|  | 

Синоніми до слів на літеру Н

НАБИРАТИ (людей) вербувати, (людей в організацію, загін, речей – ще) комплектувати.

НАБЛИЖАТИСЯ підходити, присуватися, підступати, (масою) сунути, (час) підкрадатися.

НАБОЛІЛИЙ багатостраждальний.

НАБРИДАТИ надокучати, розм. надоїдати, док.: знавісніти, підсил. (зі злістю) осточортіти// сидіти в печінках, намуляти очі, лізти межи очі.

НАБРИДЛИВИЙ надокучливий, настирливий, підсил. нудний.

НАБРЯКАТИ спухати, набухати.

НАБРЯКЛИЙ напухлий, набухлий, розпухлий, опухлий, запухлий.

НАВАЖИТИСЯ відважитися, осмілитися, заризикувати.

НАВАЛА напад, заст. нашестя.

НАВАЛЮВАТИСЯ налягати, напирати.

НАВВИПЕРЕДКИ наперегони.

НАВЗНАК горілиць, горічерева.

НАВІГАЦІЯ судноплавство.

НАВІС накриття, (при продовженні даху) піддашшя.

НАВІЩО нащо, задля чого, заради чого.

НАВІЮВАТИ вселяти, гіпнотизувати.

НАВКОЛИШНІЙ довколишній, навкружний, окружний.

НАВКОЛО довкола, кругом, навкруги.

НАВМИСНИЙ зумисний, нарочитий, (з метою наголосити) підкреслений, демонстративний.

НАВОДИТИ наставляти, направляти, спрямовувати.

НАВОЛОЧ зб. зневажл. лайл. (про нікчемних, шкідливих для суспільства людей) нечисть, погань, гидота, мерзота, мн. покидьки.

НАВСКІС навскоси// по діагоналі.

НАВЧАННЯ наука, (піднесення рівня знань) освіта; (конкретні поради) напучення, (рекомендації) настанова, вказівка, (від органів) директива, інструкція.

НАВЧАТИ (у школі) викладати, (про роботу, поведінку) наставляти, повчати, (тварин) дресирувати.

НАВЧАТИСЯ учитися, привчатися, навикати.

НАВ’ЯЗУВАТИ накидати, впихати.

НАВ’ЯЗЛИВИЙ набридливий, надокучливий, розм. влізливий, надоїдливий, (який часто набридає) внадливий, (про думки, мелодії) невідступний, докучливий, причепливий.

НАГАДУВАТИ походити на кого, що, (бути цілком подібним) повторювати.

НАГАЛЬНИЙ настійний, доконечний, конечний, (у вчинках) наполегливий.

НАГИНАТИ гнути, схиляти, поет, хилити.

НАГЛЯД догляд, опіка.

НАГОДА випадок, розм. оказія.

НАГОДУВАТИ накормити, наситити, (чим-небудь) розм. напхати.

НАГОЛОС наголошування, акцент, акцентування.

НАГОЛОШУВАТИ акцентувати, підкреслювати, виділяти що.

НАГОРОДА відзнака, винагорода, (грошова) премія, (переможцеві) приз.

НАГОРОДИТИ) винагородити, обдарувати, наділити, (як правило грішми) преміювати.

НАГОРТАТИ громадити, нагромаджувати.

НАГОТОВЛЮВАТИ наварити.

НАДАВАТИ напускати на себе, (вигляду) робити кого чим, (нової якості) придавати.

НАДАЛІ (на майбутнє) вперед.

НАДВИШКА (одержане понад норму) добавляння, додаток, прибавка.

НАДЗВИЧАЙНИЙ винятковий, (який важко порівняти за чимсь) незрівнянний, (викликає подив) неправдоподібний, дивовижний, (понад людські сили) нелюдський, непосильний; (зустрічається рідко) рідкісний, неабиякий; (якості якого важко виразити словами) несказанний.

