|  | 

Творча особистість

Творча особистість – головна мета креативної системи навчання.

Творча особистість – це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності. Творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності. Креативна дидактична система визначає модель становлення творчої особистості як піраміду, в основі якої – гуманна людина зі всією сукупністю задатків, здібностей, мотивів.

У креативному дидактичному процесі враховується пріоритетність творчого розвитку учнів та використання змісту освіти як матеріалу для дослідження.

При цьому учень своїми зусиллями, долаючи труднощі, досліджує матеріал і добуває нові знання.

Учитель неодмінно намагається урізноманітнювати дослідницьку діяльність учнів, покладаючи на них особисту відповідальність за результати навчально – дослідницької діяльності. Різноманітними прийомами та методами вчитель спонукає учнів до максимальної пізнавальної активності, створюючи творчий психологічний клімат засобом співтворчості з учнями.

Реалізація ідей креативної педагогічної системи пов язана із втіленням загальновідомих принципів:

принципу гуманізму; принципу науковості; принципу активності; принципу наступності.

Втілення принципу наочності в умовах креативної дидактичної системи навчання передбачає інтенсивне використання моделей, схем, графіків, таблиць, які використовуються як засіб пізнання досліджувальних процесів.

Задоволенням навчанням як творчістю і врахування потреб учнів у різноманітній діяльності, самореалізації й самоствердженні слід здійснювати під час співробітництва і співтворчості учня та вчителя, коли останній в умовах творчого психологічного клімату виконує функції наставника, консультанта, експерта.

Діти тим талановитіші та розумніші. Чим більше можливостей бути талановитими та розумними ми їм надамо. Школа для цього і існує, щоб допомогти дитині розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до складної і самостійної роботи.

Головними завданнями по розвитку креативності вчителів та учнів є: створення максимально сприятливих умов для розвитку дитини; поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання; створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.

Робота над розвитком творчих здібностей учнів передбачає декілька етапів:

І – підготовчий, метою якого є забезпечення навчально-виховного процесу необхідним експериментальним матеріалом, занурення учнів в атмосферу, що стимулює їх бажання працювати.

ІІ – оперативний. Метою цього етапу є ознайомлення учнів з мисленнєвими

Засобами творчості, формуванні вміння в їх застосуванні. Це може бути аналіз

Готових завдань, самостійна робота над завданнями.

ІІІ – репродуктивний, де потрібно вчити учнів застосовувати мисленнєві засоби

У вирішенні поставлених завдань.

І V – продуктивно-творчий, на якому вчитель вчить створювати самостійні

Творчі висловлювання та розв язки на основі отриманих знань. Це робота на різних етапах уроку, проведення нестандартних уроків та позакласна робота з предмету.

Не ганьба, а горе тому вчителеві, який не бачить у своїх учнях особистостей і кожним своїм кроком не здійснює індивідуальний підхід.

С. Максименко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Творча особистість
Творча особистість
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email