|  | 

ТЕМИ НАУКОВИХ (КУРСОВИХ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ)

Теми наукових (курсових дипломних, магістерських) робіт з фольклору Дохристиянські вірування українців і поетичний світ. Образи язичницьких богів в українській календарно-обрядовій поезії. Замовляння на Поліссі. Синтез ритуалу і слова в українських замовляння.

Дитячий фольклор Східного Полісся. Легенди і перекази Глухівщини. Зимовий фольклор рідного краю. Весільні пісні жителів мого села. Культ вогню і води в українських весільних піснях.

Символіка весільних пісень. Образ дороги в чумацьких піснях. Сповідь кохання у любовних піснях. Весільні елементи у жниварських піснях.

Образ козака в пісенних жанрах українського фольклору. Образ козака у народних думах. Образ Богдана Хмельницького в героїчному епосі. Маруся Богуславка у фольклорній традиції. Тематичний аналіз основних сюжетів балади.

Морально-етична проблематика балад. Головні образи балад, їх психологічне навантаження. Мотиви дітозгубництва у народних баладах. Художні особливості солдатських пісень. Специфіка українських фантастичних казок.

Морально-етична проблематика казок (на матеріалі певного регіону). Відображення ментальності в українських анекдотах. Вплив християнства на розвиток української народної словесності. Ритуально-магічна поетика замовляння.

Психологічний паралелізм в ліричній пісні. Картина світу в українській народній казці. Тезаурус поетичних прийомів у казковій прозі. Художня природа народних паремій. Поетика історичних пісень.

Образ вишиванки у народних піснях. Образ Долі в народних ліричних піснях. Образ жінки в українських ліричних піснях. Образ матері у родинно-побутових піснях.

Образ молодшого брата в народних казках. Голодомор у фольклорній інтерпретації. І. Нечуй-Левицький і проблеми вивчення української міфології та демонології. Проблеми фольклору в науковій спадщині М. Костомарова. Концепція українського фольклору у дослідженнях П. Куліша. М. Драгоманов і його фольклористична концепція.

О. Потебня як дослідник українського фольклору. Енциклопедія весільної обрядовості Г. Калиновського. Фольклорні образи і мотиви в творчості письменника (на вибір). Теми наукових (курсових, дипломних, магістерських) робіт з методики викладання фольклору Методика вивчення календарно-обрядових пісень у школі.

Педагогічні функції новорічного обрядового фольклору Вивчення родинно-обрядової поезії у загальноосвітніх закладах. Вивчення дум і історичних пісень у загальноосвітніх закладах. Вивчення соціально-побутових пісень у загальноосвітніх закладах. Вивчення українських народних казок у загальноосвітніх закладах. Вивчення легенд та переказів у загальноосвітніх закладах.

Вивчення народної пареміографії у загальноосвітніх закладах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Твір на тему: ТЕМИ НАУКОВИХ (КУРСОВИХ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ)
ТЕМИ НАУКОВИХ (КУРСОВИХ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email