НАДИХАТИ одушевляти, одухотворяти, запалювати, (сильно) окрилювати.

НАДІВАТИ надягати, (зі силою) начіпляти, (приколюючи) настромляти, наколювати, (багато) нанизувати.

НАДІЙНИЙ певний, вірний, випробуваний, (про місце) безпечний.

НАДІЯ сподівання, уроч. уповання.

НАДІЯТИСЯ (сподіватися, уроч. уповати, (з інф.) гадати що, думати що.

НАДМІРНИЙ перебільшений, зайвий, книжн. (у розвитку) гіпертрофований.

НАДМІРНІСТЬ надужиття, перегин, (останнє перед межею) крайність, мн. крайнощі, (у розвитку) гіпертрофія.

НАДОЛУЖУВАТИ наганяти.

НАДПРИРОДНИЙ неземний, надземний, (з проявом чудес) чудесний, (пов’язаний з потойбічним світом) містичний, (якого нема в дійсності) нереальний, ірреальний, (з долею фантастики) фантастичний.

НАДРИВАТИСЯ роздиратися, надсаджуватися.

НАДТО надміру, занадто// через міру.

НАДЯГАТИ одягати, надівати, (розм. як-небудь) натягати, напинати.

НАЖИВАТИСЯ набувати, назбирувати, складати, розм. стягати, (наполегливо) назбивати// (нечесним шляхом) ловити рибку в каламутній воді.

НАЗАВЖДИ навіки, навічно, навіки-віків// на віки вічні, на вічність.

НАЗВА найменування, поет, наймення, книжн. номен, номінація.

НАЗИВАТИ прозивати, іменувати, величати, (образливо) обзивати, дражнити, (док.) наректи, (при хрещенні) охрестити.

НАІЖДЖЕНИЙ уторований, уїжджений.

НАЇСТИСЯ насититися, розм., зневажл. нажертися, напертися, напхатися, (надмірно) пересититися.

НАКАЗУВАТИ веліти, повелівати, розпоряджатися, командувати.

НАКИДАТИ накреслювати, планувати, (з розрахунками) проектувати.

НАКИДАТИСЯ наскакувати, (насильно) налітати, (зі сваркою) напускатися, (зненацька приступити до чогось) допастися// покривати мокрим рядном.

НАКЛАДАТИ (недбало) накидати, док. наложити.

НАКЛЕП обмова, наговір, (різко) брехня, кн. (злісний) інсинуація, (друкований) пасквіль.

НАКОПИЧИТИ навалити.

НАКОПИЧУВАТИСЯ нагромаджуватися, (гроші, борги) нарощувати, наростити, (майно) складати.

НАЛАГОДЖУВАТИ (чіткої) організовувати, нормалізувати, (на краще) поправляти, (щоб зробити порядок) упорядковувати; (придатним для роботи) ладнати, лагодити, розм. рихтувати, (справи) влаштовувати, упоряджати.

НАЛАШТОВУВАТИ ладнати, налагоджувати, (музичний інструмент) настроювати, (викликати настрій) сприяти чому.

НАМАГАТИСЯ старатися, (із зусиллями) силуватися.

НАМЕТ шатро, (парусиновий) тент.

НАМІР думка, замір.

НАМОВЛЯТИ підмовляти, підговорювати, нараджувати.

НАМУЛЮВАТИ натирати,; наминати, (з мозолями) намозолити.

НАНОСИТИ нагортати, намітати, навівати, надувати, (про воду) намивати.

НАОДИНЦІ сам на сам, віч-на-віч, тет-а-тет.

НАОСЛІП всліпу, навмання, наздогад, (не знаючи напрямку) будь-куди.

НАПАД (державу) агресія, (короткочасний) наліт, набіг, (кінний) наїзд.

НАПАСТИ на кого що нагрянути, (збройний) наскочити, налетіти, вдарити, навалитися.

НАПЕРЕКІР всупереч// на зло.

