|  | 

Структура інтерактивного уроку

Суть інтерактивного уроку у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, завчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного уроку передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного уроку учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Структура інтерактивного уроку І. Мотивація. Мета – сфокусувати увагу учнів на проблемі і викликати інтерес до обговорюваної теми.

Використати для цього можна запитання, цитати, невеличкі історії, завдання тощо.(Займає цей етап не більше як 5 % робочого часу.) ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку й чого від них очікує вчитель. (Приблизно 5 % часу.) ІІІ. Надання необхідної інформації Мета – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з роздатковим матеріалом.

Презентація виконаного домашнього завдання. На самому уроці вчитель може ще раз звернути увагу на інформацію, особливо на практичні поради, якщо необхідно – прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.(Приблизно 10 % часу заняття ) ІV. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття Мета – практичне засвоєння матеріалу Послідовність проведення цього етапу така : – інструктування – вчитель розповідає учням про мету вправи, про правила, про послідовність дій та обсяг часу на виконання завдань ;запитує, чи все зрозуміло ; – об’єднання в групи і (або ) розподіл ролей ; – виконання завдань (учитель виступає організатором, консультантом, ведучим дискусії ) ; – презентація результатів роботи ; – на інтерактивну вправу відводять 60 % часу на уроці. V. Підбиття підсумків. Мета – обговорення задля усвідомлення зробленого на уроці.

Слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на початку уроку. Бажано поставити учням запитання : – Що нового дізналися? – Яких навичок набули? – Як це можна застосувати в житті?

– Що сподобалося на уроці?. На цей етап відводять до 20 % часу на уроці. Структура інтерактивного уроку ТЕМА :повинна включати назву розділу і конкретно тему уроку, який розглядається.

МЕТА : – навчальна (включає в себе зміст пояснювальної записки та вимоги на кінець навчального року ) – розвиваюча – пріоритетне місце на уроці (розвиваємо пам’ять, мислення, мовлення, уяву ). – виховна (виховуємо особисті якості – охайність, посидючість) ОБЛАДНАННЯ :обов’язково наявність індивідуальної, не повинно бути багато великих, дуже яскравих картинок, різного розміру ). ХІД УРОКУ І. Актуалізація опорних знань.(до 5 хв.)

А – Підготовка до сприйняття знань(коли учні нічого не знають з цієї теми ). Б – Діагностика знань учнів з теми, що діти знають з теми. ІІ. Евокація( Усвідомлення ) (до 22 хв.) -Практична робота учнів – (фронтальна, групова, під керівництвом учнів )- Презентація роботи.

ІІІ. Рефлексія (до 5 хв.) Самостійна робота учнів:(як кожна дитина засвоїла матеріал )- індивідуальні картки, диктант,…

Відповіді учнів повинні починатися словами :Я думаю…,я вважаю…,тому що…, ІV. Підсумок уроку. – То як знайти? – Яким чином? V. Домашнє завдання.

(не обов’язково в кінці уроку ) – Досліди… – Поспостерігай… – Розкажи батькам… і т. п. VІ. Оцінювання.

(не обов’язково в кінці уроку ) Педагогічна оцінка, самооцінка, взаємооцінка. Критерії самооцінки і взаємооцінки. – Активність 3 бали – Компетентність (знання) 3 бали – Уміння застосовувати знання 3 бали -Уміння співпрацювати 3 бали 12 балів

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Структура інтерактивного уроку
Структура інтерактивного уроку
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email