|  | 

Уроки з баскетболу

Урок №1

Підготовча частина – 8 хвилин

1. Шикування учнів.

2. Повідомлення завдань уроку. Короткий інструктаж про Порядок виконання загально розвиваючих вправ.

3. Стройові вправи на увагу. Виконання команд: “Шикуйсь!” “Струнко!”, “Три кроки вперед!”, “Упор присів!”, “П’ять кроків в присиді!”, “Встати”.

4. Ходьба звичайна, прискорення, повільна, звичайна, прискорена.

5. .В. п.-руки вперед зхресно, права над лівою. Біг з високим підніманням стегна і одночасними ривками із зміною положення рук.

6. В. п.- права рука вгору, ліва – до плеча. Біг з високим піднімання стегна із зміною положенням рук.

7. В. п.- права рука до плеча, ліва-вперед із зміною положенням рук.

8. В. п.- права рука вгору. Біг з закидом гомілок назад із зміною положення рук коловим рухом вперед (“вітряк”) .

9. В. п.- о. с. Стрибки вперед-вгору поштовхом двома ногами з коловим рухом руками назад.

10. Те ж саме, але спиною вперед з коловим рухом руками назад.

11. В. п. – руки до плечей. Багатоскоки з коловими руками вперед.

12. Те ж саме, але з просуванням спиною вперед і коловими рухами прямими руками назад.

13. В. п.- руки в сторони, пальці стиснуті в кулак. Біг з пружинними ривками руками вгору-вниз(руки напружені, амплітуда невелика, частота максимальна).

14. Те ж саме, але біг спиною вперед пружинними ривками

Примітки. Для збільшення ефективності запропонованих вправ необхідно завадити потрібну частоти кроків (оплесками в долоні, другими звуковими сигналами) і добиватись від учнів збереження максимальної амплітуди при виконаної колових рухів руками і заданою частотою ривкових рухів.

Загальнорозвиваючі вправи підготовчого характеру і різновид переміщень учні виконують почергово на окремих відрізках дистанції при переміщенні по одній із рекомендованих схем(див. мал.1-21 на ст.15-16)

Основна частина – 32 хвилин

-Організація класу. Учні діляться на дві групи і шикуються в ширенгу уздовж бокових ліній площадки лицем один до одного. Вправи виконують нідивідуально і в парах.

1.Кидки м´яча вгору і ловіння його стоячи, в стрибку.

2.Передачі м´яча із правої руки в ліву, за спиною, із лівої руки в праву, не торкатися тулуба.

3.В. п.- м´яч за спиною. Нахилитися вперед, кинути м´яч вгору і піймати.

4.В. п.- стоячи спиною до партнера. Прогинаючись, кидки м´яча через голову.

5.Передачі із зміною положень:опуститися на одне коліно, на два, сісти, лягти, потім зробити те ж саме у зворотньому напрямку.

6.Передачі в русі з переміщенням вперед, назад, в сторони в радіусі 1-2 кроки.

7.Передачі м´яча з послідуючим переміщенням слідом за передачею(мал.1-).

8.Передачі м´яча в стрибку.1-отримати м´яч від партнера, стоячи на гімнастичній лавці, передати м´яч в стрибку безопорному положенні, стрибаючи із лавки;2-те ж саме, але після отримання м´яча стрибок в глибину з послідуючим вистрибуванням і передачею в стрибку;

9.Ловіння і передача м´яча в щит поточному виконанні впра ви(мал.2)

10.Передча м’яча в парах в русі з кидком. Гравці шикуються в колону по два перед лицевою лінією площадки. По сигналу гравці першої пари передвигаються до протилежного щита, передаючи м’яч один – одному.

Після того як перша пара гравців пройде ближню лінію штрафного кидка, вправу розпочинає слідуюча пара.

11.Передачі в трійках в русі з кидком. Гравці шикуються трійками перед лицевою лінією площадки (середній дещо позаду) і розпочинають рух до протилежного щита, передаючи м’яч один одному. Першу передачу робить середній гравець, йому м’яч і повертають, він передає м’яч другому, а той знову повертає йому передачу (мал.3).

12.Передачі при зустрічному переміщенні гравців. Баскетболісти шикуються в дві колони навпроти один одного по діагоналі площадки.(мал.4)

Гравці рухаються на зустріч один одному, поредаючи м´яч на різній висоті:над головою, на рівні з плечима, поясом, підлогою. Гравець А робить передачу вибігаючому на зустріч гравцю Б ловить м´яч в русі і передає його також вибігаючи на зустріч грацю В. Після передачі гравець може виконати поворот на 3600.