НАПИНАТИ (тент, шатро) розпинати, (струну, лук) натягати.

НАПОЛЕГЛИВИЙ настійливий, настирливий, підсил.: завзятий, упертий.

НАПОЛЯГАТИ на чому настоювати на своєму, обстоювати що, (добиватися) налягати, (за допомогою якогось впливу) натискати.

НАПРИКІНЦІ наостанку.

НАПРИКЛАД приміром, скажімо, візьмімо// для прикладу.

НАПРОТИ супроти, візаві.

НАПРОЧУД надзвичайно, навдивовижу, дивовижно, неповторно.

НАПРУЖЕНИЙ) завзятий, інтенсивний, (більшою мірою) гарячий, (внутрішньо) насторожений; (при загостренні стосунків) загострений, натягнутий, драматичний.

НАПРУЖЕННЯ напруга, (більшою мірою) потуга, гарячка, (при ускладненні становища) напруженість, гострота, (ситуації) натягнутість, драматизм, (внутрішній стан при такому моменті) насторога.

НАПРУЖУВАТИ напинати, натягати, (про сили, зір, пам’ять) під натужувати, скупчувати.

НАПРЯМ) напрямок, (до місцевості) сторона, бік, (рух) дорога, шлях, (літака, судна) курс, (подорожі) маршрут; (про шляхи розвитку діяльності) лінія, напрямок, спрямованість, (суспільний, науковий) течія.

НАРЕЧЕНА суджена, кохана, (на весіллі) молода, княгиня.

НАРЕЧЕНИЙ жених, суджений, (на весіллі) молодий, князь.

НАРИВ гнійник, книжн. абсцес.

НАРИС начерк, (художній) ескіз.

НАРОД нація, народність, плем’я, (населення країни) мн. люди, громадяни, маси, зб. суспільство.

НАРОДЖУВАТИ родити, поет, сповивати, приносити, приводити (на світ), (багато) намножити.

НАСЕЛЕННЯ людність, мн. жителі.

НАСИЛЬНИЙ насильницький, примусовий, силуваний, підневільний.

НАСІННЯ (одиничне) насінина, зб. зерно, сім’я, (про людей) нащадки.

НАСЛІДОК (кінцевий) результат, вислід, підсумок.

НАСЛІДУВАТИ передавати, відтворювати, копіювати, книжн. (з гумором) імітувати, зневажл. мавпувати.

НАСТАВАТИ наступати, приходити, наспівати, (несподівано) спадати, (масово) напливати, (про стан) запановувати, установлятися.

НАТОВП юрба, розм. товпа, тлум, зневажл. збіговище, зборище, діал.: тижба, глота.

НАТХНЕННИЙ піднесений, одухотворений, (дуже) окрилений, (про вираз обличчя) одушевлений, благородний.

НАТХНЕННЯ наснага, окрилення, (про митців) жарт, муза, пегас.

НАТЯК підтекст, двозначність, недомовленість, замовчання, книжн. алегорія.

НАХИЛ схильність, уподобання, розм. жилка.

НАЩАДКИ потомство, мн. потомки, перен. сини, внуки, правнуки, (які продовжують рід) поріддя, коліно.

НЕБЕСНИЙ надземний, вишній.

НЕБО небозвід, поет, небокрай, книжн. уроч. небеса, твердінь.

НЕБУВАЛИЙ незнаний, небачений, невиданий, нечуваний, книжн. (без прикладу) безпрецедентний.

НЕВГАМОВНИЙ невгомонний, (надто експресивний) непогамовний, нестриманий, (якого неможливо спинити) неспинний, невпинний, (більшою мірою) буйний, навіжений// як очманілий.

НЕВДАХА (невдатник, (у конкретній ситуації) нещасливець.

НЕВДАЧА невезіння, (невдалий почин) промах, зрив.

НЕВЕЗУЧИЙ невдатний.

