|  | 

Урок-підсумок – Російськомовні поети в Україні

Підручник Українська література 11 клас

Сучасна українська література

Російськомовні поети в Україні

Урок-підсумок

Завершуючи шкільний курс вивчення української літератури, ви переконалися, що національне письменство тематично й жанрово багате і розмаїте. Внесок української літератури у духовну скарбницю людства унікальний і неповторний, як своєрідним і неповторним був історичний шлях України. Героїчні подвиги і звершення українського народу, його життєвий досвід, філософія, спосіб мислення, морально-художній потенціал, високий патріотизм знайшли своє мистецьке втілення у творах українських письменників. Вони перебували на передньому краї духовного, національного, культурного і художнього розвитку, підтримуючи дух свободи і гуманізму, закликали у важкі години до боротьби з ворогами, оспівували відвагу, мужність захисників Вітчизни, найвище цінуючи вірність своїй землі й самовіддану любов до України. Митці слова пізнавали теперішнє і прагнули заглянути у майбутнє, відкриваючи нові площини буття, нові риси в національному характері українця, захоплюючись його душевною красою, моральною силою, альтруїзмом, совісністю, загостреним відчуттям обов’язку перед народом, одухотвореністю і поетичністю натури.

Вони виховували у читача чистоту помислів, шляхетність, гідність, волелюбство, прагнення до високих ідеалів, навчали ненавидіти деспотизм, будь-які форми вияву гноблення, духовного і фізичного рабства, осуджували аморальність, переступ проти совісті й розуму.

У XX столітті українська поезія була модерною за змістом і формою. Її проймає гуманістичний ідеал як основа життєді – яння ліричного героя, який у віршах Миколи Зерова, Максима Рильського, Євгена Плужника, Євгена Маланюка, Богдана Бойчука, Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Івана Драча, Ліни Костенко, Бориса Олійника стає мірою Всесвіту. Проблематика збірок “Троянди й виноград” Максима Рильського, “Тиша і грім”, “Земне тяжіння” Василя Симоненка, “Гранослов”, “Таємниця твого обличчя”, “Сонети подільської осені” Дмитра Павличка висвітлюється крізь призму метафоричного мислення, яскравої образності, філософської заглибленості в таємниці світу й космосу.

Лірика багатьох українських митців XX століття наповнена ніжними почуттями і багатою гамою переживань. Особливо розквітає медитативна, пейзажна, урбаністична, філософська та інтимна лірика. Оновлюється жанр балади, сонета, елегії, запроваджуються форми східних народів: рубаї, хоку. Окрім того, українська поезія XX століття відзначається особливим ліризмом, розкриттям глибоких почуттів і переживань ліричного героя.

Тому чимало поезій було покладено на музику, а деякі стали народними піснями.

Особливо популярною серед народу є “Пісня про рушник” Андрія Малишка. Поет відбив цілу гаму материнських почуттів – смутку, щемливого прощання з сином, коли він вирушав у дорогу життя, залишаючи рідну оселю. Митець відтворив материнську велич і самовіддану любов у “Пісні про рушник”, що здобула всенародну шану. Спираючись на фольклорні образи, традиції і звичаї народу, поет змальовує хвилюючу сцену: мати випроваджує сина у великий світ, дарує йому “на щастя, на долю” найдорожче – вишиваний рушник. В Україні ще з давніх часів рушник був національною святинею, символізуючи злагоду, благополуччя, кохання, згоду, коли дівчина дарувала рушника коханому, урочисто перев’язувала рушником сватів під час заручин, рідних і хрещених батьків під час весілля.

Молодим, коли беруть шлюб, рушника кладуть під ноги, щоб було щастя. Ним прикрашають оселю, стіл перед урочистими подіями тощо. Власноруч вишиті рушник та сорочку подарувала Андрієві Малишку і його мати, виряджаючи сина на навчання до Києва. Усе життя поет згадував цю хвилюючу подію, що з великою емоційною силою вилилась в уславленій пісні. Твір будується як монолог ліричного героя, його щира сповідь, розповідь про найріднішу людину в світі.

