|  | 

Технологія організації колективно-групового навчання

Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність, яка пронизує увесь навчальний процес. При фронтальному навчанні весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому клас працює в єдиному темпі. Проте при фронтальній роботі надзвичайно важко забезпечити високу активність усіх дітей, тому що учитель орієнтується на рівень середніх учнів. Школярі з низьким рівнем навчальних можливостей за таких умов неспроможні сприйняти й осмислити матеріал у повному обсязі.

Також треба звернути увагу на недостатнє спілкування однокласників, яке можливе тільки з дозволу вчителя. В індивідуальній роботі кожен учень працює самостійно. Темп його роботи залежить від розвитку інтересів, нахилів, навчальних можливостей, підготовленості учнів; контакти з учителем обмежені. Усі недоліки фронтальної та індивідуальної роботи компенсує групова, при якій учні об’єднуються в малі групи, що мають загальну навчальну мету та працюють під керівництвом учителя та в співпраці з учнями.

Учитель при груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють діяльність учнів. Стосунки між педагогом і школярами набувають характеру співпраці, тому що педагог втручається в роботу групи в тому випадку, якщо в учнів виникають питання і вони самі звертаються за допомогою. Групова діяльність дозволяє реалізувати природне прагнення дітей до спілкування.

Учням інколи психологічно складно звертатися по допомогу до вчителя і набагато простіше – до однолітків. Спочатку потрібно ознайомити учнів з правилами групового навчання або скласти їх разом: Діти повинні знати не тільки конкретну задачу, але й мету уроку. Типи групового навчання: Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню доводити та відстоювати власну точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Технологія організації колективно-групового навчання
Технологія організації колективно-групового навчання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email