НЕВИГІДНИЙ неприбутковий, збитковий, (який не сприяє чомусь) несприятливий, незручний.

НЕВЙЗНАЧЕНИЙ неконкретний, нечіткий, (який оминає суть) обтічний, завуальований.

НЕВИЛІКОВНИЙ (який не піддається лікуванню) невигойний, (про душевні муки) незагойний.

НЕВИМОГЛИВИЙ невибагливий, неперебірливий, невередливий.

НЕВИННИЙ безневинний, (про душу, серце) чистий, безгрішний, (про цнотливість) чесний, непорочний.

НЕВІД’ЄМНИЙ невіддільний.

НЕВМОЛИМИЙ невблаганний.

НЕВОЛЯ (невільництво, (при повній залежності) рабство, (зі знущаннями) ярмо.

НЕВПОПАД невлад, недоречно// недоладно.

НЕВПОРЯДКОВАНИЙ безладний, безсистемний, (позбавлений чіткості) сумбурний, плутаний, (про мовлення) незв’язний, розкиданий.

НЕВПОРЯДКОВАНО безладно, безсистемно, розм. хаотично// без ладу, без порядку, як завгодно, як попало.

НЕВПРАВНИЙ невмілий, незграбний, некваліфікований.

НЕВРІВНОВАЖЕНИЙ невитриманий, нестримний, нестриманий, розм. нездержливий.

НЕВРОЖАЙНИЙ недорідний, (про рік) голодний, (про поле, ниву) неплідний, безплідний.

НЕВТОМЛЕННИЙ невсипущий, неослабний, непогамовний, (часто зі шумом) безперервний, (про увагу) невідривний.

НЕВТОМНИЙ невсипущий, розм. невгамовний.

НЕГІДНИК розм. пакосник, паскуда, зневажл. мерзотник, поганець.

НЕГОДА непогода.

НЕГРАМОТНИЙ неписьменний, (малоосвічений) безграмотний.

НЕДАВНО щойно, тільки, тільки що.

НЕДАЛЕКОГЛЯДНИЙ (про зір) короткозорий, (нездатний передбачити щось) непередбачливий, непрозорливий, (нерозторопний) недалекоглядний, недалекозорий.

НЕДБАЙЛИВИЙ недбалий, (позбавлений сумлінності) несумлінний, нехлюйський, недобросовісний, безгосподарний.

НЕДБАЛЬСТВО недбайливість, несумлінність, підсип, нехлюйство.

НЕДОЛАДНИЙ невчасний, недоречний, розм. (позбавлений спритності) незграбний, неоковирний, (без стрункості) вайлуватий.

НЕДОЛЯ безталання.

НЕДОПИЛЬНУВАТИ недоглянути, недогледіти, недодивитися.

НЕДОРІКА зневажл.: нікчема, непотріб, убозтво, убожество, мізерія, пігмей, розм. нуль, пішак, дрібнота, (нічим особливий) посередність, (про соціально пропащих людей) шантрапа, шушваль.

НЕДОСВІДЧЕНИЙ непідготовлений, небувалий.

НЕДОСКОНАЛИЙ незрілий, недовершений, недолугий.

НЕДОСЯЖНИЙ недоступний.

НЕДОТЕПА тупак, в знач. ім. тугоголбвий, твердолобий.

НЕДРУЖНИЙ незлагоджений, (про роботу) нечіткий.

НЕЗАЛЕЖНИЙ самостійний, вільний, суверенний.

НЕЗАМІЖНЯ неодружена// вільного супружого стану.

НЕЗБАГНЕННИЙ непередбачуваний.

НЕЗВИЧАЙНИЙ особливий, незвичний, книжн. неординарний.

НЕЗДАТНИЙ нездібний, неспосібний, негожий на що, незугарний.

НЕЗДІБНИЙ недотепний, бездарний, тупий// не по плечу кому що.