В центрі пісні – образ матері, краса її вчинку й душі. Мати дарує синові український рушник – символ її любові й благословіння. Красу материнської душі поет розкриває через виразні деталі. Трудівниця, вона “ночей недоспала”, аби вишити рушник, без якого не бачить щасливої долі своєї дитини. Лаконічно, через виразні епітети, автор змальовує її портрет: “І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, / І засмучені очі хороші, блакитні твої”.

Важливу евфонічну функцію виконує анафоричне “і”, прийом градації, пісенна мелодійність, що ними підсилюються щирість синівських почуттів і велич матері-сподвижниці, якій судилося пережити розлуку з сином, довге чекання. Та головне – мати вірить у синівську світлу долю: адже рушник є оберегом юнака! З образом матері ліричний герой тісно пов’язує образ рідної землі.

В його уяві постають пастельні просторові пейзажі: “росяниста доріжка”, “зелені луги й солов’їні гаї”, “тихий шелест трав”у “щебетання дібров”, які завжди супроводжуватимуть героя дорогами життя й викликатимуть світлі почуття.

У творах українських митців порушувалися філософські, морально-етичні й естетичні проблеми та пропонувалося їх розв’язання. Повчальним був їхній художній досвід митців у змалюванні боротьби народу за національне визволення. Галерею образів борців за свободу України змалювало чимало митців. Вони опоетизували героїв, мета діяльності яких збігається із загальнонародними інтересами: ці персонажі втілюють відповідальність, активність, волю та ясну мету.

Такими постають Прокіп Конюшина в новелі “Фавст” Григорія Косинки, персонажі романів “Чотири шаблі”, “Вершники” Юрія Яновського. У передмові до французького перекладу “Вершників” Луї Арагон захоплювався лірико-романтичним стилем письменника, метафоричною сконденсованістю образів, планетарністю бачення.

В українській літературі XX століття вирізняється творча постать Олександра Довженка, чий внесок у духовну скарбницю українського народу та світу неоціненний. Він належить до лірико-романтичної стильової течії в українській прозі XX століття. У своїх новелах, оповіданнях, кіноповістях він синтезував традиційні засоби епічного змалювання дійсності й людини (розповідь, сюжет, описи), лірики (ліричні й філософські відступи, монологи) та драми (діалоги з полілогами) з прийомами монтажу, вільного руху в усіх координатах часу і простору, з акцентуванням на зорових, слухових вимірах образів. Цій меті підпорядковуються сконденсовані форми оповіді, в якій важливу роль відіграє розповідач-усезнавець, автобіографічний оповідач (“Зачарована Десна”), голоси героїв.

Довженко поєднав документальну вірогідність з репортажем наратора з місця подій, елементи інтелектуальної і політичної прози, неоромантизм з неореалізмом. Художня оповідь побудована в формі перетину часових площин, чергування сьогодні й вчора, завтра й позавчора. Ви знаєте, що Довженко увійшов у світову культуру не тільки своїми кінофільмами “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”, “Щорс”, “Іван”, “Мічурін”, а й безсмертними кіноповістями “Україна в огні”, “Повість полум’яних літ”, “Зачарована Десна”, “Поема про море” та іншими. У цих творах йдеться про “могутність людського духу” (Олександр Довженко), змальовано народ, що творить історію. У кіноповістях “Зачарована Десна”, “Україна в огні”, “Повість полум’яних літ” особливу композиційну роль відіграють монтаж, що прийшов з поезії, прийоми розбивки статичних кадрів, синтез ліричної патетики і всеохоплюючого сприймання картини світу, з фрагментів якої складається цілісний образ.

Автор написав епічну епопею про український народ, який бореться за свободу й утверджує духовні цінності, людинолюбство, життєствердження. Ці риси національного характеру втілює Іван Орлюк, головний герой “Повісті полум’яних літ”. Це багатогранний характер українця: сіяч хліба і воїн, захисник правди і пристрасна натура до добродіяння, мрійник і закоханий у рідну землю воїн. Його характер змальований у річищі неоромантичної поетики. Орлюк здійснює незвичайні подвиги, наділений рисами працелюбства, витривалості, альтруїзму, а ще – ніжний чоловік, мужній воїн і сіяч.

Це – втілення душі народу, українського національного характеру. Події у творі відбуваються з літа 1941 по весну 1945 року в просторі від Сталінграда до Берліна. У творі змальовано українське село над Дніпром у період відступу армії, за німецької окупації, під час визволення і першої посівної. Закінчивши війну у Берліні, Орлюк повертається до рідного села, щоб продовжити рід на землі, одружується з коханою Уляною.

