|  | 

Таблиці з природознавства

Система пізнавальних знань

Для формування природних понять

Складено за матеріалами Ольги Вар акути

Канд. пед. наук

Однією з важливих дидактичних умов формування природничих понять у молодших школярів є конструювання системи пізнавальних завдань.

Кожне із завдань системи спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності, логічного мислення та самодіяльності учнів, а також на встановлення зв΄язку між новими та раніше сформованими знаннями.

Такий підхід до формування природничих понять в учнів початкових класів виробляє самостійність, підвищує інтерес до навчання, впевненість у власних знаннях і можливостях.

Тема 1 . Горизонт.

1. У вигляді якої геометричної фігури ти на відкритій місцевості побачиш горизонт?

2. Коли охоплену оком місцевість можна побачити у вигляді круга?

3. Пояси, як ти розумієш прислів’я: “Горизонт спостерігати треба в полі, а не в хаті”.

4. Доповни речення: Горизонт – це….

5. Форму якої із зображеннях геометричних фігур має горизонт?

1) 2) 3) 4)

6. Відгадай загадку: “Як стнеш на просторі ти, скажи, що це за диво: і видно край, але дійти до нього неможливо?” Що це таке? Поясни, чому так думаєш.

7. Що спільного між кругом і горизонтом?

8. Намалюй у зошиті горизонт, познач своє місце знаходження на ньому.

9. Слово горизонт означає “обмежуючий”. Поміркуй, що обмежує горизонт?

Тема 2. Лінія горизонту.

1. Вийди на відкриту місцевість і знайди лінію горизонту. У вигляді чого вона проглядається?

2. На уроках математики вивчали лінії:

, ,

.

Вигляд якої з них лінія горизонту?

3. Що спільного між колом і лінією горизонту?

4. Поміркуй, чи можна побачити лінію горизонту у вигляді кола у лісі, у селі, у місті?

5. Дійти чи доїхати до лінії горизонту неможливо. Доведи це.

6. Якщо з цих геометричних фігур можна схематично зобразити горизонт, а якщо – лінію горизонту? Запиши.

Мал.. 1 мал.2

Тема 3. Сторони горизонту.

1. Доповни речення: Північ, південь, захід, схід – це…

2. Доповни речення: Північний захід, північний схід, південний захід, південний схід – це…….

3. Накресли коло, познач на ньому основні сторони горизонту, з΄єднай їх лініями. Таким чином, протилежна сторона півночі – південь. Назви протилежну сторону до сходу, заходу, півдня.

4. За малюнком підручника на с.33 визнач протилежні сторони до проміжних сторін горизонту: Пд. Зх, Пд. Сх., Пн. Зх, Пн.

Сх.

5. Склади розподіл за схемою:

Горизонт

Лінія горизонту

Сторони горизонту

Основні проміжні

(Пн., П. д., ( Пн. Зх., Пн. Сх.,

Зх., Сх.. ) Пд..Зх., Пд..Сх.)

Тема 4. Орієнтування на місцевості.

1. Послухай розповідь і дай відповідь на запитання.

Теплий червневий день закінчився. Коли діти вийшли з лісу, малиновий диск Сонця вже доторкався лінії горизонту. Перед очима простягалася незнайома рівнина місцевість.

– Зараз зорієнтуємося, – з впевненістю сказав один хлопчик.

Що мав на увазі хлопчик, сказавши це?

2. Доповни речення: Орієнтуватися на місцевості – означає…..

3. Чому вміти орієнтуватися на місцевості важливо для всіх людей?

4. Почитай останній абзац на с.34 підручника. Скажи, про що завжди потрібно пам΄ятати, щоб орієнтуватися на місцевості за Сонцем?

5. Про що завжди потрібно пам΄ятами, щоб орієнтуватися на місцевості за місцевими ознаками?

Тема 5. Компас.

1. Відгадай загадку.

Я для людини друг чудовий.

Мене завжди беруть в похід.

І я вкажу безпомилково

Де південь, північчю, захід, схід.

Що це? Як ти дізнався?

