|  | 

Твір на тему – Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка

І. Франко написа велику кількість прозових творів із галицького селянства, яке він добре знав, бо сам із нього вийшов.

Тема розорення та пролетаризації селянства майстерно втілена в оповіданні “Добрий заробок” (1881 р.), в якому правдиво показано життя безземельних селян Галичини. Непосильні податки, беззаконня, розорення бідняцьких господарств і пролетаризація селянських мас – все було типовим в Австро-Угорській імперії.

Головний персонаж твору – розумний і дотепний дід Панько, злидар. В оповіданні знайшли глибоке втілення думки автора про те, що в умовах тодішнього капіталістичного ладу зубожіле селянство було беззахисне.

Боротьбу галицького селянства за свої права на ліси й пасовиська широко узагальнює І. Франко, показавши її яу типове явище лихого часу, коли доведені до відчаю селяни вирішили силою домогтися своїх прав: вони вирушили з села, щоб не дати поміщикові зайняти пасовиська, але стихійний селянський рух було придушено силою.

Зображенню життя поневоленого кріпосного селянства та його боротьби за свободу й незалежність Франко присвятив іще декілька творів: “Панщизняний хліб”, “Великий шум” та інші, що входять до циклу “З бурхливих літ”. Ці твори зображують життя невільних людей, кріпосницькі відносини, зокрема й життя старих людей і вагітних жінок.

У повісті “Борислав сміється”, у драмі “Украдене щастя” та ще в багатьох інших творах Іван Франко теж показує трагедію нужденного життя селянства.

Сміливо можна сказати, що ніхто з сучасників І. Франка не зміг змалювати такі реалістичні картини життя селянських мас бідноти й закликати до рішучої боротьби з експлуататорською системою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Твір на тему – Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка
Твір на тему – Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email