|  | 

Тема 41. Євген Маланюк – Творчість українських письменників-емігрантів

V. Творчість українських письменників-емігрантів

Тема 41. Євген Маланюк (1897 – 1968)

Євген Филимонович Маланюк – визначний поет і літературознавець, культуролог й автор мистецьких есе та історичних розвідок, палкий патріот України й гуманіст. Його творчість справляла велике враження не тільки на митців “празької школи”, а й на всю українську лірику XX століття.

Автор поетичних збірок: “Стилет і стилос”, “Гербарій”, “Земля й залізо”, “Земна мадонна”, “Перстень Полікрата”, “Влада”, “Проща”, “Остання весна”, “Серпень”, “Перстень і посох” та ін.

Особливості творчості:

– основні теми творів:

– боротьба за національне та соціальне відродження України, її державність;

– розпач з приводу втрачених політичних здобутків;

– образ Батьківщини постає найчастіше як символ степової Еллади;

– історіософічність;

– патетичність;

– публіцистичність;

– динамізм;

– проникнення у глибини людської психології.

Збірка Є. Маланюка “Стилет і стилос?” побудована на своєрідній художній антитезі. Стилет – це символ одвічної борні, це свідомий вибір боротьби за ідеали народу. Стилос – це світ мистецтва у його витонченій гармонії, це музика тонів і півтонів, людських чуттів, це магія краси й добра.

У цій збірці ліричний персонаж має вибирати між стилетом і стилосом, але можливостей для вибору майже немає.. І ось тоді ліричний персонаж обирає стилос, який нагадує стилет (слово – зброя).

Як зазначав Микола Неврлий, Є. Маланюк визначив програму свого життя та творчості назвою першої збірки.

“У творчості Маланюка, – як висловився Богдан Рубчак, – стилет і стилос у вічних зустрічах. Часом поетові ніби хочеться поринути в те плесо, де мрія відображає сама себе, але свідомість обов’язку та відповідальності (чи точніше свідомість як така) йому на це не дозволяє”.

“Стилет чи стилос?” – це питання стало своєрідним лейтмотивом і доби Міжвоєнна, Другої світової війни, як, зрештою, і кожного буремного лихоліття нашої історії. Призначення митця було болючим відгалуженням проблеми життєвого, громадянського вибору кожним українцем. Власне, у назві збірки, як і в однойменному вірші, загострювалася давня проблематика світової літератури: що має бути визначальним у художній творчості – краса чи служіння суспільним інтересам.

Частка “чи” у формулі Є. Маланюка виконувала неабияку смислову роль, указуючи на певну нерішучість ліричного героя перед неминучим вибором. Тому символ терезів як втілення долі поета за такої невизначеності завбачає трагічні наслідки вагання, зумовлює потребу подолання подвійної ситуації (“Двояко Вагаються трагічні терези”), ілком зрозуміло, що у вірші “Стилет чи стилос?” ліричний персонаж шукає рівновагу: “Там дивний ліс”, “співа трава”, “гіпнотичні кобри”, “пестощі золототілих дів”. Це вигаданий світ поета.

Реальність інша: “…тут – жаха набряклий вітром обрій: Привабить, зрадить і віддасть воді”. І серед складної, можливо, тяжкої дійсності поет робить вибір: “Та тільки тут веселий галас бою – Розгоном бур і божевіллям. хвиль. Безмежжя! Зачарований тобою, Пливу в тебе!..”

Отже, Є. Маланюк прагнув, щоб його слово було гострим, як кинджал, тобто стало зброєю в умовах виборювання української державності. Водночас він був проти заземленого, однобокого розуміння проблеми, маючи на увазі історичну закономірність чи, висловлюючись точніше, приреченість митця недержавної нації на служіння національним інтересам, а не естетичним потребам.

Тест № 25

1. Укажіть, хто з письменників не є емігрантами.

А Улас Самчук

Б Василь Барка

В Євген Маланюк

Г Василь Симоненко

2. У вірші “Стилет чи стилос” Є. Маланюк розмірковує про

А долю України та її народу.

Б творчу місію митця та його покликання.

В роль Кобзаря в українській літературі.

Г давні цивілізації.

3. Укажіть справжнє прізвище Івана Багряного:

А Очерет

Б Стрілець

В Фітільов

Г Лозов’яга

4. Укажіть першу назву роману І. Багряного “Тигролови”:

А “Огненне коло”

Б “Ave Maria”

В “Дракон”

Г “Звіролови”

5. Укажіть, хто з героїв роману вважає, що “ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи”.

А Наталка

Б старий Сірко

В Григорій Многогрішний

Г Фійона

6. У романі “Тигролови” є всі події, крім

А переслідування Григорія Многогрішного майором Медвиним.

Б життя родини Сірків у тайзі.

В зародження кохання між Наталкою і Григорієм.

Г поїздки Григорія в Хабаровськ.

Д загибелі Григорія від руки Медвина.

7. Укажіть особливість, що не є характерною для роману “Тигролови”:

А динаміка розгортання подій;

Б атмосфера таємничості, загадковості та екзотики;

В наявність фантастичних елементів;

Г насиченість незвичайними подіями;

Д наявність драматичної сюжетної інтриги.

8. Як Наталка з Григорієм повідомили батьків про успішний перехід “кордону”?

А Через Фійону, яка написала інформацію на снігу;

Б прив’язали записку на шию собаці Заливаю;

В Медвиним;

Г мисливцями;

Д “далекосхідним експресом”.

9. Що символізують два експреси, змальовані в зав’язці роману?

А Світ багатих і світ бідних;

Б два світи в одній державі: репресії, муки, пекло та ілюзорний рай;

В два пласти історії України (до революції 1917 р. і після неї);

Г дві сюжетні лінії роману, не пов’язані одна з одною;

Д лінію Дем’яна Многогрішного та лінію його правнука Григорія Многогрішного.

10. Укажіть композиційні особливості роману Івана Багряного “Тигролови”.

А У творі одна сюжетна лінія – любовна;

Б у творі три сюжетні лінії, кожна з яких має трагічну розв’язку;

В роман побудовано за принципом дихотомії (сюжетні лінії розгортаються паралельно, протиставляються і зіставляються);

Г твір складається з окремих новел, пов’язаних за змістом;

Д провідною сюжетною лінією твору є історична, яка не пов’язана з іншими сюжетними лініями.

11. Розмістіть епізоди роману “Тигролови” в порядку їх змалювання у творі.

А Розправа Многогрішного з Медвиним;

В змалювання двох експресів, які мчать сибірськими просторами;

В Григорій у тайзі рятує Наталку від ведмедя;

Г Григорій тікає з поїзда, переховується в тайзі;

Д розповідь Мороза про “місто арештантів” Комсомольськ.

12. Установіть відповідність між рядками з вірша Є. Маланюка “Стилет чи стилос?” та засобами образності, використаними в них.

1 Співа трава, ніким ще не зім’ята

2 Там дивний ліс зітхає ароматом

3 Та тільки тут веселий галас бою

4 Безмежжя! Зачарований тобою, живу в тобі!

А епітет

Б звертання

В гіпербола

Г персоніфікація

Д епітет, персоніфікація, метафора

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Тема 41. Євген Маланюк – Творчість українських письменників-емігрантів
Тема 41. Євген Маланюк – Творчість українських письменників-емігрантів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email