НЕЗДОЛАННИЙ незламний, незломний, непереможний, неподоланний (у взаємній боротьбі), непоборний, незборимий, (перешкода) непереборний.

НЕЗІБРАНИЙ неорганізований, розм. розхристаний, зневажл. розхлябаний, хаотичний, (який порушує дисципліну) недисциплінований.

НЕЗІБРАНІСТЬ самоплив, стихійність, (незавершення розпочатих справ) анархія, зневажл. розхлябаність.

НЕЗНАЙОМИЙ ім. незнайомець, у знач. ім. невідомий.

НЕЗНАНИЙ невідомий, незнайомий, (без імені) безіменний, анонімний.

НЕЗРОЗУМІЛИЙ нез’ясований, даремний, безпричинний.

НЕЗРЯЧИЙ сліпий, невидющий, темний.

НЕЙМОВІРНИЙ неправдоподібний, неможливий, немислимий, (безглуздий) парадоксальний, анекдотичний, дикий.

НЕКОМПЕТЕНТНИЙ незнайомий з чим, необізнаний з чим, (не знає чогось без його вини) непоінформований, невтаємничений, непосвячений.

НЕКОНТРОЛЬОВАНИЙ безконтрольний, (діє навмання) неусвідомлений, несвідомий, (виконує, діє механічно) підсвідомий, інтуїтивний, (про виникнення почуттів) стихійний, книжн. (не координуючи рухів, реакції) рефлективний, рефлекторний.

НЕКУЛЬТУРНИЙ невихований, (без вміння поводитися) неотесаний.

НЕЛЕГАЛЬНИЙ підпільний, таємний, (з конспірацією) конспіративний.

НЕЛЮД лайл., зневажл. недолюдок, виродок, потвора.

НЕМОЖЛИВИЙ нестерпний, нестерпимий, незносний, (жорстокий) немилосердний.

НЕНАЖЕРА жерун, заст. черевоугодник.

НЕОДМІННО конче, доконечно, неухильно, обов’язково, будь-що-будь.

НЕОДРУЖЕНИЙ ім. 1. (який не перебуває в шлюбі) у знач. ім. нежонатий // вільного супружого стану; 2. парубок, хлопець, у знач, ім. нежонатий, заст. кавалер, діал. легінь.

НЕОХАЙНА ім. нечепуруха, зневажл. нетіпаха, нехлюя, задрипанка, лайл. хвойда.

НЕОХАЙНИЙ (про зовнішній вигляд людини, порядок у домівці) неакуратний, (без смаку одягнутий) недбалий, (як-небудь) нечепурний.

НЕПЕВНИЙ ненадійний, сумнівний, (який не хоче нести відповідальності за свої слова, вчинки) безвідповідальний, (за двозначними діями якого приховується щось небезпечне) хисткий, хиткий.

НЕПОГАМОВНИЙ ненаситний, невтолимий.

НЕПОДОЛАННИЙ незборимий, непоборний, непереборний, непереможний.

НЕПОГАСНИЙ невгасимий, (про кохання) неопалимий.

НЕПОГІДНИЙ непогожий, похмурий, (з дощем) дощовитий.

НЕПОКІРНИЙ непокірливий, (з почуттям впертості) норовистий, норовливий, (з непослухом) неслухняний, баламутний.

НЕПОКІРНІСТЬ непокора, непокірливість, (небажання слухатися) непослух, неслухняність, (з виявом протесту) баламутство, бунтарство.

НЕПОРУШНИЙ нерухомий, (більшою мірою) завмерлий, застиглий, (особливо) мертвий, закляклий, задерев’янілий, закостенілий, заціпенілий.

НЕПРИСТОЙНИЙ неналежний, неподобний, (без скромності в інтимних справах) безсоромний, безстидний, сороміцький, (про мову) нецензурний, (про картини) порнографічний, (про людину, що поводиться з викликом) грубий, брутальний, цинічний.