Вітаїстичну концепцію життя уособлює образ Матері-Землі, загалом України: “Ні, не припиниться буття, краща з планет… Слава твоєму хлібові, винограду й вину, слава приходу й відходу, весні й осені, дням і ночам, росі вечірній і вранішній росі, любові й праці, й дорогоцінній крові, пролитій в ім’я волі, в ім’я збагнення найголовнішої таємниці життя на тобі – таємниці нашої людської спільності. Ми твої діти, і ми твоя міра: ти прекрасна!”

Довженко застосував такі жанрові різновиди кіноповістей: лірична (“Зачарована Десна”), в якій активну функцію відіграє голос оповідача-свідка, об’єднуючи свої спогади в художню цілісність; екстенсивна (“Поема про море”), в якій сюжет є ланцюгом подій, що розвиваються напружено, динамічно; органічна (“Повість полум’яних літ”), сюжет якої розвивається органічно, відповідно до розвитку психологічних, побутових та ідейних суперечностей між героями; новелістична (“Земля”), в якій сюжет, вчинки героїв умотивовуються, об’єктивно змальовуються, але наявна несподівана розв’язка.

Важливим досягненням української літератури XX століття є творчий доробок Олеся Гончара. Його художні відкриття збагатили не тільки українське, а й світове письменство. З виходом його трилогії “Прапороносці” європейські критики заговорили про письменника як видатне явище в осмисленні антилюдяної війни, відзначаючи, що автор представив свою концепцію людини-гуманіста. Романіст зумів з ліричною теплотою і задушевною безпосередністю змалювати багатогранні характери Юрія Брянського, Шури Ясногорської, Хоми Хаєцького, Євгена Черниша, Козакова та інші. Вони у нього земні, немов стоять поруч з читачами, закликаючи придивитись до тих, що виборювали свободу народам Європи.

Невипадково Черниш вимовляє заповітні слова: “Якщо зостанемось, нам треба жити інакше… Жити дружніше, якось тепліше. З новим, чуйнішим ставленням один до одного”.

Цей людинолюбний мотив боротьби як утвердження добра визначає пафос роману.

Новий етап прочитання війни представив автор у романі “Людина і зброя”, художньо досліджуючи гіркі і героїчні події 1941 року, коли в жорстоких боях гинуть молоді люди – вчорашні студенти, захищаючи Вітчизну від фашистської чуми. Будучи гуманістом, Олесь Гончар уже в назві відбиває основні аспекти своєї концепції війни і миру: зброя і людина – несумісні, адже війни знищують цивілізації, на війні гинуть молоді люди – цвіт нації. Однак перемагають ті, хто несе у собі високу духовність, людяність, зосередженість. Романи “Людина і зброя” і “Циклон” Олеся Гончара – це дилогія, в якій діє головний герой Богдан Колосовський. Пройшовши фашистський концтабір на Холодній горі в Харкові, він у мирний час став кінорежисером, знімає фільм про своїх друзів, які боролися з ворогом, прагнучи передати внутрішню красу своїх побратимів.

Його спогади стають основою кіносценарію. Тому розповідь будується не за принципом хронологічно послідовного викладу подій, а у формі перетину часових площин, чергування напливів, епізодів, спогадів-видінь. Така композиція покликана висвітлити “спадкоємність людського в людині”.

Розквітає українська історична проза, в основі якої нерозривний вічний зв’язок часів та епох, прагнення крізь призму минулого збагнути сучасне, пізнати його джерела, врахувати уроки. Помітною є історична романістика Павла Загребельного. У трилогії “Диво”, “Первоміст”, “Смерть у Києві” романіст показав, за його словами, нерозривність часів, великий культурний спадок, полишений нам історією, але який органічно входить у наш час, формує відчуття краси і величі.

Особливим новаторством позначений роман “Диво”. Щоб змалювати грандіозну картину буття народу протягом віків, Павло Загребельний використав композиційний прийом зміщення часових площин: давнина, побудова Софії Київської, Велика Вітчизняна війна і сучасність. Ідея роману – безсмертя народу в історії, мистецтві, у титанічній праці, мрії про вільне щасливе життя майбутніх поколінь. Розповідач-усезнавець змальовує суперечливу епоху Київської Русі, Ярослава Мудрого, долю митця і народу, значення культури та мистецтва в житті суспільства.

