|  | 

СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ

СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ (рр. нар. і см. невід.) – давньоукраїнський письменник XV ст.

Автор паломницького твору “Слово о бытие Іерусалимском”. Біографічних відомостей немає, крім його власного свідчення: “Се аз, раб божій Арсеней, смиренний діакон Селуня града, был есмь в Іерусалиме 17 літ” Невідомо також, хто він був за національністю: білорус (О. Марков), болгарин (С. Обнорський), українець (твір має виразні елементи староукраїнської мови) чи грек із Салонік.

Немає певності й щодо джерел його твору: існує гіпотеза, що твір вигаданий, написаний за літературними джерелами, а сам автор у Палестині ніколи не був, тобто що Селунський скористався у своїх записках не стільки живими враженнями від подорожі, скільки творами попередників, серед яких головне місце належить “Хожденью” Данила Паломника (XII ст.).

Пам’ятка відома у 13 списках XV – XVII ст., які мають східнослов’янське походження. Твір невеликий за обсягом. На відміну від аналогічних пам’яток, у ньому відсутні старозаповітні сюжети й мотиви, а основна увага зосереджується на євангельських подіях, викладених здебільшого за усними джерелами.

Автора мало цікавлять культові та історичні пам’ятки архітектури, умови мандрів до Святих місць, а захоплюють перекази про християнські святині.

Літ.: Адрианова-Перетц В. П. Хождение Арсения Селунского // Изв. отд. рус. яз. и слов. АН. 1914. Т. 18. Кн.

3; Маркое А. Родина паломника Арсения Селунского // Рус. филол. вестн. 1914. Т. 81; Обнорский С. П. Клитературной истории “Хождения” Арсения Селунского // Изв. отд. рус. яз. и слов. АН. 1914.

Т. 19. Кн. 3; Шляпкин И. А. Хождение Арсения Селунского // Изв. отд. рус. яз. и слов.

АН. 1914. Т. 19. Кн.

1; Марков А. Дополнение к статье “Родина паломника Арсения Селунского” // Рус. филол. вестн. 1915. Т. 83; Білоус П. В. Українська паломницька проза.

К., 1998.

П. Білоус

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ
СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email