|  | 

Щоб рибку з’їсти, треба в воду лізти. Позакласне читання

Матеріал уроку. Народні притчі “Корінь і стебло”. “Треба нахилитися”. Прислів’я.

Мета. Продовжувати ознайомлювати учнів з різновидом українського фольклору – притчею. Формувати вміння знаходити “силу” притчі. Розвивати творче мислення. Удосконалювати читацькі навички.

Виховувати розважливість, бажання плекати в собі все добре і корисне.

Обладнання. Таблиці для розвитку читацьких навичок.

Хід уроку

І. Узагальнення вивченого на попередньому уроці.

1. Бесіда.

– Які твори ми читали на попередньому уроці?

– Які притчі ви прочитали вдома?

– Який повчальний зміст прочитаної вами притчі?

– Що таке притча?

2. Перевірка притчі напам’ять.

II. Вправи на розвиток читацьких навичок.

1. Гра “Влуч у ціль”.

2. Відшукай паліндроми.

III. Робота над притчею “Корінь і стебло”.

1. Слухання притчі.

– Про то розмовляли батько з сином?

– З чим батько порівняв маленьку звичку?

– А більшу?

– А велику?

– Перед чим людина стає безпорадною?

– Як ви розумієте слово “звичка”?

(Все, що людина робить щодня, постійно і зникає до цього, називається звичкою.)

Які можуть бути звички? (Добрі і погані.) – Заповніть таблицю.

Добрі звички

Погані звички

Слова для довідки: прокидатися зранку; спати до обіду; чистити зуби; вітатися зі знайомими; розкидати речі; підтримувати чистоту: гризти нігті; мити руки; прибирати постіль; дякувати за допомогу; ображати менших; палити цигарки; вживати алкоголь: бути ввічливим всюди; говорити погані слова…

Набути добрих звичок нелегко. Це праця. Потрібні наполегливість, старанність, терплячість. А от погані звички пристають дуже легко.

Вони, як реп’яшок, чіпляються до людини і можуть наробити багато шкоди.

2. Читання притчі за особами.

– Знайдіть у тексті речення зі звертаннями.

– Які власні звички ви вважаєте шкідливими?

– Що треба зробити, щоб їх позбутися?

– Чи легко набути добрих звичок?

– Яка головна думка твору?

Прочитайте прислів’я після тексту. Яким прислів’ям можна висловити головну думку притчі? (Чого вранці не зробиш, того ввечері не здогониш.)

IV. Опрацювання народної притчі “Треба нахилитися”.

1. Самостійне читання притчі.

– Знайдіть речення, яким можна висловити головну думку притчі.

(Не хотів один раз нагнутися, то мусив триста разів поклонитися.)

2. Вправа “Інтерв’ю”.

– Поставте одне одному по три запитання за змістом тексту, дайте відповіді.

3. Читання за особами.

– Знайдіть і прочитайте питальні речення, правильно інтонуючи їх. Знайдіть окличні речення. Які вони за метою висловлювання? (Перше

Спонукальне, друге – розповідне.) Як їх треба читати?

– Яка погана звичка тут висміюється? (Лінь.)

– Які хороші звички схвалюються? (Розважливість, допомога ближньому.)

4. Читання прислів’їв.

– Що висміюють всі ці прислів’я?

– Які ще прислів’я про працю або про лінь ви знаєте?

– Прочитайте зашифроване прислів’я. Поясніть його.

АкьнелаМ яцарп ашарк аз екилев яллідзеб.

(Маленька праця краща за велике безділля.)

V. Підсумок з теми “Я світу у пригоді стану”.

Тестування

1. Вірш “В казковому світі” написала…

А) Леся Українка.

Б) Марія Чумарна.

В) Марійка Підгірянка.

2. Короткі життєві історії, в яких яскраво виражена одна повчальна думка, – це…

А) Приказка.

Б) Прислів’я.

В) Притча.

3. Слова: “Сила твоя – від руської землі” з казки…

А) “Про бідного парубка й царівну”.

Б) “Ілля Муромець”.

В) “Ремесло царевича”.

4. Яке прислів’я підходить до казки “Про бідного парубка й царівну”

А) Друзі пізнаються в біді.

Б) Не те золото, що блищить, а те, що серце гріє.

В) Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

5. Хто навчав людей любити своїх ближніх і робити їм добро?

А) Добрий самарянин.

Б) Ісус.

В) Священик.

6. До якої притчі підходить прислів’я: “Щоб рибку з’їсти, треба в воду лізти”?

А) “Корінь і стебло”.

Б) “Годинникові колеса”.

В) “Треба нахилитися”.

VI. Домашнє завдання.

Придумати історію на тему одного прислів’я.

УРОК 25 Позакласне читання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Щоб рибку з’їсти, треба в воду лізти. Позакласне читання
Щоб рибку з’їсти, треба в воду лізти. Позакласне читання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email