

В умовах нашого комплексу формування особистості методом арттерапії здійснюється на уроках образотворчого мистецтва та в роботі художньої студії “Art”. Цей фотоколаж ілюструє будні художньої студії “Art”. Вихованці працюють як групами, так і індивідуально, виконують роботи на папері і на комп’ютері, а потім презентують їх перед батьками і однолітками, представляють на виставках і конкурсах.

В своїх роботах діти розкривають власні думки від прочитаного, приємні дитячі спогади та навіть можуть створити цілу серію робіт.

Через самоврядування, розвиток дитячої творчості, діяльність громадських організації в комплексі створюється міцний фундамент для повноцінного духовного становлення молодої особистості. Духовні потреби кожної людини унікальні, а шлях духовного розвитку носить індивідуальний характер. Тому важко накреслити загальні підходи, розробити універсальні Методи успішного духовного розвитку.

Адже духовне не можна зрозуміти, його можна тільки пережити.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Розвиток життєвокомпетентної особистості через формування духовних цінностей
Розвиток життєвокомпетентної особистості через формування духовних цінностей
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email