|  | 

Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ВІСЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ (“ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА”, “НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ”, “ДУМКА” (“НАЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ…”)

Тема. Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ВІСЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ (“ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА”, “НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ”, “ДУМКА” (“НАЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ…”)

Варіант 1

1. Поезія “На вічну пам’ять Котляревському” починається опи­сом…

А Краси природи рідного краю.

Б Святкування Великодня.

В Портрета І. Котляревського.

Г Петербурзького ранку.

2. Т. Шевченко у творі “На вічну пам’ять Котляревському” спів­чуває…

А Дівчині, яка втратила коханого.

Б Сироті, який вдосвіта підводився працювати.

В Усім тим, хто постраждав від зазіхань злодія.

Г Напівголодним солдатам.

3. Яку кару обіцяє поет злодію? (“На вічну пам’ять Котляревсько­му”)

А Це буде селянський самосуд.

Б Його знищить козацтво.

В Справедливу, що чинить Всевишній.

Г Само поз бавлення життя.

4. І. Котляревського в поезії (” На вічну пам’ять Котляревському”) названо…

А Сонцепоклонником.

Б Вільним вітром.

В Батьком.

Г Тим, хто відродив Трою.

5. Антіп Головатий у творі “До Основ’яненка” – запорозький…

А Хорунжий.

Б Писар.

В Кошовий отаман.

Г Сотенний.

6. Кого мали на увазі очерети, запитуючи у Дніпра про зникнення дітей? (“До Основ’яненка”)

А Селян-заробітчан.

Б Козаків.

В Сиріт.

Г Жебраків і кобзарів.

7. Молодиці не потрібна її краса (“Думка” (“Нащо мені чорні брови…”)), бо вона вважає, що втратила…

А Можливість виявити себе у мистецтві.

Б Власну долю.

В Все, що було в житті.

Г Віру, надію і любов.

8. Народ поважає Основ’яненка за те, що він…

А Міг яскраво відтворити картини природи рідного краю.

Б Надавав матеріальну допомогу бідноті.

В Мав співучий голос.

Г Із захопленням розповідав цікаві пригоди і бувальщини.

9. На початку твору “Думка” (“Нащо мені чорні брови…”) поет описав…

А Страждання дівчини.

Б Портрет героїні.

В Зовнішність чорнявого.

Г Повсякденну роботу молодиці.

10. Славу України, на думку Т. Шевченка (“До Основ’яненка”), містять…

А Кургани.

Б Пісні українські.

В Літописні трактати.

Г Твори політичного спрямування.

11. Що є спорідненим у долях поета і його героїні? (“Думка” (“Нащо мені чорні брови…”))

А Прагнення стати людиною творчою і мислячою.

Б Талановитість у малярстві.

В Сирітство.

Г Мрія про повалення самодержавства.

12. Поезія “Думка” (“Нащо мені чорні брови…”) написана Т. Шевченком у період, коли він…

А Був пастухом у дядька Павла.

Б Навчався в Академії мистецтв.

В Служив козачком у пана Енгельгардта.

Г Куховарив в управителя панських маєтків.

Варіант 2

1. Пташиний спів (“На вічну пам’ять Котляревському”) на калині залюбки слухали…

А Молодята, що кохалися ввечері біля річки.

Б Селяни, які йшли на панщину.

В Багаті люди.

Г Розбійники.

2. Солов’їне тьохкання “дрібне та рівне” (“На вічну пам’ять Котляревському”)…

А Наче гармонія в душі знедоленого.

Б Гімн коханню.

В Благання до Бога.

Г Музика життя.

3. Ватагою пройдисвітів (“На вічну пам’ять Котляревському”) Та­рас Григорович називає…

А Рутульців.

Б Богів.

В Троянців.

Г Карфагенців.

4. На думку Кобзаря, видатний полтавчанин (“На вічну пам’ять Котляревському”) увічнив…

А Славу козацьку.

Б Звичаї та обряди українців.

В Красу пісень рідного краю.

Г Стиль літературного письма.

5. На безлюдному степу (“До Основ’яненка”) можна було побачити тільки…

А Напівзруйновані курені.

Б Заржавілу зброю.

В Могили.

Г Кістки загиблих.

6. За жанровою особливістю “До Основ’яненка” – це вірш….

А Медитація.

Б Пр охання.

В Трагедія.

Г Послання.

7. Художні засоби, використані поетом (“До Основ’яненка”) у ре­ченні “Слава не поляже, / Не поляже, а розкаже, / Що діялось в світі”.

А Епітет і анафора.

Б Повтор і метонімія.

В Метафора і гіпербола.

Г Повтор і метафора.

8. Голосною, правдивою, без хитрої мови (“До Основ’яненка”) називає поет…

А Пісню.

Б Історію рідного краю.

В Козацьку традицію.

Г Московщину.

9. Героїня “нудиться світом” (“Думка” (“Нащо мені чорні бро­ви… “))…

А Як людина, що втратила фізичне здоров’я.

Б Особистість, яку не сприйняло суспільство.

В Пташка без волі.

Г Жебрак серед багатіїв.

10. Т. Шевченко порівнює дівчину (“Думка” (“Нащо мені чорні брови… “))…

А 3 жайворонком.

Б Соловейком.

В Голубкою.

Г Самотньою берізкою серед поля широкого.

11. Додає жалю дівчини те (“Думка” (“Нащо мені чорні брови…”)), що вона…

А Не отримала на шлюб батьківського благословення.

Б Серед своіх людей була як чужа.

В Втратила голос для співу.

Г Не виявляла бажання виконувати будь-яку роботу по гос­подарству.

12. Страждання молодиці (“Думка” (“Нащо мені чорні брови…”)) посилюються через:

А Людську байдужість.

Б Зневагу батьків до неї.

В Зимову негоду.

Г Солов’їне тьохкання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ВІСЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ (“ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА”, “НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ”, “ДУМКА” (“НАЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ…”)
Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ВІСЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ (“ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА”, “НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ”, “ДУМКА” (“НАЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ…”)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email