|  | 

Урок української літератури в 10 класі на тему: І. Карпенко-Карий “Хазяїн”

Панченко Людмила Василівна,

Учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, керівник методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №22 м. Дніпродзержинська”

Урок української літератури в 10 класі

Тема. Робота над змістом твору І. Карпенка-Карого “Хазяїн”.Характеристика образу Пузиря.

“Ах, ти ж… хазяїн, та й більш нічого…”

Мета : – довести або спростувати слушність авторської оцінки комедії “Хазяїн”, розкрити людську і хазяйську сутність центрального персонажу, проаналізувати проблематику п’єси;

– розвивати творчість, критичне мислення й уміння обстоювати свою думку та робити захист власної презентації;

– виховувати порядність, щедрість і хазяйновитість.

Учні повинні знати: зміст і проблематику твору, роль героїв у розкритті ідейно-художнього змісту п’єси, риси характеру головного героя.

Учні повинні вміти: Аналізувати художній твір, характеризувати головних персонажів, давати їхнім вчинкам власну оцінку, висловлювати і обгрунтовувати особисте ставлення до прочитаного, підбирати цитати для підтвердження своїх думок.

Методи і прийоми: Робота в групах, метод “Мікрофон”, метод “Прес”,бесіда, дискусія, акторська гра, метод мультимедійної презентації.

Етапи ОЗОНу: випереджувальні індивідуальні та групові завдання, цілевизначення, рефлексія, самооцінювання учнів.

Тип уроку : Інтерактивний урок психологічного дослідження з елементом захисту презентації.

Обладнання : портрет І. Карпенка-Карого, текст п’єси “Хазяїн”, великий тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В. Т. Бусел, мультимедійна система, картки самооцінки, музичний супровід, одяг і декорація акторів, асоціативні картки, випереджувальне анкетування.

Хід уроку

І. Етап мотивації

Хвилина позитивного настрою.

– Діти, давайте умовно перенесемо наші думки у звичайне українське село: із буднями і щоденною сільською турботою.(Релаксація під музичний супровід.)

Оголошення теми і Мети уроку.

Проблемне запитання.

Гроші-це засіб прожиття, чи мета життя людини?

ІІ. Цілевизначення

Учні самостійно ставлять цілі роботи на уроці, вибираючи їх із загальних цілей на тематичний блок ” Розвиток драматургії та театру. Вивчення творчості І. Карпенка-Карого”.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота над епіграфом уроку: Гроші – добрий слуга, та поганий хазяїн…(Народна мудрість).

2. Актуалізація опорних знань.

1. Визначити жанр п ‘єси, її тему.

(Жанр: сатирична соціальна комедія.

Тема: ненаситна жадоба збагачення, дикість натури користолюбця.)

2. Коли було написано комедію “Хазяїн”? Що лягло в основу написання?

(П’єса “Хазяїн” написана у 1900 році. Дію комедії рухають три основні конфлікти:

– Пузир і закон;

– Пузир і робітники;

– сімейний конфлікт.

В основі твору покладено реальне життя сільських багатіїв Півдня України, які вибилися з мужиків і організували на скуплених землях економії, мали управителів, щосуботи вислуховували у конторах їхні звіти про зароблене за тиждень. У центрі комедії художній образ мільйонера – аграрія Терентія Гавриловича Пузиря з усім його “хазяйським колесом”. А прототип образу Пузиря – мільйонер, власник цукрозаводу Терещенко.)

3. Робота із тлумачним словником

Давайте звернемося до тлумачного словника української мови і з’ясуємо значення слів “хазяїн”, “пузир”.

( Пузир – це кулька, наповнена повітрям або газом, що виникає в рідині або рідкій масі чого-небудь (с.1188).

Хазяїн.1 . Власник якогось господарства, речей, майна на правах приватного або суспільного володіння. Селянин-власник, який має землю і необхідні знаряддя праці.

2. Той хто займається господарством, веде господарство; господар.

3 .Господар дому, глава сім’ї.

4 .Керівник підприємства, колективу.

5 .Організм у якому або на якому живе паразит.)

4.Метод “Мікрофон”

Прокоментуйте головну ідею п’єси, сформульовану самим автором: “П’єса “Хазяїн” – зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети”.

Зазначу, що створюючи образ Пузиря автор мов на меті створити український варіант антигероя, відомого в усьому світі завдяки комедії Мольєра “Міщанин – шляхтич”.

5. Робота в зошитах

– Запишіть у зошити проблеми порушені у творі.

