|  | 

С. ВАСИЛЬЧЕНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ТАЛАНТ”

Варіант 1

1. Талант С. Васильченка формувався під впливом…

А Матері.

Б Митців театру.

В Розповідей селян.

Г Творів М. Гоголя.

2. С. Васильченко народився…

А На Закарпатті.

Б Тернопільщині.

В Чернігівщині.

Г Херсонщині.

3. Любов С. Васильченка до книжки, добрі естетичні смаки прищепив…

А Перший учитель.

Б Батько.

В Дідусь.

Г Брат.

4. Батьки майбутнього письменника, випроводжаючи сина на навчання до семінарії, нагадували не забувати…

А “Писати листи про навчання”.

Б “Постійно самовдосконалюватися”.

В “Поважати і шанувати простий люд”.

Г “З якого коліна вийшов”.

5. На Київщині, поблизу Миронівки, С. Васильченко організував…

А Сільську бібліотеку.

Б Аматорський театральний гурток.

В Політичний мітинг.

Г Страйк проти куркулів.

6. Справжнє прізвище С. Васильченка…

А Котенко.

Б Вільченко.

В Губенко.

Г Панасенко.

7. Більшість творів С. Васильченка…

А Психологічні.

Б Історичні.

В Автобіографічні.

Г Соціально-побутові.

8. Епіграф до твору “Талант”, як зазначає С. Васильченко, взято…

А 3 “газетної хроніки”.

Б “Буденного життя”.

В “Особистих міркувань”.

Г “Української класичної літератури”.

9. Щоб розвинути свої театральні здібності Тетяна (С. Васильченко “Талант”) сподівалася на:

А Сільських учителів.

Б Виконавців церковного хору.

В Професійних театралів.

Г Дворян з поміщицької садиби.

10. Отець Василь вигнав Тетяну з церкви, бо вона (С. Васильченко “Талант”)…

А Погано співала у хорі.

Б Не дотримувалася церковних обрядів.

В Збезчещена актриса.

Г Запізнилася на службу.

11. Одніє б з проблем, яку порушує С. Васильченко у творі “Талант”, є…

А Взаємостосунки батьків і дітей.

Б Занапащення таланту.

В Гармонія людини і природи.

Г Умови життя людей у часи кріпаччини.

12. Як склалася подальша доля Тетяни наприкінці твору С. Васильченка “Талант”?

А Героїня твору стала відомою співачкою.

Б Своє життя вирішує присвятити педагогічній діяльності.

В Гине через самогубство.

Г Виїжджає до іншого села.

Варіант 2

1. Улюбленою піснею Тетяни була (С. Васильченко “Талант”)…

А “Чого вода каламутна, чи не хвиля збила?”

Б “Ой послала мене ж мати зеленого жита жати…”

В “Від синього Дону до сивих Карпат”.

Г “Ой ти, ниво моя, ниво…”

2. Степан Васильович – син…

А Шевця.

Б Маляра.

В Паламаря.

Г Учителя.

3. На С. Васильченка як майбутнього письменника, на формуван­ня його творчої особистості вплинув…

А І. Франко.

Б Т. Шевченко.

В О. Олесь.

Г Твір давнини “Слово про похід Ігорів”.

4. С. Васильченко майже все своє життя присвятив себе…

А Учителюванню.

Б Театральній діяльності.

В Вивченню етнографії рідного краю.

Г Дослідженню вивчення творчості Т. Шевченка.

5. Поема С. Васильченка, яка була загублена, перший твір письменника мав назву…

А “Не устоял”.

Б “Приблуда”.

В “Талант”.

Г “Розбита бандура”.

6. Темі війни присвячений твір С. Васильченка…

А “Пацанок”.

Б “Русин”.

В “Вова”.

Г “Мужицька арихметика”.

7. Твір С. Васильченка “Талант” опублікований:

А У 1912р.

Б 1931р.

В 1924р.

Г 1926р.

8. За жанром “Талант” С. Васильченка – це…

А Трагічна драма.

Б Соціально-психологічне оповідання.

В Соціально-побутова повість.

Г Повість-трагедія.

9. Головна героїня твору “Талант” С. Васильченка – Тетяна, яка за професійною діяльністю…

А Вчителька початкової школи.

Б Співачка церковного хору.

В Театральна акторка.

Г Швачка.

10. Бажанням Тетяни, головної героїні твору С. Васильченка, було…

А Зробити кожну знедолену людину щасливою.

Б Ставши акторкою, прославити себе серед дворянського су­спільства.

В Заробляти багато грошей на особистому театральному об­даруванні.

Г Власний мистецький хист присвятити простому люду.

11. Чому поміщиця закриває театр і виганяє Тетяну з двору (С. Васильченко “Талант”)?

А Щоб не сплачувати гонорар дівчині.

Б Принизити справжній талант актриси.

В Зберегти “честь” родича.

Г За її аморальну поведінку.

12. Слово С. Васильченка “то сміхом сипне, то жалю-жалю нагорне, аж у грудях защемить як од рани”. Так про письменника зазначив…

А О. Гончар.

Б Д. Павличко.

В М. Ш у мило.

Г В. Симоненко.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: С. ВАСИЛЬЧЕНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ТАЛАНТ”
С. ВАСИЛЬЧЕНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ТАЛАНТ”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email