|  | 

“Сільське господарство Дніпропетровщини” конспект уроку у 9 класі з географії рідного краю

Тема: Сільське господарство Дніпропетровщини

Мета: дати характеристику сільського господарства Дніпропетровської області, розглянути всі сільськогосподарські галузі та сформувати поняття “економічний потенціал та сталий розвиток”, розвивати пізнавальний інтерес, творче мислення, виховувати культуру спілкування, самостійність.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, картосхеми у підручнику

Опорні та базові поняття : господарство, галузі сільського господарства

Географічна номенклатура: АПК (агропромисловий комплекс), галузі сільського господарства

Зміст уроку:

І. Організаційний момент: перевірка присутності учнів, їх підготовка до уроку, організація уваги учнів, психологічний настрій на роботу.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом “Робота в парах”

Перевірка вивченого вдома матеріалу по сільському господарству Дніпропетровської області. Вчитель задає питання, один учень відповідає, інший – перевіряє правильність відповіді.

Що розуміють під сільським господарством? (виробництво рослинної і тваринної продукції, що споживаються в їжу людьми та тваринами, або задіяного для наступного промислового виробництва)

Що є основою АПК? (сільське господарство)

Які чинники впливають на розвиток сільського господарства? (природні та суспільні)

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Прийом “Асоціативний кущ”

Використовуючи підручник, учні виписують у зошит всі чинники, що визначають розвиток сільського господарства Дніпропетровської області, формуючи таблицю, яку протягом уроку будуть заповнювати:

Природні чинники

Суспільні чинники

Клімат

– опади

– температура

Політичні

– землеволодіння

– організація

– державна політика

– інші чинники

Грунти

– родючість

– структура

– текстура

– потужність грунтового покриву

– потужність гумусового горизонту

Економічні

– розмір господарства

– попит

– виробничі фонди

– технології

– інфраструктура

– реклама

Рельєф

– висота й величина ухилу

– експозиція схилів

Соціальні

– культура й традиції

– освіта й професійна підготовка

– особливості поведінки

– випадкові чинники

Шкідники

– паразити

– сарана

– хвороби та ін

IV. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя:

На сільське господарство припадає 7,7% сукупного виробництва товарів та послуг області. Сільгоспвиробництво ведеться на 2513,6 тис. га, або на 78,7% загальної площі області. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зерна, соняшнику, овочів, а також на м’ясо-молочному тваринництві. Навколо великих міст і промислових центрів створено агропромислові комплекси з інтенсивним виробництвом ранніх овочів, молока, яєць, м’яса, птиці.

Рослинництво є стратегічною й найбільш вагомою галуззю. Розвиток рослинництва базується на вдосконаленні структури посівних площ сільськогосподарських культур, впровадженні грунтозахисних систем обробки грунту, інтенсивних технологій вирощування культур. Серед зернових культур: озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза на зерно, просо, гречка. Технічні культури: цукровий буряк, соняшник. Значні площі під кормовими культурами, зокрема однорічними й багаторічними, кукурудзою на силос і зеленим кормом, кормовими коренеплодами.

Розвинуте садівництво. В усіх категоріях господарств області утримується 259,8 тис. голів великої рогатої худоби, 448,4 тис. голів свиней, 16,1 млн. голів птиці. За чисельністю свиней та птиці область знаходиться у першій п’ятірці регіонів України. Стратегічним напрямком роботи щодо поліпшення продуктивності й підвищення виробничих показників галузі тваринництва є генетичне вдосконалення селекційно-племінних якостей тварин власної та зарубіжної селекції.

У молочному скотарстві сформовано 13 племінних заводів, 13 племінних репродукторів з маточним поголів’ям 25 тис. голів. У галузі свинарства створена одна з найбільших на Україні племінна база. Всього в області працює 9 племзаводів і 36 племінних репродукторів.

У галузі конярства розведенням племінного молодняку верхових та ваговозних порід, а також вирощуванням високоякісних спортивних коней займаються 2 племінних заводи та 2 племінних репродуктори сільгосппідприємств. Прийом “Шпаргалка”

Використовуючи малюнок підручника на стор 120, зобразити в зошиті у вигляді картосхеми взаємозв’язки галузей АПК та склад галузей с/г

Прийом “Склади кросворд”

Використовуючи текст підручника, конспект, картосхему та презентацію “Сільське господарство Дніпропетровщини” скласти кросворд за варіантами, щоб центральним словом було “рослинництво” (І варіант), “тваринництво” (ІІ варіант) та легенду до нього.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом “Проблемне питання”

Чому, незважаючи на те, що Дніпропетровська область завжди вважалася промисловою, а не аграрною, тут досить добре розвинене сільське господарство? Чим це обумовлено?

Прийом “Експрес-тести”

1.За площею сільгоспугідь Дніпропетровська область посідає в Україні

А)перше місце (+) б) третє місце

2.Під сільськогосподарські угіддя в дніпропетровській області відведено

А) 100% землі б)78.7% землі (+)

3.Що таке деградовані угіддя?

А)угіддя, земля яких дуже виснажена, не дає урожаю, не родюча (+)

Б)угіддя, які не використовуються в силу різних причин

4.Назвіть дві галузі сільського господарства

А)рослинництво й тваринництво (+)

Б)тваринництво і бджільництво

5.Назвіть головну технічну культуру регіону

А)соняшник (+) б)картопля

6.Чим представлене тваринництво на Дніпропетровщині?

А)ВРХ, свині та птахівництво (+)

Б)коні, свині, вівці

VI. Підсумок уроку.

Оцінювання учнів

VII. Домашнє завдання

ü Опрацювати відповідний матеріал підручника, конспект

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: “Сільське господарство Дніпропетровщини” конспект уроку у 9 класі з географії рідного краю
“Сільське господарство Дніпропетровщини” конспект уроку у 9 класі з географії рідного краю
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email