2. Серед перелічених ознак підкресли істотні: Чорного кольору і моє стрілку; це кругла коробочка; на шкалі позначені сторони горизонту; має аретир, встановлений на сталевій голці; намагнічена стрілка, один кінець якої завжди показує на північ; допомагає визначити сторони горизонту.

3. Тобі відомо, що червоний колір – теплий, а синій – холодний. Чому одна частина стрілки компаса синього кольору, а друга червоного?

4. Користуючись компасом, пройди десять кроків на схід (захід, північ, південь). У якому напрямі тобі потрібно повертатися назад?

5. Користуючись компасом, пройди 10 кроків на Пн., 10 кроків на Пн. Сх.., 10 кроків на Сх.. А тепер з цього місця пройди 10 кроків на Зх., 10 кроків на Пд..Зх, 10 кроків на Пд.. Куди ти прийшов?

Чому?

6. Про що завжди потрібно пам΄ятати, коли орієнтуєшся за компасом?

7. Як ти розумієш дану схему? (Зверни увагу на напрям стрілок).

Визначення основних сторін горизонту

(Пн., Пд.., Зх., Сх..)

Визначення проміжних сторін горизонту

(Пн. Зх., Пд..Сх,

Пд..Зх., Пн. Сх..)

Орієнтування на місцевості

За Сонцем за місцевими ознаками за компасом

8. Встанови зв΄язок за допомогою стрілок між? Місцевістю, відкритою місцевістю, горизонтом, лінією горизонту, сторонами горизонту.

Місцевість

Відкрита місцевість Закрита місцевість

Горизонт

Основні (Пн., Пд.., Зх., Сх..)

Лінія горизонту сторони горизонту

Проміжні (Пн. Зх., Пд..Сх., Пн. Зх.,

Пн. Сх.)

Тема 6. План.

1. що спільного між планом гумки, сірникової коробки, склянки?

2. Чим план стола відрізняється від його малюнка?

3. Яка істотна ознака плану предмета?

4. Чи можна за планом предмета визначити форму і розмір всіх його частин; матеріал. З якого він зроблений; його колір? Якщо ні, то чому?

Тема 7. Масштаб.

1. Продовжи думку: Щоб накреслити в зошиті план великого предмета, його розміри треба….

2. Підкресли те, без чого ми не можемо накреслити план великого за розмірами предмета: Його колір, матеріал, з якого він зроблений; ширина; Довжина; висота; малюнок чи фотографія; масштаб; дійсні розміри предмета; олівець; лінійка.

3. Доповни речення: Масштабом називається…….

4. прочитай масштаб: 1 см – 200 м; 1 см – 5 км; 1 см – 1000 м; 1 см – 25 км.

5. Запиши масштаб: одному сантиметру на плані відповідає 100 м на місцевості; одному сантиметру на плані відповідає 25 км на місцевості.

6. Який масштаб більший:

А) 1 см – 100 м чи 1 см – 300 м;

Б) 1см – 5 км чи 1 см – 3 км;

В) 1 см – 60 км чи 1 см – 30 км.

7. Яким масштаб менший:

А) 1 см – 150 м чи 1 см – 15 м;

Б) 1см – 10 км чи 1 см – 2 км;

В) 1 см – 100 км чи 1 см – 10 км.

8. Який масштаб плану, якщо відстань 100 м від школи до магазину становить на ньому; а) 20 см; б) 10 см; в) 5 см.

9. Визнач масштаби планів, на яких відстань 8 км між двома населеними пунктами становить: а) 8 см; б) 4 см; в) 2 см.

Тема 8. План місцевості.

1. Що спільного між планом предмета і планом місцевості?

2. Підкресли істотні ознаки плану місцевості: Малюнок; ділянка земної поверхні; фотографія; відображення річки; поля; лісу; креслення; невелика ділянка земної поверхні; креслення в певному масштабі; на ньому позначено село; дорогу; об΄єкти позначені особливими умовними знаками; орієнтуються на цьому кресленні за допомогою стрілки Пн. – Пд..