НЕПРИТОМНИЙ зомлілий, зімлілий, обмерлий, безтямний, безпам’ятний, знепритомнілий.

НЕПРИТОМНІСТЬ забуття, зомління, розм.: нетяма, безтямність, безпам’ятство.

НЕПРИТОМНІТИ зомліти, мліти, (часто) умлівати.

НЕПРИХИЛЬНИЙ незичливий, недоброзичливий, неприязний, неласкавий, (який не виражає добра) недобрий, ворожий.

НЕПРИХИЛЬНІСТЬ неприязнь, недоброзичливість, (особливою мірою) нелюбов, антипатія, (неприхована) ворожість, неласка, непривітність, нелюб’язність.

НЕПРОЗОРИЙ непроникливий, непроглядний.

НЕПРОПОРЦІЙНИЙ диспропорційний.

НЕПРОХІДНИЙ підсил. непролазний.

НЕРВОВИЙ нервозний, (більшою мірою) роздратований, гарячковий, судорожний, (з приступом лихоманки) лихоманний.

НЕРВУВАТИСЯ денервуватися, дратуватися, нервувати, розм. психувати.

НЕРІДНИЙ названий, наречений, прийомний, діал. прибраний.

НЕРІШУЧИЙ безвільний, (властивий сумнів) невпевнений, непевний, (про голос, рух) нетвердий, слабий, (рух) хисткий.

НЕРОЗВАЖЛИВИЙ (який діє без обдумування) нерозважний, непоміркований, нерозсудливий, (без обережності), необачливий, необачний, (без передбачення наслідків) необережний.

НЕСВІЖИЙ залежаний, злежаний, розм. (перетриманий) старий, давнішній, (про вигляд, зокрема людини) пом’ятий, прим’ятий.

НЕСИСТЕМАТИЧНИЙ епізодичний, нерегулярний, непостійний, книжн. спорадичний, (інколи) випадковий.

НЕСИСТЕМАТИЧНО прихапцем, інколи, іноді, уривками// час від часу, від часу до часу.

НЕСКАЗАННИЙ надзвичайний, неперевершений, невимовний, неописанний.

НЕСКРОМНИЙ фривольний, двозначний, (фамільярний) сміливий, вільний.

НЕСПОДІВАНИЙ раптовий, (більшою мірою) наглий, нагальний; нежданий, негаданий, непередбачуваний.

НЕСПОДІВАНКА сюрприз.

НЕСПОДІВАНО зненацька, враз, нараз, неждано, негадано, раптово, раптом, розм. знагла, нагло.

НЕСПОКІЙ хвилювання, сум’яття, (з передчуттям чогось) занепокоєння, тривога, (з порушенням стосунків) незлагода.

НЕСПОКІЙНИЙ тривожний, ворохобний, бентежний, (про душевний стан) нервовий, нервозний, ворохобний, (про характер) невгамовний, невгомонний.

НЕСПРАВЕДЛИВИЙ неправий, (покараний без провини) незаслужений, неправдивий.

НЕСПРАВЖНІЙ обманливий, примарний, облудний, (справжнім тільки здається) ілюзорний.

НЕСТИ двигати, (з великими зусиллями) перти, цупити, діал. гирити, (про вітер) гнати.

НЕСТІЙКИЙ нетривкий, (про мінливість поглядів) мінливий.

НЕСУМІСНИЙ невідповідний, (зовсім) взаємовиключний.

НЕТАКТОВНИЙ безтактовний, безтактний, (може ображати) некоректний, неделікатний, (без врахування присутності інших) нескромний, (з грубістю) вульгарний.

НЕТЕРПЕЛИВИЙ бистрий, прудкий, швидкий, нетерплячий.

НЕУК невіглас, (без знань у якійсь галузі) профан.

НЕХІТЬ небажання, неохота.

НЕХТУВАТИ ігнорувати, (спеціально) зневажати, погорджувати, (з байдужістю) легковажити, (для святого спокою) обходити, обминати, переступати.

