|  | 

Система роботи з обдарованими

“Становлення та розвиток інноваційних рис особистості інтелектуально-обдарованої дитини “

Яка вона обдарована дитина? Це дитина – яка вміє розв’язувати всі свої проблеми самостійно, знає для чого живе., може знайти вихід із будь-якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує всю свою енергію на розвиток нових ідей.

Кожен із нас певен: усі діти мають творчий потенціал. Звідси – головне завдання для вчителя, створити умови для його розвитку. Як зазначав В. Сухомлинський:”В навчанні має бути індивідуалізація – і в змісті розумової праці, і в характері завдань, і в часі.” У державній “Національній доктрині розвитку освіти XXI ст.” зазначено, що головною метою виховання молоді є набуття соціального досвіду, формування високоосвіченого громадянина.

А в Законі України “Про загальну середню освіту” визначено стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки, основні шляхи створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу, найвищої цінності нації.

Головне завдання, що стоїть перед нами, вчителями – сформувати майбутню еліту, яка б могла вивести державу з кризи. Тому діяльність вчителя на уроці та в позаурочний час має бути спрямована на те, щоб:

навчити учнів визначати, розуміти, а потім самостійно ставити перед собою завдання; вчити учнів використовувати найраціональніші способи роботи, які сприяють успішному оволодінню матеріалом; формувати в учнів навчальні мотиви, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, відповідально та свідомо ставитися до процесу навчання.

Творчі можливості людини проявляються дуже рано. У 2-4 роки дитина “заявляє” вже про себе – в іграх, певних заняттях, музиці, танцях, тощо. Первинний вияв здібностей – у нездоланному потягу до якогось уподобаного виду діяльності. Для когось надто важко засвоїти простеньку мелодію, ритм, для іншого – це задоволення. Комусь важко скласти 2+2.ю інший без упину перераховує всі предмети, і ніхто його не примушує це робити.

Дії диктує духовна потреба. Саме у ній варто шукати зачатки творчих можливостей. Якнайкраще їх може визначити і розвинути фахівець-педагог.

Дослідження і практика показують, що розвиток таланту може бути затриманий, а інколи і загублений на будь-якому етапі розвитку. Отже, необхідна кваліфікована допомога і підтримка у становленні талановитої особистості.

Зовнішні ознаки творчого потенціалу багатоваріантні. Вони виявляються у дитинстві передусім прискореним розвитком мови і мислення, раннім захопленням малюванням, читанням, музикою, цікавістю, дослідницькою активністю. Та найзагальнішою характеристикою творчих можливостей дитини є її пізнавальні потреби.

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Школа для того й існує, щоб допомогти дитині, підліткові, юнакові розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до цієї складної й самостійної роботи.

Ідея формування творчо розвинутої особистості є провідною в роботі кожної школи. Згідно з регіональними програмами “Обдаровані діти – надія України”, “Творча обдарованість”; “Учень” складається шкільна програма роботи з обдарованими та талановитими учнями на рік. Виходячи з цього у школі визначено головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:

створено максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей; розробка і постійне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання; створення сприятливих умов для самозросання, розвитку творчого потенціалу вчителів, учнів.

Згідно з цим, здійснюється систематична робота над розкриттям творчого потенціалу кожного вчителя, реалізацією його здібностей, залученням до педагогічної системи роботи з обдарованими дітьми, над формуванням прагнення до самоствердження. У школі проводяться круглі столи, диспути, семінари-тренінги, засідання творчих груп, лабораторії невирішених проблем.

Усвідомлюючи, що головною педагогічною метою навчання є залучення обдарованої дитини до безперервного процесу самовдосконалення, вчителі школи збільшують операційне поле учнів, формують різні типи мислення, створюють проблемні ситуації, спонукають до пошуку альтернативних вирішень, використовують творчі завдання, створюють ситуації успіху.

Така організація навчального процесу виробляє в учнів навмчки здобувати знання самостійно, шляхом власних міркувань, розвиває творчий потенціал дитини, її нахили та здібності, готує їх до подальшого життя.

Обдаровані діти постійно залучені до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності.

Працюють різноманітні гуртки, спортивні секції, предметні клуби, успішно діє учнівське самоврядування, крім того діють факультативи з 20 предметів.

У школі створені класи з профільним вивченням математики, фізики, хімії, біології. Таким чином, найбільш здібні, обдаровані учні працюють за спеціальними, більш складними програмами. На уроках вчителі приділяють велику увагу самостійності учнів та їх творчій активності.