Організаційно-методичні вказівки

Акцентувати увагу учнів при передачі м’яча на одночасному розгинанні ніг і рук, енергійному руху кисті в основній фазі, супроводжувати м’яч кистями після його випуску;при ловінні – на зустрічному русі руками до летючого м’яча, захопленню м’яча пальцями (не долонями), амортизаційному русі руками і ногами при зустрічі кисті з м’ячем, контролі зору за польотом м’яча до моменту торкання його пальцями.

13 “П’ять проти п’яти” Гра проходить на половині площадки без кидків по кільцю. Гравці діляться на дві команди по п’ять чоловік. Задача команди, яка володіє м’ячем, – якомога довше тримати його, передаючи один одному.

Під час передач гравців, які володіють м’ячем, голосно відраховують кількість передач, стає переможцем.

Заключна частина – 5 хвилин

1.Поступово заповільнюючи ходьбу в колоні по одному в сполученні на відновлення дихання:

“Будьмо великі”

1.2. – підняти руки через сторони вгору, підвестися на носки – вдих; 3-4 – руки вниз, ноги зігнуті в колінах, тулуб похилити вперед – видих.

“Гармошка”

1-2 – присісти, тулуб похилить вперед, руки на коліна (грудну клітку стиснути) – видих; 3-4 – встати. Руки через сторони вгору, перегорнутися – глибиною вдих.

2. Вправи на розслаблення м’язів рук, тулуб і ніг під час ходьби.

3. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання: передача м’яча однією рукою від плеча (слабшою рукою).

Урок №2

Підготовча частина – 10 хв

1.Організаційні питання, що й на уроці №1.

2.Ходьба з проносом м’яча під ногою зліва і направо, і з права наліво.

3.Ходьба з обертами м’яча навколо ніг по вісмірці.

4.Ходьба в глибокому присиді, перекладаючи м’яч з кисті на кисть в піднятих над головою руках.

5.Біг з обертами м’яча навколо шиї.

6.Біг вперед з обертами м’яча навколо пояса.

7.Біг з високим піднімання стегна і перекиданням – м’яча кінцівками пальців і витягнутих вперед рук.

8.Біг з киданням гомілок назад і перекидами м’яча з кисті на кисть за головою.

9.Бік з перекиданням м’яча двома руками із-за спини через голову і ловіння двома перед собою.

10.Пересування приставними кроками спиною вперед з перекиданням м’яча однією рукою із-за спини через плече і ловіння однією перед собою.

11.Біг з високим підкиданням м’яча вперед-вгору і виконання перед ловінням ривкових рухів зігнутими або прямими руками.

12.Біг спиною вперед з перекиданням м’яча через голову вперед і ловіння після повороту кругом на 1800.

13.Те ж саме, але перекидання м’яча якомога дальше вперед і ловіння його після ривка (не давати м’ячу впасти на площадку).

ОСНОВНА ЧАСТИНА – 30 хв

1.Учні розташовуються на площадці, як показано на мал..1. М’ячі знаходяться у гравців 2, 3, 4, правої колони. Учень 1 розташовується лицем до колони, ближче до правої.

Швидко пробігаючи повз них, він почергово отримує зустрічну передачу від гравців 2, 3, 4, і передає м’яч гравцям 5, 6, 7, які стоять під кутом 450 по відношенню до бігуна. Гравці 5, 6, 7 після ловіння м’яча зразу ж повертають його гравцям 2, 3, 4 (гравець 5-гравцю 2 і т. д.).

2.Те ж само, що у вправі 1, але учень 1 після ловіння м’яча від учня 2 робить передачу гравцю 5 вліво під кутом 900 і т. д.

3.Те ж саме, але учень 1 після ловіння м’яча від учня 2 направляє м’яч назад вліво приблизно під кутом 300, гравцю 5 і т. д.

4.Учень 1 отримує м’яч з права під кутом 450 і передає його вліво під тим же кутом.

5.Учень 1 отримує м’яч від учня 2 з права під кутом 450 , а передає його вліво під кутом 900.

6.Учень 1 ловить м’яч з боку з права під кутом 900 від гравця 2, а передає його гравцю 5 лівої колони під кутом 450.

