|  | 

РУСЬКА ТРІЙЦЯ

“РУСЬКА ТРІЙЦЯ” – гурток західноукраїнської демократичної молоді, що діяв у 1833 – 1837 рр. у Львівській семінарії.

Його назва утворилася від кількості семінаристів (М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич), які склали ядро гуртка. До гуртка входили також М. Устиянович, А. Могильницький, І. Головацький, з ним підтримував зв’язки Г. Ількевич.

Членів гуртка об’єднувала ідея праці на ниві національної культури, зокрема відродження української літератури в Галичині. Свою діяльність гуртківці розпочали з вивчення життя рідного народу, з широко запланованих фольклорно-етнографічних студій. Енергійні ентузіасти “руського слова” були окрилені процесами становлення нової української літератури на Наддніпрянщині, романтичним піднесенням, що охопило сусідні західно – й південнослов’янські народи і символізувало їхнє національно-культурне відродження.

“Руська трійця” відчувала свій єдинокровний зв’язок із громадсько-освітніми діячами Східної України й намагалася все зробити, щоб зміцнити ці контакти, піднести рідне слово на високості, гідні великого народу. Девізом діяльності гуртківців став фольклорний образ “Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде”, взятий із збірки пісень М. Максимовича. Літературно-художня діяльність гуртківців розвивається головним чином у романтичному річищі, її головні мотиви наснажені патріотичними ідеями. Ці твори, а також фольклорні матеріали гуртківці намагаються опублікувати у збірниках “Син Русі” (1833), “Зоря” (1834), проте ці перші дві спроби не здійснилися.

Тільки 1837 р. в Будимі (тепер Будапешт) побачив світ альманах “Русалка Дністровая”, що започаткував становлення нової української літератури в Галичині.

Літ.: Гербільський Г. Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. ( до 1848 р.). Л., 1964; Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. К., 1990; Петраш О. Подвижники української ідеї: Маркіян Шашкевич та його побратими.

Тернопіль, 1996.

П. Хропко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: РУСЬКА ТРІЙЦЯ
РУСЬКА ТРІЙЦЯ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email