НЕЧУТЛИВИЙ нечулий, черствий, товстошкурий, (зі схильністю до жорстокості) безсердечний, кам’яний, бездушний, очерствілий.

НЕЩАСЛИВЕЦЬ безталанник, розм. бідолаха, горопаха, діал. сірома, сіромаха; у знач. ім. нещасний, бідолашний.

НЕЩАСЛИВИЙ нещасний, згорьований, безталанний, бездольний, (що зазнав багато мук) багатостраждальний, (який живе в біді) бідний, горопашний, (який приносить нещастя) фатальний, злощасний.

НЕЩАСТЯ горе, біда, лихо, (подія з трагічним кінцем) трагедія.

НЕЯСНИЙ малозрозумілий, незрозумілий, туманний, (з затемненим змістом) темний, (якого важко пояснити) непоясненний, нез’ясовний, непояснимий, (не доведений до розуміння) невияснений, нерозгаданий, недоступний.

НИДІТИ скніти, марудитися, (від безділля) томитися, (бути пригніченим) киснути.

НИЖНІЙ долішній, (під всіма іншими) спідній.

НИЗ спід, діл.

НИЗИНА низовина, низ, поділ.

НИЗКА разок, шнурок; вервечка, (сукупність однорідних предметів) ряд, ланцюг, лінія, (сукупність подій) цикл, (певна кількість діячів якоїсь галузі знань, науки) когорта, плеяда, сузір’я.

НИЗОВИЙ низький, низинний.

НИЗЬКИЙ малий, невисокий, невеликий, низькорослий, (дуже низький) маленький, карликуватий, куций, приземний, присадкуватий, (на невеликій висоті) невисокий, (про хмари) навислий, (про звуки) грубий, густий, басовитий.

НИКАТИ тинятися, вештатися, снувати, (часто) сновигати, (зі зниженою характеристикою) швендяти, швендятися, (шукаючи чогось) нипати, шастати, шастатися, мишкувати.

НИЦЬ долілиць, долічерева.

НИЩИТЕЛЬ руйнівник.

НИЩИТИ знищувати, винищувати, ліквідовувати, руйнувати, бити, трощити.

НІВРОКУ розм. нічого, непогано, пристойно// непоганий, незгірший, незлий, (при задоволенні певних вимог) пристойний, порядний.

НІБИ мов, наче, неначе, немов, буцім, нібито, начеб, начебто, немовбито, діал. гейби.

НІЖИТИСЯ пеститися, виніжуватися, розм. кайфувати.

НІЖНИЙ ласкавий, лагідний, (у стосунках) м’який, (запах) тонкий, (на вигляд, дотик) оксамитовий, бархатистий, шовковистий.

НІКУДИШНІЙ нікчемний, непотрібний, фам. задрипаний; (позбавлений цінності) дріб’язковий, копійчаний, мізерний, незначний, пустий.

НІМБ ореол.

НІМИЙ безсловесний, безмовний, (втратив голос) безголосий, (не бажає говорити) тихий.

НІСКІЛЬКИ нічого// ні краплі, ні на йоту, ні на крихту.

НІХТО жоден// ані один.

НІЩО аніщо// (нічого) дуля з маком, дірка з бублика.

НОВАК новачок, у знач. ім. новенький.

НОВИЙ свіжий, жарт, (про посаду людини) новоспечений, (нашвидкуруч приготовлений) скороспечений.

НОВИНА новинка, першина.

НОМЕР число.

НОСИТИ тягати, таскати.

НУДЬГУВАТИ надитися, р. скучати// нудьга взяла за серце.

НУМЕРУВАТИ цифрувати.

НУТРОЩІ мн. нутро, середина, розм. мн.: тельбухи, печінки, зневажл. бебехи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Синоніми до слів на літеру Н
Синоніми до слів на літеру Н
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email