Використовують спеціальні прийоми розвитку творчого мислення. Цьому сприяють вправи на знаходження оригінальних варіантів розв’язання завдань, здійснення дослідницької роботи, творчого пошуку. Учителі – словесники використовують цікаві засоби розвитку творчого мислення: написання віршів, оповідань та інших форм літературної та образотворчої творчості.

Результати основних навчальних конкурсів та олімпіад ми бачимо на таблиці.

В районних олімпіадах учні нашої школи посіли 53 призових місць, що на 14 більше у порівнянні з попередніми роками. У міській олімпіаді 13 призових місць.

Хотілось би ще раз назвати призвища учнів та подякувати вчителям, які готували учнів до міських олімпіад. Що дало нам змогу бути на 2 місці в районі.

Кізіль Артем – 11-а класс – 3 місце в міській олімпіаді з історії, вч. Іллічова Н. Б.

Башкатов Денис – 11-а класс – 3 місце в олімпіаді з англ. мови, вч. Фурсова А. М.

Іщюк Ярослав – 11-а класс – 1 місце в олімпіаді з географії, вч. Куліда О. П.

Егоров Віктор – 6-б класс – 1 місце в олімпіаді з математики, вч. Ляш С. І.

Міневріна Маргарита – 6-а класс – 2 місце в олімпіаді з математики, вч. Іващенко Л. Д.

Данчул Констянтин – 9-в класс – 1 місце в олімпіді з правознавства, вч. Синенок І. П.

Козенко Дмитро – 10-а класс – 3 місце в олімпіаді з економіки, вч. Куліда О. П.

Піменова Марія – 11-а класс – 3 місце в олімпіаді з економіки, вч. Куліда О. П.

Костенко Оксана – 9-а класс – 3 місце в олімпіаді з екології, вч. Савенко І. В.

Соболь Анастасія – 10-б класс – 3 місце в олімпіаді з екології, вч. Петлюра Г. В.

Перетятько Марія – 10-б класс – 3 місце в олімпіаді з екології, вч. Петлюра Г. В.

Гревцева Марина – 6-б класс – 1 місце з ОТМ, вч. Бур’ян І. Г.

Вже 2 роки ми не мали переможців в обласних олімпіадах, у цьому році Іщук Ярослав посів ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії. Щороку школа відправляє учнів 9-10 класів на навчання в МАН. На початку навчального року бажаючих було 15 учнів, зацікавились навчанням лише 4 (Проценко Андрій – 10-Б – журналістика, Куданкіна Яна – 10-У-журналістика, Чепурна Альона – 10-У – журналістика, Барінова Олена -11-Б – медицина).

Із задоволенням творчо-обдаровані діти приймають участь у міському поетичному конкурсі “Собори наших душ”. У поточному році лауретами стали:

Шепета Марина -8-А – вч. Скиба Л. П.

Моісеєнко Ксенія – 8-А – вч. Єрмоленко І. Й.

Орленко Ольга – 8-Б – вч. Стрижак Л. М.

Зайдун Лариса – 8-А – вч. Скиба Л. П.

У Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт “Як мікроби потрапляють до нашого організму”- Дірявко Олександра, 5-Б (вч. Байдуж Л. О.) посіла І місце у міському та обласному конкурсі, її робота відправлена у Київ.

У міському конкурсі “Кварк” учні 10-А класу Моісеєнко Ксенія та Скворцова Ірина посіли ІІІ місце (вч. Данильченко).

У конкурсі знавців української мови ім. Яцика ми маємо переможців районного рівня, а у місті, на жаль, не приймали участь ще ні разу. У цьому році ІІІ місце у районі посіли Масалинін Станіслав (3-А, вч. Коваль Л. І.), Маркова Катерина (9-А., вч. Стріжак Л. М.) та Фурсова Надія (11-Б, вч.

Вакуленко Н. А.).

Вже третій рік у місті проводиться турнір юних інтелектуалів, але на привеликий жаль два роки учні нашої школи за балами не проходять навіть у ІІ тур.

У березні місяці проводились два міських математичних конкурса. Перший – це конкурс “Математика без кордонів” серед 10-х класів. Наші учні 10-А класу (вч.

Ляш С. І.) посіли І місце. Другий конкурс, 20-й Чемпіонат математичних та логічних ігор. Переможцями І туру стали: Ковальов Ярослав (5-А, Ляш С. І.), Титов Ярослав (5-Б, Довгай А. А.), Єгоров Віктор (6-Б, Ляш С. І.), Шепета Марина (8-А, Довгай А. А,), Лебідь Антон (10-У, Радченко С. П.).

Ці учні у травні будуть приймати участь у фіналі.