У романі порушуються проблеми: народ та історія, народ і мистецтво, народ і князь, князь і зодчий, християнська релігія і візантійська культура. Головний герой твору – Сивоок, людина з народу. Він пройшов велику життєву дорогу: народився серед пралісів Русі, хлопчиком навчався гончарства в діда Родима, згодом – у візантійських художників у Константинополі.

Повернувшись до Києва, він спорудив дивовижний собор – Софію Київську, створивши безсмертний пам’ятник народові й рідній землі. Всупереч догматам візантійської церкви, зодчий утверджує у барвах оздоблень народну міфологію, улюблені кольори руського простолюду. Образ Сивоока змальовується багатогранно, подається в розвитку життєвого і духовного змужніння як морально стійкої, цілісної натури з ясним світоглядом. Важливу роль відіграють внутрішні монологи, душевні суперечки із самим собою і візантійським Богом та його земними захисниками, невласне пряме мовлення, потік свідомості, що допомогають розкрити естетичні ідеали і погляди на життя Сивоока. Такими різноманітними оповідними засобами твориться образ художника-філософа, що володіє здатністю передбачати майбутнє.

Він втілює невичерпну творчу енергію народу, українського мистецтва як засобу самовиявлення, а відтак – безсмертя народу.

Художньо переконливий у романі “Диво” образ Ярослава Мудрого. Як ви знаєте, до цього образу звертався Іван Кочерга у драматичній поемі “Ярослав Мудрий”, в якій образ правителя дещо ідеалізований. У романі Павла Загребельного образ руського князя змальовано крізь призму особистих почуттів, інтимного життя, побуту, тобто у людиновимірному плані. Здобувши київський престол, він змінюється, стає суворим феодалом, дбаючи не так про державу, як про свою славу. В образах Гордія-батька та Бориса-сина Отав відтворено духовних спадкоємців Сивоока.

Вони живуть у роки Великої Вітчизняної війни, прагнучи будь-що зберегти шедевр зодчества Київської Русі для майбутніх поколінь. Борис Отава вважає, що почуття любові до Вітчизни виростає і формується в серцях поколінь протягом віків, а “не прищеплюється за одним махом, як віспа”.

Унікальним явищем в українському письменстві XX століття є романи у віршах “Маруся Чурай” і “Берестечко” Ліни Костенко. Їх об’єднує історіософське осмислення долі України на перехрестях історії, у складних випробуваннях на шляхах до незалежної держави, а особливо – історична пам’ять як запорука інтенсивного дослідження нового, спрямованого в майбутнє людства. Воно не знімає питання зв’язків з історією, моральними, духовними, екзистенційними аспектами буття. Розглядаючи віддалені події в історії Вітчизни крізь призму сучасності, поетеса органічно поєднує ретроспективи з перспективами, змальовуючи характер людини в її глибинних, соціально-історичних і моральних вимірах. Відштовхуючись від легенди про Марусю Чурай, авторку пісень про свою епоху, Ліна Костенко показує особисту драму Марусі на тлі тогочасної української історії.

Поетеса піднеслася до глибоких філософських узагальнень, змальовуючи життя в загальнонаціональних масштабах і проблемах. Художній світ її романів населяють усі прошарки народу від простої дівчини, міщан, селян, прочан до козацької верхівки, зокрема Богдана Хмельницького. Гетьман рятує Марусю Чурай від страти: “Таку співачку покарать на горло, – та це ж не що, а пісню задушить”.

В очах Івана Іскри Маруся – совість народу, безсмертя якого оспівують її пісні: “Ця дівчина не просто так – Маруся. / Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа”.

Нові естетичні горизонти розвитку мистецтва слова, його пафос життєствердження і людинолюбства, філософічність, висока духовність забезпечили українській літературі світове визнання. Вона стала помітним чинником світового літературного процесу, активно сприяючи творчості народів нашої планети.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Урок-підсумок – Російськомовні поети в Україні
Урок-підсумок – Російськомовні поети в Україні
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email