Ту, яку вважаєте головною, підкресліть.

(- розвиток капіталістичних відносин на селі, поява великих землевласників;

– аморальні принципи господарювання новоявлених “хазяїв”, нещадна експлуатація найманих робітників;

– розпад дворянства як класу під тиском капіталістичних відносин;

– світоглядні настанови і громадська позиція інтелігенції як противага хижацтву “пузирів”;

– пробудження свідомості народу і перші прояви боротьби проти експлуатації.)

6 . Звернення до суб’ Єктивного досвіду учнів. Захист мультимедійної презентації.

– Де в житті ви зустрічалися із таким моральним поняттям як честь?

А ось питання:”Найважливіше багатство нації – моральні якості народу” досліджувала творча группа дітей і ми спробуємо оцінити їхні старання.

7 . Виступ акторської групи.

( Творча група дітей показує уривок, де Пузир говорить слова: ” Честь, честь мою топчуть у болото….”)

(Регламент 6 хвилин)

Завдання для класу: звернути увагу на внутрішню психологію стяжателя.

8 . Складання блоку – Схеми “Внутрішня психологія стяжателя “.

(на фоні портрету Пузиря – монети із цитатами до яких підписуються риси стяжателя)

“Фельшара краще лікаря не треба…” ( жадність)

“…Рано ще вмирати – хазяйство не пускає” (користолюбство та мрії про вічне життя.)

“… вони переплачують…” (впевненість, що управителі обманюють.)

“Гуси спасли Рим, а хазяїна погубили” (скупість)

“Честь, честь мою топчуть у болото” (відчуття позору.)

“Обіцянка-цяцянка…” (бездушність у ставленні до членів родини.)

“Шкода худоби і потеря” (хазяйновитість і втрата прибутку.)

“Пузир дувся, дувся, та й лопнув” (невгамовна ненаситність губить І. Карпенко-Карий стяжателя.)

ЗОРОВА ГІМНАСТИКА ( на стенді розміщені картини для гімнастики, і учні протягом 1 хвилини самостійно виконують гімнастику для очей)

9 . Звіти творчих груп.

1 група : Що ставить за мету кожен господар?

Можливий варіант відповіді.

Мета господарювання – прибуток. З погляду економіки: ПРИБУТОК – ДОХІД – ВИТРАТИ. Збільшити прибуток можна шляхом зменшення витрат за рахунок:

А) модернізації виробництва, впровадження інноваційних технологій, удосконалення – інтенсивний шлях, що потребує капіталовкладень;

Б) недоплати працівникам, посилення експлуатації “дешевого робітника” – екстенсивний шлях, що не потребує додаткових вкладень.

2 група : Який шлях обирає Карпенків герой? Чому?

Можливий варіант відповіді.

Він уже старий (застарілий), живе у період первісного (дикого) нагромадження капіталу, прагне лише “стяжати”. боїться новацій: завод – “не моє рукомисло”; “не знаючи броду, не лізь мерщій у воду”.

3 група : Чи є в Пузиря як хазяїна-землевласника

Перспектива?

Можливий варіант відповіді.

Ні, бо він, за п.5 визначення, паразит, що нищить організм, У Якому і за рахунок якого живе, – найманого робітника, він творець бідності А робітник, якого оббирають, утрачає стимул до праці, що призводить до занепаду економіки. Крім того, він плодить “паразитів” у власному “організмі” – господарстві: Феногена, Ліхтаренка з його сумнівним! розумінням “законів” хазяйнування (“…Не ти здереш – у тебе візьмуть,..”), і це підточує його економічну систему зсередини. Отже, він не зовсім мудрий господар.

4 група : Сучасна дослідниця творчості І. Карпенка-Карого Т. Свербилова зазначає: “А хазяїн вій (Пузир) таки добрий!” Чи має вона рацію?

Можливий варіант відповіді.

Так, Пузир добре знає своє господарство, він уже досяг такої могутності, що тримає економів, шахмейстера, дає їм чіткі, осмислені вказівки щодо переведення овець лжебанкрута Михайлова на певні ділянки степу, знає “в лице” кожну вівцю, пильно обліковує свої статки, вміє швидко (“в умі”!) порахувати відсотки з величезних сум, володіє економічною термінологією: чистий прибуток, валовий дохід тощо

5 група : Порівняйте Пузиря-хазяїна і “нових українців” – бізнесменів.

Можливий варіант відповіді.

