|  | 

Урок літератури рідного краю в шкільному курсі “Українська література”

За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізаціїїї

Української національної ідеї і державотворення, найвищою цінністю проголошується людина. Тому в

“Дежавному стандарті” змістом базової і повної середньої освіти насамперед передбачається створення

Оптимальних умов для всебічного розвитку особистості, виховання громадянина – патріота України, а сам

Зміст визначається на засадах загальнолюдських і національних цінностей, науковості і систематичності знань,

Їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації та демократизації освіти. Відповідно у сьгоднішній

Системі предмет “Українська література” набуває особливої актуальності.

Українськ література в загальному світовому контексті є свідченням високої духовної і цивілізаційної

Розвиненості українського народу, вона є невідємним складником його національної культури. Як мистецтво

Слова вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські і національні цінності від покоління до поколяння, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова література допомогає формувати, збагачувативнутрішній світи дитини, позитивно впливати на її свідомість і підсвідомість, спрямовувати морально – етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Навчально-виховний процес на уроках літератури рідного краю передбачає формування цілясного уявлення про літературу Криворіжжя та Дніпропетровщини як про важливий складник національної культури, підвищення загального рівня культури молодого покоління, розвиток його творчого потенціалу.

Викладання регіонального компонента відбувається у форматі загального миистецького контексту, в якому створювався художній твір, а також міжпредметних звязків(українська мова, історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, естетика, етика).

Відповідно до цих тенденцій, можна визначити завдання уроку літератури рідного краю:

1. Підвищення загальної освіченості учнів, шляхом ознайомлення їх з творами письменників і поетів Криворіжжя та Дніпропетровщини.

2. Досягти належного рівня сформованості вміння читати і усвідомлювати прочитане, знаходити і проводити паралель з зарубіжною художньою літературою, історією, образотворчим мистецтвом, музикою, природознавством та іншими предметами.

3. На основі регаонального компонента розвивати уміння і навички роботи з художнім текстом.

4. Сприяти процесу формування навичок пізнання, самостійної роботи.

5. Сприяти формуванню в учнів інтересу до літератури рідного краю як виду мистецтва.

Враховуючи специфіку предмета (1 година на оглядову або монографічну тему), на думку автора, варто звернути увагу на нетрадиційні форми: лекція, семінар, екскурсія, конференція. Слід стимулювати самостійну роботу учнів: підготовку доповідей, рефератів, розвязанню проблемних питань. На даному етапі реформування освітитактуальним будеьвпровадження йнноваційних методик на уроці літератури рідного краю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Урок літератури рідного краю в шкільному курсі “Українська література”
Урок літератури рідного краю в шкільному курсі “Українська література”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email