|  | 

Українська муза, Поетична антологія од початку до наших днів

“Українська муза”. Поетична антологія од початку до наших днів” – антологія української поезії, що вийшла 1908 у Києві заходами і за редакцією О. Коваленка. Охоплювала надбання української поезії на поч. XX ст., різні художні напрями (романтизм, реалізм, імпресіонізм), школи, містила чимало творів, які раніше на Наддніпрянській Україні через цензурні заборони не могли бути надруковані. Виходила окремими зошитами, які мають суцільну пагінацію – всього 12 випусків.

До антології включено 125 поетів. “У. м.” давала уявлення про розмаїття української поезії, особливості творчого обличчя багатьох митців, які виступали у різних жанрах, зокрема ліричних. Вперше в межах царської Росії тут надруковані гімн “Ще не вмерла Україна” П. Чубинського, “Не пора” І. Франка та ін. Деякі твори з уваги на цензуру упорядник змушений був подати скорочено, у підретушованому вигляді (маючи на те дозвіл авторів). Антологія свідчила про безперечне художнє багатство, творчий поступ українського слова. Згодом окремі учасники “У. м.” взяли активну участь у будівництві Української Народної Республіки (І.

Липа, М. Славинський, С. ІПелухин, І. Стієнко, С. Черкасенко та ін.), у зв’язку з чим змушені були емігрувати. Частина авторів антології була репресована сталінським режимом (М. Вороний, Г. Чупринка, М. Чернявський, О. Луцький та ін.). “У. м.” – цілісне художньо-політичне видання, споряджене довідково-біографічними матеріалами про кожного з авторів (біографічними джерелами, фотографіями поетів), художньо оформлене відомим живописцем і графіком І. Бурячком.

1993 акціонерне товариство “Обереги” здійснило фототипічне перевидання “У. м.”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Українська муза, Поетична антологія од початку до наших днів
Українська муза, Поетична антологія од початку до наших днів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email