|  | 

Сторінки досвіду

Самореалізація особистості

“Навчити не можна, Можна тільки навчитися.” Б. Шоу. Досвід роботи приводить до висновку, що в процесі організації пізнавальної діяльності учня є відправною точкою уміння. Повинні заохочуватись ініціативність, фантазія. Кожен учень намагається розкрити свій особистий потенціал, що дала цьому природа, і треба лише допомогти йому, створивши необхідні умови для особистісного зростання.

На уроках хімії, я використовую нові підходи до організації навчально-виховного процесу, пов’язані зі зміною у трактуванні ролей учителя і учня. Ми з учнями працюємо у режимі діалогу, взаємоповаги та рівності сторін над досягненням мети-формуванням самодостатньої, відповідальної особистості. Я організую пізнавальну діяльність учня керую нею та перевіряю відповідність її результатів поставленій меті.

Хімічні знання нині перестають бути самоціллю процесу навчання хімії, але стають засобом набуття учнями компетентностей, залучення до культури та загальнолюдських цінностей, розвитку особистості, її визначальною рисою в сучасному суспільстві є не лише “сума знань”,якою вона володіє, а вміння використовувати набуті знання та бажання і здатність поповнювати їх самостійно, оскільки без цього людина не має шансів адаптуватися до динамічних умов середовища.

Під час вивчення теми: Солі нітратної кислоти, урок будується за такими етапами:

1. Етап орієнтації.

Мотивація наступної діяльності, позитивна установка на роботу.

2. Етап цілевизначення та планування.

Визначення показників досягнення цілей.

Заповни таблицю 6

Знаю

Хочу знати

Вивчив

3. Етап проектування.

Залучення учнів до планування наступної діяльності. Учні пропонують план розв’язання пізнавальної задачі – вивчення солей нітратної кислоти.

Складання плану наступної діяльності:

І. Способи одержання нітратів;

ІІ. Фізичні властивості;

ІІІ. Хімічні властивості;

ІV. Застосування нітратів.

4 . Етап організації плану діяльності.

Одержуємо логічний ланцюжок: теоретичний аналіз ⇒ прогнозування ⇒ експеримент ⇒ висновки.

ОДЕРЖАННЯ НІТРАТІВ

Знаючи загальні способи добування солей, учні пропонують способи одержання нітратів:

– метал + кислота →

– основний оксид + кислота →

– основа + кислота →

– сіль + кислота →

Один учень приводить приклади рівнянь хімічних реакцій на дошці, інші – самостійно свої приклади.

ВИСНОВОК: Для нітратів характерні загальні способи одержання солей.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Будуємо логічний ланцюжок: Вид хімічного зв’язку ⇒ тип кристалічної гратки ⇒ сили взаємодії між частинками в гратці ⇒ фізичні властивості.

ПРОГНОЗУВАННЯ

Речовини класу солей мають йонний зв’язок і йонну кристалічну гратку, тому вони

Тверді, з високими температурами плавлення. Розчинність у воді – за таблицею розчинності.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

V Теоретичний аналіз

Учні вважають, що нітрати мають всі властивості солей: взаємодіють з кислотами, лугами, солями і металами.

V Прогнозування

На підставі теоретичного аналізу учні роблять висновок про здійснення хімічних реакцій за схемами на дошці:

Нітрат + кислота →

Нітрат + луг →

Нітрат + сульфат →

Нітрат + залізо →

Двоє учнів приводять приклади рівнянь хімічних реакцій з конкретними речовинами на дошці.

V Експеримент

Працюючи в групах учні експериментально підтверджують властивості нітратів, вказують ознаки реакцій, умови протікання їх і роблять висновок: нітрати мають загальні властивості солей.

V Експеримент

Демонстрація досліду розкладання натрієвої селітри. Учні спостерігають ознаки хімічної реакції і роблять висновок, що в процесі реакції виділяється кисень.

Записуємо рівняння реакції:

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Розглядаємо це рівняння як окисно-відновне.

V Теоретичний аналіз

За підручником учні вивчають залежність продуктів реакцій розкладу нітратів від місця металів уряді активності.

5. Оціночно-рефлексивний етап.

Учні оцінюють свою роботу на уроці: повертаючись до плану уроку – заповнюють таблицю; підбивають підсумки; висловлюють свої враження про урок. Учні зрозуміли, що можна здобути нові знання самостійно, виходячи з основних теоретичних знань.

Презентація впливу нітратів на здоров’я.

Завдання додому: Опрацювати матеріал за підручником; виконати вправу 95 с. 77.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Сторінки досвіду
Сторінки досвіду
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email