|  | 

Урок 17 (10 клас)

Тема уроку : Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо – та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо – та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів.

Мета заняття :

Навчальна: сформувати знання про мультимедійні дані та їх обробку. Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна; Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів, розвивати пам’ять, мислення.

ТИП УРОКУ : засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Викладення нового матеріалу.

Мультимедіа (лат. Multum + Medium) – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео. Характерна, якщо не визначальна, особливість мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків – гіперпосилання.

Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням.

Мультимедіа може бути грубо класифікована як лінійна й нелінійна. Аналогом лінійного способу подання може бути кіно. Людина, що переглядає даний документ жодним чином не може вплинути на його зміст. Нелінійний спосіб подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні інформації, взаємодіючи якимось чином зі засобом відображення мультимедійних даних.

Участь людини в даному процесі також називається “інтерактивністю”. Такий спосіб взаємодії людини й комп’ютера найбільш повно представлений у категоріях комп’ютерних ігор. Також, нелінійний спосіб подання даних називається “гіпермедіа”.

Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то цей спосіб повідомлення інформації може бути названий лінійним, тому що глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку ж живої презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді.

Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний(інтерактивний) спосіб подачі інформації.

Формати аудіо та відеофайлів

Відео (від лат. video – дивлюся, бачу) – під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах. У побутовому значенні відео означає відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску й т. п.).

Розширення комп’ютерних відео файлів 3gp, flv, avi, mpg, mov, swf, asf, mp4, wmv

Для створення відеокліпів використовують відеоредактори.

Відеокліп, або кліп (від англ. clip – частина фільму або невеликий відеоролик, що супроводжує музичний твір) – коротка за тривалістю частина відео.

Відеоредактор – це програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких опрацьовують відеофайли на комп’ютері. Різні відеоредактори мають різний набір вказівок та інструментів для опрацювання відеофайлів.

До складу операційної системи Windows XP входить відео редактор Windows MovieMaker. Працюючи з ним, можна видаляти зайві кадри з відеозапису, розташовувати відеофрагменти в будь_якій послідовності, додавати музичні файли, голосовий супровід, титри тощо.

За допомогою відеоредактора створюється проект – файл, що містить відомості про Порядок розташування та час відтворення зображень, аудіота відеокліпів, відеопереходи, відеоефекти, назви, титри тощо. Після збереження проекту його файл можна відкрити пізніше за допомогою відеоредактора та внести в нього зміни. Проекти, створені у Windows MovieMaker, мають розширення mswmm.

Готовий проект може бути збережений як фільм – відеофайл у відповідному форматі, наприклад WMV. Фільм можна зберегти на комп’ютері чи компакт_диску, відправити електронною поштою чи розмістити в Інтернеті.

Крім стандартних елементів вікна, зокрема рядка меню та панелі інструментів, вікно відеоредактора Windows MovieMaker містить також спеціальні елементи для відеоредакторів. Не всі елементи одночасно відображаються у вікні. Залежно від етапу роботи з відеокліпом можна використовувати такі елементи: панель Операцій з фільмами, що подає вказівки, найбільш використовувані під час створення відеокліпу; панель Збірок, на якій відображаються збірки імпортованих мультимедійних об’єктів і колекції відеоефектів та відеопереходів; панель Вмісту, на якій відображаються кліпи, що входять до обраної збірки; вікно Попереднього перегляду, яке використовується для перегляду як окремих кліпів, так і всього проекту перед збереженням, та область, в якій створюються і монтуються проекти, що може відображатися у вигляді Аркуша розкадрування або Шкали часу.

Відеокліп, що створюється за допомогою Windows MovieMaker, може містити відеофрагменти, аудіозаписи та статичні зображення. Для додавання до проекту мультимедійних об’єктів, що зберігаються у файлах, можна виконати вказівку Файл/Імпорт до збірок або скористатися вказівками з панелі операцій з фільмами, що містяться в розділі Запис відео: Імпорт відео, Імпорт зображень, Імпорт звуку або музики.

Перш ніж опрацьовувати відео, потрібно отримати вихідний відеоматеріал. Для цього можна використати готові відеокліпи, збережені у файлах. Можна також захопити відео, яке знімається безпосередньо в процесі роботи над проектом за допомогою відеокамери чи веб_камери, в такому випадку камера має бути підключеною до комп’ютера через відповідний роз’єм. При захопленні відео записується у файл, який включається до збірок.

Для захоплення відео з камери можна скористатися вказівкою меню Файл/Запис відео.

Засоби перетворення аудіо – та відео форматів.

У зв’язку з великою кількістю різноманітних форматів аудіо – та відеофайлів у користувачів часто виникає необхідність перекодовувати ці файли з одного формату в інший. Як ви знаєте з курсу інформатики 9-го класу, процес перекодування файлу одного формату в інший називається конвертацією файлів.

Конвертація може здійснюватися в процесі відкриття мультимедійного файлу або під час його збереження на диску в іншому форматі. Одним із способів конвертації в програмі Медіапрогравач Windows є процес видобування даних з оптичних дисків форматів Audio CD, Video CD, DVD-Audio та DVD-Video і збереження їх, наприклад, на жорсткому магнітному диску у файли формату WMA, або WMV, або інший за вибором користувача. Для виконання цієї операції необхідно:

1. Вставити аудіо – чи відеодиск у пристрій для роботи з оптичними дисками.

2. Вибрати кнопку Видобування та відкрити відповідну вкладку

3. Відкрити за потреби список команд кнопки Видобування, вибрати команду Додаткові можливості та на вкладці Конвертування музики встановити:

тип файлу, в який буде здійснено конвертування; папку, в якій будуть зберігатися файли після конвертації (за замовчуванням C:Documents and SettingsuserМої документиМоя музика, де user – назва поточного облікового запису); перелік властивостей твору, які будуть відображатися в Області відомостей, наприклад ім’я виконавця та назва пісні.

4. Установити позначки прапорців біля тих творів, які передбачається конвертувати.

5. Вибрати кнопку Почати видобування.

6. Вибрати перемикач для встановлення захисту музичних творів від копіювання або відмовитися від захисту.

7. Установити позначку прапорця про усвідомлення відповідальності за можливі порушення авторських прав.

8. Дочекатися завершення процесу конвертації.

Хід процесу конвертації відображається у стовпчику Стан видобування. Користувач може в будь-який час припинити процес видобування, вибравши кнопку Зупинити видобування

ІІІ. Закріплення нових знань

Знайомство з програмою Windows MovieMaker. Створення відеофільму.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Дайте відповідь на запитання:

1. Що таке мультимедіа?

2. Як захопити відео кліп?

3. Які Ви знаєте формати аудіо та відео файлів?

V. Завдання для виконання дома.

Вивчити матеріал по темі, підготуватися до практичної роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Урок 17 (10 клас)
Урок 17 (10 клас)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email