|  | 

Тематичне оцінювання № 1

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5 КЛАС

I семестр

НАРОДНА КАЗКА

(5 годин)

УРОК № 10

Тема. Тематичне оцінювання № 1

Мета: повторити, систематизувати та закріпити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою їх корекції; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне, оцінювати прочитане та висловлювати своє судження з обгрунтуванням; виховувати кращі моральні якості на основі загальнолюдських цінностей.

Обладнання: тестові завдання, книжкова виставка, ілюстрації учнів до вивчених творів (на розсуд учителя).

Теорія літератури: прислів’я, приказки, народна казка, будова казки, конфлікт, образи героїв.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

– Контрольна робота – це прекрасна можливість перевірити свої знання, вміння та навички, здобуті на уроках та під час самостійної праці. Така робота вимагає мобілізації усіх сил, можливості, пам’яті та загального кругозору. Слід пам’ятати, що навіть погана оцінка – це результат, спонукання до більш серйозного ставлення до навчання.

Отже, успіхів вам, шановні п’ятикласники.

III. Виконання контрольної роботи

1. Інструктаж до написання тестів

2. Виконання тестових завдань (виконуються завдання усіх рівнів)

Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Казка – це:

А) розповідний твір про реальні події;

Б) розповідний твір про фантастичні події;

В) розповідний твір про те, як люди уявляли собі майбутнє.

2. Національною літературою називають:

А) літературу певного народу, нації;

Б) літературу народів світу;

В) записану вченими усну народну творчість.

3. Які вчені займаються збиранням скарбів усної народної творчості?

А) Філателісти;

Б) фольклористи;

В) флористи.

4. Найвідоміші збирачі німецьких народних казок.

А) Олександр Афанасьєв і Володимир Даль;

Б) Іван Франко та Іван Нечуй-Левицький;

В) брати Якоб і Вільгельм Грімм.

5. Запишіть логічні пари зі слів: фольклорист, автор, перекладач, оригінал, переклад, фольклор.

6. Головний конфлікт народної казки полягає:

А) у боротьбі добра і зла;

Б) у суперечці між працьовитими та ледачими людьми;

В) у змаганні між багатими та бідними.

Достатній рівень (змістовна, правильна відповідь – 2 бали) Охарактеризуйте рідну дочку вдови з казки “Пані Метелиця”.

Високий рівень (змістовна, правильна відповідь – 4 бали) Напишіть твір-мініатюру за арабським прислів’ям “Не рубай дерево, яке дає тобі затінок”, пояснивши його прямий та прихований змісти.

Варіант II

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Бувають такі види народних казок:

А) про людей, про рослин, про тварин;

Б) про тварин, чарівні, побутові;

В) про пригоди, про фантастику, про історію.

2. Всесвітня література – це:

А) сукупність усіх національних літератур;

Б) національна література певного народу;

В) записана вченими усна народна творчість кожного народу.

3. Збірку народних творів “Дитячі і родинні (сімейні) казки” уклали вчені:

А) Олександр Афанасьєв і Володимир Даль;

Б) Якоб і Вільгельм Грімм;

В) Іван Франко і Леся Українка.

4. Прислів’я – це:

А) зауваження заперечного характеру;

Б) стислий крилатий вислів без повчання, але з натяком на нього;

В) короткий вислів із повчальним змістом.

5. Поєднайте прислів’я з назвами тих народів, яким вони належать:

6. Напишіть, як називаються такі висловлювання: “робити з муха слона”, “черпати воду решетом”, “не копай яму іншому”, “як корові сідло”?

Достатній рівень (2 бали)

Охарактеризуйте пасербицю з казки “Пані Метелиця”.

Високий рівень (4 бали)

Напишіть твір-мініатюру за французьким прислів’ям “Правда – як олія: завжди наверх випливає”, розкривши його зміст.

VI. Домашнє завдання

Прочитайте за підручником Ю. І. Ковбасенка, Л. В. Ковбасенко інформацію на С. 42-43, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання (підручник Є. Волощук – С. 35-43).

Окремим учням – підготувати інсценівку.

V. Підсумок уроку

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Тематичне оцінювання № 1
Тематичне оцінювання № 1
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email