7.Учень 1 отримує м’яч з права під кутом 900 і передає його вліво під тим же кутом.

8.Те ж саме, що у вправі 6, але учень 1 робить передачу учню 5, який знаходиться позаду його під кутом 300.

9.Учень 1 отримує м’яч від учня 2 під кутом 450, а передає його гравцю 5 вліво назад під кутом 300.

10.Учень 1 отримує м’яч під кутом 300, а передає його вліво вперед під кутом 450.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Всі вправи виконуються групами учнів. Дві групи учнів шикуються уподовж баскетбольної площадки в дві колони, по чотири-п’ять чоловік в кожній. Відстань між гравцями 4-5 метрів. В одній із колони в руках м’яч. Третя група гравців, яка виконує вправи в русі-знаходиться перед колонами.

Відстань при передачі м’яча повинна бути не менше 3 м. Необхідно, щоб кожний гравець робив передачі точно і швидко. Для ефективності вправ потрібне чітке розташування гравців на площадці.

Для закріплення вміння ловіння і передачі м’яча в русі вправи 1-20 рекомендується виконувати не тільки з правої сторони (як показано на малюнках), а й з лівої номер кожної вправи відповідає номеру малюнка.

Гра “П’ять проти п’яти”

Заключна частина – 5 хвилин.

1.Ходьба, вправи в русі на увагу ( стежити за правильністю і чіткістю виконання вправ).

2.Підбиття підсумків уроку. (Оцінити виконання передачі м’яча однією рукою від плеча, обгрунтувати і виставити оцінки).

3.Домашне завдання: Стрибки через скакалку (130 разів за 1 хвилину, 2 серії).

Урок №3

Підготовча частина – 10 хвилин

Організаційні питання і загально розвиваючі вправи в русі див. урок №2

Основна частина – 30 хвилин

І. 1 Учень 1 отримує зустрічну передачу від гравця 2 правої колони і відразу ж повертає йому м’яч, а потім утримує м’яч зліва під кутом 450 від гравця 5, також повертає його назад і т. д.

2. Так само, що й в вправі 1, але другу передачу учень 1 отримує під кутом 900 .

3.Так само, але другу передачу учень 1 отримує позаду приблизно під кутом 300.

4. Учень 1 по черзі отримує м’яч то праворуч, то ліворуч під кутом 450 і під тим же кутом повертає його.

5. Учень 1 ловить м’яч від гравця 2 під кутом 900 і відразу ж повертає його назад, потім ловить м’яч від гравця 5 під кутом 450 і т. д.

6. Так само, що і вправі 5, але друга передача виконується також під кутом 900.

7.Так само, але друга передача виконується позаду під кутом 300 .

8. Учень 1 почергово отримує м’яч праворуч позаду під кутом 300, потім спереду під кутом 400.

9. Учні 2, 3, 4, з м’ячами шикуються в колону на відстані 9 м один від одного поправу сторону від учня 1 так, щоб при просуванні вперед від міг отримати м’яч під кутом 900 від гравця 2 і тут же повернути йому м’яч назад. Просуваючись вперед, учень 1 знову приймає м’яч від гравця 2 з поворотом назад і знову повертає йому м’яч. Теж саме завдання виконується з гравцями 3 і 4.

10. Так само, що і в вправі 9, але учень 1 отримує першу передачу від учня 2 під кутом 450 , а друга під кутом 900. Теж саме завдання виконується з гравцями 3 і 4.

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

М’яч знаходиться тільки в учня 1. Всі вправи він виконує в русі. Після кожної передачі від партнерів із колон він приймає м’яч під праву ногу, робить два кроки, після чого віддає м’яч. Після виконання завдання учні в колонах міняються місцями.

ІІ. Рухлива гра “Команда перестрілка” (швидкість, швидкісно-силові якості, координаційні здібності, ловіння і передачі м’яча).

Грають дві команди, кожна виділяє 3-4 гравці, які розташовуються біля лицевої лінії площадки в коридорі шеренгою 2м – зона стрільців. Останні гравці кожної команди займають позиції в зоні мішеней на протилежній половині площадки. Завдання стрільців кожної команди – “підстрелити” баскетбольним м’ячем ноги (прямим попаданням або відскоком від підлоги) польових гравців команди суперників, використовуючи при цьому заданий спосіб передач. Польові гравці, рухаючись вказаним способом (біг стрибки на одній, на двох і т. д.), стараються ухилитися від м’яча або спіймати його і передати своїми стрільцям. Гравець, в якого влучили м’ячем, вибуває з гри.

