|  | 

Творчість учителя

Творчість є однією із складних і таємничих явищ людського життя. Це діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю та певною унікальністю. Педагогічна творчість спрямована на особистість учня, що розвивається.

Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалювати свою педмайстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу. Одним із завдань методичної роботи у нашій школі є активізація творчих здібностей учителів. Сьогодення вимагає творчого вчителя. Творчу особистість може навчити й виховати тільки творча особистість. До творчості вчителя спонукає сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника.

Крім того, творчий характер закладений в самій суті вчительської професії. Адміністрація школи сприяє вивільненню часу вчителя для творчості. Відомий вислів В. О. Сухомлинського: ” Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості” – є гаслом та реальністю нашого колективу. У системі методичної роботи ми враховуємо те, що рушійним чинником розвитку творчої активності педагогів є розроблена система дидактичних умінь, які виступають як орієнтир для вирішення будь-якої педагогічної проблеми.

Формування таких умінь здійснюється в процесі встановлення зв’язків між відомими дидактичними засобами, а також коли ці дидактичні засоби поєднуються з загальнонауковими концепціями, як теорія поетапного формування розумових дій, розвивальне та проблемне навчання. Спираючись на творчий потенціал талановитих, розвиваючи інших, шкільна адміністрація створює творче ядро, яке задає тон у роботі, навколо якого об’єднується і розвивається педагогічний колектив. Творчий учитель соціально корисний не тільки результатами своєї особистої праці, а й тим, що він дух творчості передає іншим. Будь-яке творче починання педагога є науково обгрунтованим. Саме наука вкладає в руки вчителя обгрунтовану, вивірену цілісну методику творчої діяльності:Діагностика – аналіз діяльності школи, педагогічної ситуації, вихід на проблемно-орієнтовний аналіз.

Моя роль, як заступника директора, у діагностичному процесі залежить від посадових обов’язків й визначається дієсловами: вивчаю, досліджую, організовую, направляю, координую, беру участь, вношу корективи, регулюю, інтерпретую, оцінюю. При діагностуванні використовую комплекс науково-педагогічних методів дослідження, в тому числі тестування, анкетування, бесіда, спостереження, вивчення шкільної документації, узагальнення досвіду творчо працюючих вчителів. На основі аналізу визначаю мету, шляхи й засоби її досягнення.

Цілепокладання – віддалені в близькі цілі або блок операційно поставлених цілей. Моя головна мета – створити умови, які забезпечать різнобічний і творчий розвиток особистості педагога, підвищення на цій основі його кваліфікації, професіоналізму, продуктивності діяльності. Мета трансформується у задачу, якщо у формуванні вказуються засоби її досягнення ( на основі.., за рахунок…, з якою метою…, шляхом..) Наприклад, визначити для кожної категорії вчителів шляхи і форми підвищення професійного рівня на основі підсумків атестації й аналізу проблем у практичній діяльності.

Прогнозування – передбачення майбутніх потреб, тенденцій розвитку можливих проблем, шляхів і засобів їх вирішення, можливих наслідків. Цілі близькі до прогнозів. Ті та інші орієнтовані на майбутнє. Але цілі визначаються раніш прогнозування і є основою для прогнозування перспектив розвитку.

Вміння передбачити майбутні вимоги соціуму до школи, бачити шляхи перебудови школи у багато чому залежать від законів суспільного розвитку й педагогічної діяльності, досвіду, гнучкості й інтуїції управлінців. Прогноз складається на основі виявлення протиріч між очікуваними й фактично досягнутим результатом. Проектування – для реалізації цілей необхідна концепція й програма розвитку школи. Разом з директором школи здійснюємо проектувальну діяльність: створюємо концепцію, програми розвитку навчального закладу. Конструювання.

Велике значення в управлінні мають здібності заступника директора з навчально-виховної, методичної діяльності конструювати психолого-педагогічний вплив на вчителів і дітей. Це розробка основних напрямків, конкретного змісту діяльності. Планування роботи. Найбільш поширеною формою є річний план ш

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Творчість учителя
Творчість учителя
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email