3. Запиши істотні ознаки плану місцевості до схеми:

План місцевості

Креслення невеликої

Ділянки земної поверхні __________ _________ ___________

4. Запиши істотні ознаки плану місцевості до таблиці.

Назва

Об΄єкта

Ознаки

Креслення

Використання масштабу

Позначення об΄єктів

Визначення сторін горизонту

План місцевості

5. Вибери правильне визначення плану місцевості. План – місцевості – це….

1) зображення ділянки земної поверхні;

2) креслення в певному масштабі;

3) відображення на невеликій ділянці земельної поверхні різних об΄єктів;

4) креслення в певному масштабі невеликої ділянки земної поверхні, об΄єкти на якому позначені особливими умовними знаками.

6. Чому на малюнку не можна визначити відстані між об΄єктами на місцевості?

7. Нанеси умовні знаки.

1Б – річка, 2А – мішаний ліс, 3В – плодовий сад, 2Б – дерев΄яний міст, 3А – стежка, 1В – поле, 3Б – грунтова дорога, 1А – озеро, 2В – луки.

А Б В

1

2

3

8. Знайди помилку.

” ” “

” “

Мішаний ліс луки сад

9. Топографічний диктант. Запиши, що зображують такими умовними знаками:

П

10. Розкажи, що зображено в західній (східній) частині плану місцевості на с.40 підручника, користуючись умовними знаками.

11. За планом місцевості визнач, в якому напрямі відносно тебе, якщо ти стоїш на роздоріжжі стежки і грунтовної дороги, знаходяться: село Новоселівка, озеро Криве, річка Тиха, мішаний ліс.

12. За планом місцевості знайди відстань: а) від лісу до озера; б) від села до мішаного лісу.

13. Склади розповідь за схемою.

План місцевості

Невелика ділянка земної поверхні

Великий масштаб

Особливі умовні знаки

Стрілка

Пн. – Пд..

14. На с.40 підручника зображено план місцевості. Доведи це.

Тема 9. Географічна карта.

1. Учитель показує два аркуші паперу однакового розміру і запитує учнів, чи можна на одному з них зобразити план міста (села0, а на другому – план України? Якщо так, то за якої умови?

2. Відгадай загадки.

Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води (карта).

Є моря – плисти не можна, є шляхи – не поїдеш, є земля, та не поореш (карта).

Що це? Чому так думаєш?

3. Підкресли істотні ознаки карти: Невелика ділянка земної поверхні; зроблене в дрібному масштабі; зображені гори, рівнини, озера, моря; об΄єкти передані – умовними знаками; орієнтуються на цьому кресленні за компасом; орієнтуються на цьому кресленні за паралелями і меридіанами.

4. Запиши істотні ознаки карти до схеми:

Географічна карта

Креслення великої

Ділянки земної поверхні __________ _________ ___________

5. Запиши істотні ознаки географічної карти до таблиці.

Назва

Об΄єкта

Ознаки

Креслення

Використання масштабу

Позначення об΄єктів

Визначення сторін горизонту

Географічна карта

6. Вибери правильну відповідь, що таке карта. Географічна карта – це…..

А) вигляд земної поверхні зверху;

Б) креслення зроблене в певному масштабі;

В) креслення великої ділянки земної поверхні, зроблене в дрібному масштабі, об΄єкти на якому передані не в дрібному масштабі, об΄єкти на якому передані особливими умовами знаками.

7. Що спільного між планом місцевості і географічною картою?

8. Чим географічна карта відзначається від плану місцевості?

9. Склади розповідь за схемою.

10. На фізичній карті України знайди свій обласний центр і столицю нашої держави. Де вона знаходиться відносно обласного центру? Визнач відстань між ними за масштабом карти.

11. Зістав фізичну і контурну карти України. Знайди їх спільні ознаки.

12. На с.48 підручника зображена географічна карта. Доведи це.

План місцевості

Великі ділянки земної поверхні

Дрібний масштаб

Особливі умовні знаки

Орієнтування за паралелями, меридіанами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Таблиці з природознавства
Таблиці з природознавства
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email