|  | 

Тема 4. “Слово о полку Ігоревім”

9 клас

ІІ. Старе українське письменство

Прадавня українська література

Тема 4. “Слово о полку Ігоревім”

Жанр

У “Слові…” присутні елементи двох жанрів: прози й поезії. Перші видавці визначили його як героїчну пісню, сучасники – як поему (поетичність метафор і порівнянь, ритмічна будова значної частини тексту, багата символіка) або повість. Сучасні вчені відзначають, що тут наявні яскраво виражені епічні елементи, сильний ліричний струмінь, ритмізована мова, своєрідна композиція, що дає підставу вважати цей оригінальний високохудожній твір героїчною поемою.

Автор

Думки вчених розійшлися: одні вважають, що твір написаний кимсь із тогочасної феодальної верхівки (може, самим Ігорем чи його сином Володимиром), інші – незнатною людиною, вихідцем з Чернігово-Сіверщини, одним із учасників походу, який повернувся на батьківщину. Деякі вважають автором Бояна.

Техніка написання “Слова…”. Видання твору

Віднайдений текст “Слова…” був написаний скорописом без проміжків між словами, з надрядковими літерами і знаками (титлами), що для економії дорогого пергаменту ставилися замість пропущених літер.

Згодом Мусіним-Пушкіним текст був поділений на слова, речення, абзаци. Було зроблено копії,

1792 р. – час відкриття рукопису;

1800 р. перше видання “Слова…”.

Тема твору

Зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців 1185 р. (у вузькому розумінні); історична доля Руської землі, її минуле, сучасне й майбутнє (у широкому розумінні).

Ідея твору

Заклик до єднання, любові до рідної землі.

“Слово о полку Ігоревім” – не тільки найвидатніша пам’ятка давньоруської літератури, але й зразок героїчного епосу народу. Невідомий автор закликає берегти й любити Русь – Україну, примножувати її багатства.

Характерні риси “Слова…” (спільні для всіх усних і писемних творів героїчного епосу):

– проводиться тема захисту рідної землі від народу-агресора; історичне тло створюється у протистоянні ворогу;

– у центрі боротьби стоїть держава;

– епічні герої орієнтуються на верховного правителя, який уособлює народну єдність;

– з повагою мовиться про родоначальників;

– герої проявляють небачену сміливість і в бій за рідну землю йдуть, як на свято.

Історична основа

Невідомий автор розповідає про похід новгород-сіверського князя на половців 1185 р.

Міжусобні змагання князів Київської Русі за землю призвели до жахливої руїни: пограбування міст, спалення сіл, захоплення полонених, убивства родичів.

Ситуацією скористалися половці, які з 1061 р. нападали на східнослов’янські землі.

Керуючись головним завданням (захист Руської землі), у 1183 р. Великий князь київський Святослав з допомогою ще кількох князів переміг половців. Князь Ігор також вирішує завоювати половців: перший похід вдалий, другий (через 2 роки, у 1185 р.) – закінчився поразкою у битві на р, Каялі.

Композиція

Вступ (пісня Бояна) – роздуми автора над манерою описування подій.

Основа частина (кілька оповідань):

– виступ Ігоревої дружини; похід;

– битви з половцями;

– сон і “золоте слово” Святослава;

– “плач Ярославни”;

– втеча Ігоря з полону;

– закінчення (величання Ігоря, князів і дружини).

Образи “Слова…”

Центральні образи: Руська земля, Ігор, Святослав, Ярославна, Всеволод, автор та ін.

Людські характери змальовано скупо, але в кожному підкреслено найприкметнішу рису: в Ігоря – хоробрість, у Святослава – мудрість, у Ярославни – вірність.

Руська земля: половецькі степи, Дніпро, Дон, Волга, Рось, Сула, Донець, Дунай, Чорне й Азовське моря, міста Київ, Корсунь, Чернігів, Новгород, Галич, Путивль тощо усе набуває людських рис, оспівується з використанням мотивів давньої слов’янської міфології.

“Криваві зорі світ провіщають; чорнії тучі з моря ідуть… Земля гуде. Ріки мутно течуть.

Порохи поля покривають”.

Князь Ігор. Автор “Слова” відроджує героїчний образ Ігоря – полководця, вождя, який вийшов у похід за землю Руськую.

Затемнення сонця авторський поетичний прийом, за допомогою якого повністю реабілітується князь Ігор і його похід. Згідно з уявленнями XII ст. затемнення було провісником можливої біди, яка, однак, не вважалася неминучою. Тому князь Ігор приймає рішення вийти в похід назустріч небезпеці і відвести біду від рідної землі навіть ціною власного життя.

Це і є найвищий подвиг в ім’я Вітчизни.

Ігор Святославович – чесний і відкритий, гордий і відважний, мужній і рішучий, вольовий, зневажає смерть, полон для нього найбільша ганьба (“Лучче ж потятим бути, аніж полоненим…”), але необачний, надміру запальний.

Святослав – великий державний діяч, справжній патріот і благородна людина, мудрий, хоробрий, висуває ідею єдності руських князів з метою зміцнення Київської держави.

