|  | 

Скорочено “Берестечко” Костенко

Романну оповiдь Берестечка, подiї якого вiдбуваються на кiлька рокiв ранiше вiд iсторичного часу Марусi Чурай, побудовано вiд iме нi Богдана Хмельницького.

З-помiж численних своїх ворогiв яких згадує гетьман у тяжких розду мах про причини трагiчної поразки в битвi пiд Берестечком, князевi ремiї Вишневецькому вiн вiдводить особ ливу роль: Я не борюся з ним протистою! Воно смертельне, це протистояння. Зовнiшнiх ворогiв можна вигнати за межi своєї землi, тодi як Вишне – вецький це земляк-перевертень, лютий ворог власного народу.

Саме тому Ярема ще небезпечнiший, нiж поляки, i двобiй мiж гетьманом i за проданцем може завершитися тiльки смертю одного з них.

В iнтерпретацiї Лiни Костенко Хмельницького спонукали до повс тання не лише приниження, яких вiн зазнав вiд полякiв, а передусiм ро зумiння того, що неволя руйнує мо ральний стан суспiльства: I я повстав. Душа спитала доки?! Втопили край у пiдлостi i злi. I я сказав: чужинцi, дайте спокiй. Не сiйте зради на моїй землi.

Незважаючи на те, що роман Бе рестечко присвячено однiй з найтрагiчнiших поразок українцiв у бо ротьбi за свободу, фiнал твору має життєствердний характер.

Залишки Нова лiтература розбитого вiйська знову повертають ся пiд гетьманську булаву. Безслав ною смертю помирає Ярема Вишне – вецький. Богдан долає душевну кри зу й готується до нових битв. Останнi гетьмановi слова поет ад ресує нам, адже ми живемо в склад ний перiод змiн: Не допускай такої мислi, Що Бог покаже нам неласку.

Життя людського строки стислi. Немає часу на поразку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Скорочено “Берестечко” Костенко
Скорочено “Берестечко” Костенко
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email