|  | 

Тиждень правознавства. Лекція для початкової школи “Мої права”

Лекція для початкової школи “Мої права” Мета: ознайомити учнів з Конвенцією ООН про права дитини; розширити знання учнів про їхні права; виховувати правову культуру і правосвідомість. Обладнання: малюнки казкових героїв, Конвенція про права дитини. Хід заходу Вчитель: Вітаємо свіх, хто сьогодні помандрує з нами країною Права, Закону. Запрошую до нас наших старшокласників.

1 учень: Мораль і право, Право і закон – Рушійні сили для життя людини. А їх знання надасть нам вірний тон І розвиток держави – України. 2 учень: Регулювати світ людських стосунків, Впровадити державницький процес – Усе в правознавстві міститься в рахунку: Розумно й чесно твориться прогрес. 3 учень: Щоб забезпечить молодим майбутнє, Свідомо накопичуєм знання.

Все, що вивчили, стане незабутнім, Конкретно хочем жить, не навмання. 4 учень: Кожен має знати свої права. Діти а ви, знаєте свої права? (Діти відповідають) 5 учень: А який є спеціальний закон для дітей? (Конвенція) 1 учень: Конвенція ООН з прав дитини – міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях.

Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов’язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років (якщо згідно застосовним законам повноліття не настає раніше) на повний розвиток своїх можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань. (Протягом свого виступу учні приклеюють на дошку малюнок декларації, малюнки казкових героїв, що демонструють права дітей, та потрапили у складні ситуації) 2 учень: А чи знаєте ви хто дає права? (Держава) 3 учень: Громадянами якої країни ми є? (Україна) 4 учень: А хто з вас знає якісь свої права? 5 учень: Статті 1-4 визначають поняття “дитина”, стверджують пріоритетність інтересів дітей та зобов’язання держав-учасниць вживати заходи для вільного від дискримінації здійснення прав, закріплених у Конвенції. 1 учень: Статті 5-11 визначають перелік прав на життя, ім’я, громадянство, право знати своїх батьків, право на піклування батьків, права та обов’язки батьків по відношенню до дітей.

2 учень: Статті 12-17 містять права дітей на вираження своїх поглядів, право на існування власного майна, на свободу думки, совісті і релігії, асоціацій і мирних зборів, доступ дитини до поширення інформації. 3 учень: Статті 18-27 визначають обов’язки держави щодо допомоги батькам і законним опікунам, а також захисту дітей від жорстокого поводження з боку осіб, що піклуються про них, права дітей, позбавлених сімейного оточення або усиновлюваних, неповноцінних в розумовому або фізичному відношенні, біженців, права дітей на охорону здоров’я, соціальне забезпечення і рівень життя, необхідний для їх розвитку. 4 учень: Статті 28-31 закріплюють права дітей на освіту, користування рідною мовою і культурою, сповідування своєї релігії, відпочинок і дозвілля. 5 учень: Статті 32-36 встановлюють відповідальність держави у захисті прав дітей від експлуатації, незаконного вживання наркотиків, спокушання, викрадення і торгівлі дітьми.

1 учень: Конвенція в ст. 28 гарантує дітям безкоштовну і обов’язкову початкову освіту і вимагає від держав-членів ООН заохочення розвитку різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечення його доступності для всіх дітей та вжиття необхідних заходів, таких як введення безоплатної освіти 2 учень: Конвенція (ст.18) вимагає, щоб “докладалися всі можливі зусилля до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки, або у відповідних випадках законні опікуни, несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування “. 3 учень: Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них ми знайдемо 40 прав, які має дитина.

Всі права можуть бути класифіковані за певними принципами. Давайте спрробуємо? 4 учень: Права “піклуйтеся-про-мене” 5 учень: Ти маєш право на достатнє та здорове харчування 1 учень: Ти маєш право на освіту 2 учень: Ти маєш право на медичну допомогу 3 учень: Ти маєш право на розваги 4 учень: Права “не знущайтеся наді мною” Ти маєш право на захист від економічної експлуатації та примусової праці 5 учень: Ти маєш право на захист від будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для твого здоров’я 1 учень: Ти маєш право не бути жертвою війни 2 учень: Права “я маю власну ду

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Тиждень правознавства. Лекція для початкової школи “Мої права”
Тиждень правознавства. Лекція для початкової школи “Мої права”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email