Пузир “сорок років недоїдав, недопивав”, у нього “кров’ю окипіла кожна копійка”, він ощадить на всьому і всіх. “Нові українці” здебільшого зросли за рахунок тіньового капіталу. Пузир вів замкнутий, “хутірський” спосіб життя, “із степів не вилазив”; інформація тоді поширювалася повільно, можна було не зважати на “людський поговір”. Сучасні багатії живуть в умовах інформаційного соціуму, мають широкий доступ до ЗМІ, часто навіть самі є їхніми власниками – і… теж нехтують суспільною думкою, свій цинізм і жорстокість протиставляють більшості громадян. Обов’язок підприємця – соціальна відповідальність перед найманим робітником. У часи Пузиря не було з а к о н і в, що захищали найманого працівника, а сам хазяїн і думати не хотів “про продовольство голодуючих”: “Чудні люди – голодних годуй…”.

Нині діють закони, які передбачають юридичну і карну відповідальність за порушення прав найманого робітника. Проте далеко не всі бізнесмени працюють чесно, вони шукають усілякі шпаринки в законах, аби обійти їх, і в цьому схожі на Пузиря.

6 група . Що ж найбільше “ріднить” сучасних “хазяїв з пузирями?

Можливий варіант відповіді.

У світі вважається, що підприємець може бути жорстоким, але не може чинити всупереч моралі. Тому в західних країнах з розвинутою демократією і законодавством, що заохочує меценатство, підприємці, розуміючи свою і соціальну відповідальність, пов’язаність із культурою свого народу, займаються доброчинністю: беруть шефство над сиротинцями, будують храми, створюють благодійні фонди, фінансують соціальні програми тощо.

Пузиреві “Котляревський без надобності”, він не відчуває докорів сумління, побачивши, яким хлібом Лїхтаренко годує строкових робітників і т. д. Щось не помітно й серед “нових українців” Особливого потягу до меценатства.

П І д с У м о к у ч и Т е л я.

(Збагачення будь-якою ціною, “стяжания для стяжання без жодної іншої м е т и”, що стає гаслом суспільства, призводить до загибелі, переважно моральної, і самих фанатиків матеріального, і соціуму. Найстрашніше те, що вирватися з “хазяйського колеса” можна тільки ціною життя: “Хазяйство або смерть – такий девіз”, – констатує лікар, що прийшов до присмертного Пузиря, а Лїхтаренко цинічно заявляє Зозулі: “Тут колесо так крутиться: одних даве, а другі проскакують”.

Проскакують лише аморальні підступні хапуги.)

10. Аналіз учн І Вських Анкет.

Запитання:

Для чого існують гроші в житті людини? Чи можна протистояти сьогодні владі грошей? Як?

П і д с у м о к.

Жити треба чесною працею, а шахрайство буде обов’язково покараним. Владі грошей можна протистояти. Адже людина живе не заради грошей, а заради того, щоб залишити після себе слід на землі, заради сім’ї, колективу, дружби.

А гроші можуть тільки допомогти покращити добробут.

Треба жити, працювати і мати насолоду від своєї праці. І ніхто про вас не скаже “Ах ти, хазяїн…та більш нічого”.

11 . Обговорення епіграфа уроку.

12.Обговорення проблемного питання.

І V. Домашнє завдання.

Написати листа до Пузиря, спробувавши переконати його у справжності краси життєвих цінностей.

Підготувати цитати до характеристики образів Феногена, Ліхтаренка, Зеленського.

V. Етап рефлексії та оцінювання уроку.

1. Самооцінювання за картками.

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНЯ У ГРУПІ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я:___________________________________

ДАТА: ___________________________________

Критерії оцінювання

Самооцінка

Оцінка членів групи

Оцінка вчителя

Я, співпрацюючи з іншими, дотримувався (лася) правил спілкування.

Я ретельно працював (ла) над завданнями

Я залучав (ла) до співпраці інших.

Підписи членів групи

2. Дискусійне питання. (Використовується метод “Прес”)

– Від чого залежить авторитет заможної людини?

3. Обговорення настрою.

Зараз за допомогою прислівників ми спробуємо виразити власний настрій впродовж уроку: захопливо, цікаво, весело, повчально…

Діти, зичу Вам, щоб Ваші душі були завжди світлими і чистими, щоб зло не взяло Вас у полон. І нехай не гроші будуть Вашими господарями, а Ви Володітимете ними.

<

p>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Урок української літератури в 10 класі на тему: І. Карпенко-Карий “Хазяїн”
Урок української літератури в 10 класі на тему: І. Карпенко-Карий “Хазяїн”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email