Ярославна (справжнє історичне ім’я Єфросинія, дочка галицького князя Ярослава Осмомисла) єдиний жіночий образ твору. Вірна й самовіддана дружина князя Ігоря, наділена моральною красою, глибоким ліризмом, здатна на самопожертву заради коханого, усієї держави. Вона звертається до сил природи (Дніпра-Славутича, Вітру, Сонця), щоб ті послабили полонські муки не лише її чоловіка, а й інших воїнів-русичів.

Ярославна заступниця всіх воїнів Київської Русі.

Переклади і переспіви “Слова…”

Переклад це текст, слово, усне висловлювання, літературний твір, перекладені з однієї мови на іншу з максимальним збереженням стилю письменника, мовних особливостей. У перекладі не повинно бути імпровізації.

Переспів вільний переклад віршами; те, що є повторенням відомого, сказаного, написаного; це власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей іншого твору.

“Слово о полку Ігоревім” спонукало багатьох письменників до створення високомайстерних перекладів і переспівів. Найперший переклад твору українською мовою належить М. Шашкевичу. У другій половині XIX ст. талановиті переклади та переспіви “Слова…” здійснили Г. Вагилевич, М. Максимович, С. Руданський, Т. Шевченко, І. Франко, Ю. Федькович, Б. Грінченко та ін.; у XX ст.

М. Зеров, Н. Забіла, В. Шевчук, Вал. Шевчук, П. Тичина, А. Малишко та ін. У стилі народної думи Панас Мирний склав переспів “Дума про військо Ігореве “. Одним із найкращих поетичних переспівів вважають ” Слово про Ігорів похід” М. Рильського.

За сюжетом “Слова…” композитор О. Бородін написав оперу “Князь Ігор”.

Тест № 5

1. Підгрунтям “Слова о полку Ігоревім” є такі історичні події:

А успішні походи Ігоря на греків;

В невдалий похід Ігоря проти половців;

В переможний похід Ігоря проти половців;

Г похід Ігоря на Чернігівське князівство.

2. У літописній оповіді з “Київського літопису” та поемі “Слово о полку Ігоревім” зображено події:

А 1113 р.;

В 1036 р.;

В 988 р.;

Г 1185.

3. Укажіть автора “Слова…”.

А Володимир;

Б князь Ігор;

В невідомий;

Г Нестор Літописець.

4. Хто віднайшов список “Слова…” і вперше опублікував його текст?

А О. Мусін-Пушкін;

Б О. Пушкін;

В І. Франко;

Г Т. Шевченко.

5. Яка ідея домінує у “Слові…”?

А Захист природних ресурсів;

Б захист рідної землі від народу-агресора;

В віддане кохання Ярославни до Ігоря;

Г поділ землі між братами Ігорем і Всеволодом.

6. За ідейно-тематичним змістом центральним у “Слові…” є розділ:

А виступ дружини князя Ігоря в похід;

Б перемога в першій битві Ігоря;

В сон і “золоте слово” Святослава;

Г втеча Ігоря з полону;

Д Русь вітає Ігоря після його повернення з полону.

7. З яким образом “Слова о полку Ігоревім” пов’язана ідея єднання Русі?

А Святослава Київського;

Б Всеволода;

В Ігоря Святославича;

Г Ярославни;

Д Кончака.

8. Укажіть композитора, який написав оперу “Князь Ігор” за сюжетом “Слова…”.

А Микола Лисенко;

Б Микола Леонтович;

В Петро Чайковський;

Г Олександр Бородін;

Д Микола Римський-Корсаков.

9. Укажіть троп, використаний у рядках “Слова…”:

“Сонце йому тьмою путь заступало;

Ніч, стогнучи йому грозою, птиць збудила”.

А Епітет;

Б оксиморон;

В метафора;

Г порівняння;

Д гіпербола.

10. Укажіть троп, використаний в описі природи після поразки війська князя Ігоря “Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилося”.

А Літота;

Б порівняння;

В персоніфікація;

Г епітет;

Д гіпербола.

11. Установіть відповідність між цитатою із “Слова…” і персонажем, якому вона належить:

1. “Один брат, один світ світлий – ти, Ігорю!

Оба ми є Святославичі!”

2. “Браття і дружино!

Лучче ж би потятим бути,

Аніж полоненим бути”

3. “О мої синовці…

Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити,

А собі слави шукати…”

4. “Ні хитрому, ні спритному, ні чаклуну спритному –

Суда Божого не минути

5. О вітре, вітрило!

Чому, господине, так сильно вієш ти?”

А Ігор

Б Святослав

В Боян

Г Ярославна

Д Всеволод

12. Розмістіть розділи “Слова…” відповідно до тексту.

А Сон і “золоте слово” Святослава;

Б виступ дружини князя Ігоря в похід;

В Величальна зустріч Ігоря після повернення з полону, прославляння князів, дружини;

Г перемога в першій битві Ігоря;

Д втеча Ігоря з полону.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Тема 4. “Слово о полку Ігоревім”
Тема 4. “Слово о полку Ігоревім”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email