Наші випускники Кривенко Максим (11-В), Гергель Артем (11-Б) Смолянкін Ігор (11-В) стали призерами та лауреатами міського конкурсу комп’ютерних технологій “Ми-діти галактики” (вч. Ротань І. Ф.).

Ще не підведені підсумки міських та обласних конкурсів, в яких учні нашої школи брали участь:

“Бюджет очима дітей” – Піменова Марія, Козенко Дмитро (вч. Вакуленко Н. А.),

“Я – ровесник незалежної України” – Галицька Людмила, 10-А у номінації “Природа очима душі” (вч. Петлюра Г. В., Ніковська Г. К,).

Міський конкурс “Крок до зірок” (комп’ютерна графіка) – Уколова Ганна, 10-Б, Ребрик 11-Г (вч. Ротань І. Ф.).

У березні травні місяці проводився шкільний конкурс “Учень року” у ІІІ етапи.

І етап – “Найкращий у класі” – було визначено по 5 переможців на паралелях 8-10 класів.

ІІ етап – “Зірковий марафон” – переможцями на паралелі 8-х класів стали Василенко Алефтина, 8-В та Шепета Марина, 8-А; на паралелі 9-х класів: Штипула Сергій, 9-А, Сірош Андрій, 9-В; на паралелі 10-х класів: Дашанов Іван, 10-А та Луц Антон, 10-У.

У ІІІ турі, який ми назвали “Інтелект-шоу” 4 учасники 8-10 класів (Луц Антон відмовився приймати участь) готували візитку, захищали хоббі та показували свою ерудицію з різних навчальних предметів. Переможцем конкурсу стала учениця 8-А класу Шепета Марина.

Хочу більш детальніше зупинитися на цьому конкурсі. Щодо організації конкурсу зауважень немає, вчителі-предметники підготували цікаві питання, вчителі Бур’ян І. Г., Єрмоленко І. Й. та Вакуленко Н. А. професійно провели ІІ та ІІІ етапи конкурсу. А ось щодо знань та ерудиції наших учнів – то соромно, що вони не володіють елементарними знаннями з навчальних предметів.

Звичайно, у кожному змаганні є переможці, але перемога повинна бути красивою, а не бути кращим серед слабких. Соромно, що переможець конкурсу, наша відмінниця, не знає що таке прислівник, а дев’ятикласник-випускник школи назвав Роман Л. Толстого “Война і Мир” поемою. Тож на наступний навчальний рік запрошуємо всіх вчителів-предметників бути присутніми на подібних конкурсах і бачити плоди своєї праці.

В перекладі з латини “школа” – це драбина, сходинками якої піднімається учень, а професійні якості і досвід вчителя-наставника є для нього надійною підтримкою. Шлях до знань дитина долає самостійно, сходинка за сходинкою. Саме таке наближення до істини стане в майбутньому запорукою її життєвого успіху.

Науково-дослідницька діяльність на базі шкільного науково-пошукового товариства є діючою моделлю самоосвіти. Очолюють роботу товариства вчителі Скиба Л. П. (гуманітарний напрямок) та Тереб Л. В. (природничий напрямок).

У поточному навчальному році 30 учнів захистили свої дослідницькі роботи, серед яких слід виділити:

Жемчугову Альону (10-А) з темою “Дніпровсько-Орельский заповідник” (кер. Петлюра Г. В.);

Азанову Тетяну (11-Б) – “Вода – це життя” (кер. Петлюра Г. В.);

Барінову Олену (11-Б) – “Лікарські рослини рідного краю” (кер. Байдуж Л. О.);

Лубинську Юлію (9-А) – “Піонери космічної техніки” (кер. Тереб Л. В.);

Луцюк Олену (8-А) – “Літописні пам’ятки Київської Русі” (кер. Скиба Л. П.);

Тягло Олександру (8-А) – “Звичаї та традиції українського народу” (кер. Скиба Л. П.);

Власну поезію продемонстрували:

Байдуж Олександра, 11-А, вч. Вакуленко Н. А.;

Маркова Катерина, 9-А, вч. Стріжак Л. М.;

Перетятько Марія, 10-Б, вч. Касьяненко Н. В.

Із року в рік радують нас своїми досягненнями юні спортсмени. Із 29 спортивних змагань, які проходили у поточному році,17 призових місць посіли команди нашої школи. Активні учасники змагань – це Баранкова Євгенія (10-А), Шевченко Олександр 11-Г), Садовий Олександр (11-Б), Піменова Маша (11-А), Шепета Марина (8-А). Звісно, що перемога – це досягнення не лише учнів, а перш за все досвідчених педагогів Кутового І. В., Кучерявця В. І. та Михайлової В. Д.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з їх найменших літ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Система роботи з обдарованими
Система роботи з обдарованими
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email