|  | 

Синестезія

Синестезія (грецьк. synaesthesis – одночасне відчуття) – художній прийом, поєднання в одному тропі різних, іноді далеких асоціацій. Випливає із природної властивості людини переживати водночас враження, одержані від кількох органів чуття, що приводить до синтезу кількох відчуттів. Найяскравіше С. проявилася у ліриці раннього П. Тичини – поета, схильного до “кольорового слуху” та “слухового кольору”, здатного сприймати, скажімо, квінту як жовту густу барву тощо. Синтетичне взаємозумовлення цих чинників приводило до витворення одночасної “мальовничої музичності” як чільної ознаки “кларнетизму”: “За частоколом – / Зелений гімн”; “Мов золото-поколото, / Горить-тремтить ріка, / Як музика” і т. п.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Синестезія
Синестезія
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email