|  | 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ – МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

Тема. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ – МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

1. За сприяння братств…

А Поширювалося декоративно-ужиткове мистецтво.

Б Інтенсивно розвивалася архітектура.

В Засновувалися і функціонували школи.

Г Будувалися бібліотеки і лікарні.

2. Хто із зазначених осіб був викладачем Острозької академії?

А Мелетій Смотрицький.

Б Герасим Смотрицький.

В Іов Борецький.

Г Касіян Сакович.

3. В Острозькій друкарні було видано…

А Псалтир.

Б Біблію.

В Апостол.

Г Буквар.

4. Письменник, який навчався у Києво-Могилянській академії. А І. Вишенський.

Б Ф. Прокопович.

В О. Кониський.

Г Г. Сковорода.

5. Уперше книгодрукування з’явилося…

А В Росії.

Б Франції.

В Німеччині.

Г Англії.

6. Через що видавнича справа в Україні почала занепадати?

А Через брак професіоналів.

Б Обмеження у фінансуванні.

В Збільшення податків.

Г Указ царя про заборону друку будь-яких книжок.

7. Бароко з італійської перекладається…

А Як простий, доступний.

Б Цікавий, захоплюючий.

В Інтригуючий, жвавий.

Г Вибагливий, химерний.

8. Ознакою бароко…

А Є нахил до ускладненої форми.

Б Егоцентричний індивідуалізм.

В Пишнота, мальовничість.

Г Підвищений інтерес до історичних подій.

9. Характерна риса, притаманна добі Відродження і Реформації.

А Критика середньовіччя, католицької церкви.

Б Протиставлення античності, первісного християнства.

В Песимістичні судження про життя.

Г Гуманізм.

10. Письменник, для творчості якого характерні риси доби Відродження.

А С. Кленович.

Б І. Вишенський.

В М. Смотрицький.

Г М. Базилевич.

11. Основні віхи життєвого шляху І. Вишенського уявляються і домислюються на основі…

А Літописів та історичних джерел православної церкви.

Б Матеріалів католицько-уніатської публіцистики.

В Творів митця.

Г Листів аскетників Афону.

12. Визначте твір І. Вишенського, написаний ним до Брестської унії.

А “Извщение краткое о латинских прелестях”.

Б “Послання до єпископів”.

В “Краткословний ответ Феодула”.

Г “Порада”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ – МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ – МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email