|  | 

Тести з теми Розмноження, основи спадковості

1 Варіант

2 Варіант

1.Розвиток кількох зародків з однієї зиготи називають: А. Партеногенез.

Б. Неупорядкований поділ. В. Поліембріонія.

1. Розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини називають: А. Партеногенез.

Б. Неупорядкований поділ. В. Поліембріонія.

2.Злиття двох однакових за будовою статевих клітин-це: А. Ізогамія. Б. Овогамія. В. Анізогамія

2. Злиття нерухомої яйцеклітини зі сперматозоїдом, значно меншим за розміром-це: А. Ізогамія. Б. Овогамія. В. Анізогамія.

3.У дафній спостерігається чергування поколінь:А. Статевого і нестатевого. Б. Спорофітного і гаметофітного. В. Роздільностатевого і гермафродитного.

Г. Статевого і партеногенетичного.

3.У представника круглих червів-рабдитиса – спостерігають чергування поколінь: А. Статевого і нестатевого. Б. Спорофітного і гаметофітного. В. Роздільностатевого і гермафродитного. Г. Статевого і партеногенетичного.

4.Зі сперматоцита першого порядку під час дозрівання утворюється сперматозоїдів: А. Один. Б. Два. В. Чотири. Г. Вісім.

4.З овоцита першого порядку під час дозрівання утворюється яйцеклітин: А. Одна. Б. Дві. В. Чотири. Г. Вісім.

5.Ектодерма і ентодерма утворюються на стадії зародкового розвитку: А. Дробіння.

Б. Бластули. В. Гаструли. Г. Нейрули.

5.Нервова трубка і хорда в зародка формуються з: А. Ектодерми. Б. Ентодерми. В. Мезодерми.

6.Скелет, м’язова і кровоносна системи в зародка формуються з: А. Ектодерми.

Б. Ентодерми. В. Мезодерми.

6.Процес формування двошарового зародка називають: А. Гістогенез. Б. Органогенез. В. Диференціація. Г. Нейруляція. Д. Гаструляція.

7.Гаструла може утворюватись способом:

А. Кон’югації. Б. Інвагінації. В. Іміграції.

Г. Дробіння.

7.Морула – це стадія: А. Ембріогенезу.

Б. Клітинного циклу. В. Редукційного поділу.

Г. Органогенезу.

8. При аналізуючому дигібридному схрещуванні, якщо вихідна особина гомозиготна за двома парами ознак, спостерігається розщеплення: А.3:1. Б.1:1:1:1

В.9:3:3:1. Г. Розщеплення не буде.

8.При аналізуючому дигібридному схрещуванні, якщо вихідна особина гетерозиготна за двома парами ознак, спостерігається розщеплення: А.3:1. Б.1:1:1:1

В.9:3:3:1. Г. Розщеплення не буде.

9.За моногібридного схрещування гібридів F1

Між собою спостерігається розщеплення за фенотипом: А.1:1. Б.3:1. В.1:2:1. Г. 1:3.

9. За моногібридного схрещування гетерозигот з неповним домінуванням спостерігається розщеплення за фенотипом: А.1:1. Б.3:1. В.1:2:1. Г. 1:3.

10.У гібрида гетерозиготного за двома парами ознак утворюється типів гамет /розщеплення незалежне/:А.1.Б.2.В.3.Г.4.Д.8.Е.16.

10.У гібрида гетерозиготного за трьома

Парами ознак утворюється типів гамет /розщеплення незалежне/:А1.Б2.В3.Г4.Д8.Е16

11.Сперматозоїди містять:А. Гаплоїдний набір хромосом. Б. Диплоїдний набір. В. Х – чи У – хромосому. Г. Тільки У-хромосому. Д. Тільки Х – хромосому. Е. Х – та У – хромосоми.

11.Яйцеклітини містять:А. Гаплоїдний набір хромосом. Б. Диплоїдний набір. В. Х – чи У – хромосому. Г. Тільки У-хромосому. Д. Тільки Х – хромосому. Е. Х – та У – хромосоми.

12.У дітей, батьки яких мають І і ІІ групи крові, можливі групи крові: А. І і ІV. Б. ІІ і ІІІ. В. І і ІІІ. Г. І, ІІ, ІІІ, ІV.

12.Два брати мають І і ІV групи крові. Їхні батьки мають групу крові: А. І і ІV. Б. ІІ і ІІІ.

В. Обидва І. Г. Обидва ІV.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір на тему: Тести з теми Розмноження, основи спадковості
Тести з теми Розмноження, основи спадковості
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email