Якщо польовий гравець спіймає м’яч, посланий суперниками, один з вибувших гравців повертається на площадку і продовжує гру. Перемагає команда, яка першою “перестріляє” всіх польових гравців команди суперника.

ІІІ. Гра “Перехопи м ‘ Яч” Варіант 2х3

Заключна частина – 5 хв.

1.Ходьба. Гра на увагу 2Збирання фруктів2. Вчитель говорить слово “яблуко”, всі стрибають вгору і плещуть в долоні.

А при слові “груша” потрібно зробити два стрибки вгору, тримаючи руки на поясі. При слові “абрикос”, всі виконують три стрибка з просуванням вперед і з коловими рухами руками.

2. Підбиття підсумків уроку.

3. Домашнє завдання: стрибки вгору з діставанням орієнтирів (2 серії по 15 стрибків).

Урок №4

ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА – 10 ХВИЛИН

На цьому уроці в підготовчій частині використовую ігровий метод, який створює емоційний фон моделює умови ігрової змагальної діяльності і формує в учнів стійкий інтерес до занять баскетболом

Клас діляться на три команди по 6-7 чоловік. Учасники стартують по черзі на кожному етапі естафети. Бажано, щоб етапи мали свої умовні назви.

І етап “В стійкі захисника” Стоячи за лицьовою лінією в стійкі захисника. Пересування приставними кроками правим боком до середньої лінії; лівим – до протилежної лицьової; спиною вперед, повертаючись назад до середньої лінії; бігом спиною вперед, направляючись до вихідної позиції.

ІІ етап “Колобок” Почавши рух від лицьової лінії, прокотити баскетбольний м’яч до протилежної лицьової і повернутися на вихідну позицію бігом, тримаючи м’яч у витягнутих вперед руках.

ІІІ етап “Закручені стрибунчики” Гравець, просуваючись від лицьової лінії по центру площадки, робить нахил вперед і кладе м’яч перед собою: перестрибує через нього поштовхом двох: повертаючи тулуб вправі (вліво) бере і знову кладе його перед собою, знову перестрибує через м’яч і так поступово доходить до середньої лінії. Назад на вихідну позицію гравець повертається бігом, тримаючи м’яч за спиною. Нахили виконувати з прямими ногами, повороти тулуба-почергово вправо і вліво.

ІV етап “Гонка крабів” Пересування від лицьової до центру площадки боком в упорі лежачи, виконуючи одночасне переступання однойменною рукою та ногою, спина пряма. На середній лінії виконати 5-6 згинань і розгинань рук в упорі лежачи; повернутись на вихідну позицію другим боком.

V етап “Вибухові м’язи” Стоячи у лицьової лінії. Метання набивного м’яча(дівчатка-2, хлопці-3кг) з місця двома руками із-за голови. Просування за м’ячем стрибками поштовхом двома з активним змахом руками; метання м’яча і т. д. до протилежної лицьової лінії.

Повертатися на вихідну позицію стрибками поштовхом правою до середньої лінії, далі стрибками поштовхом лівої з м’ячем в руках.

ІV етап “Передав м’яч – віддай” Капітани кожної команди, стоячи з м’ячем в руках в 2м від своїх команд, по сигналу розпочинають послідовно передавати м’яч кожному гравцеві. Ті в свою чергу повертаючи направляючим м’яч, приймають положення упора присів. Передав м’яч замикаючому, направляючий командує “Встати”, – а сам повертається на своє місце в голові колони.

Замикаючий з м’ячем в руках займає місце капітана і розпочинає передачі в тій же послідовності. Закінчується етап, коли всі гравці команди побувають в ролі капітана. Передачі виконуються за даним способом, двома або однією рукою.

ОСНОВНА ЧАСТИНА – 32 ХВИЛИНИ

І.1. Учень 1з м’ячем у руках стоїть під щитом, а гравці 2 – 3 без м’яча знаходяться справа і зліва від нього під кутом 450. рух по прямій вони розпочинають одночасно. Учень 2 з кроком вперед робить передачу учня 1, після чого біжить вперед, намагаючись зберегти кут по відношенню до учня 1. Одержавши від гравця 2 м’яч під праву ногу, учень 1 робить два кроки, після чого віддає м’яч назад гравцю 2. Той розпочинає ведення м’яча.

Гравець 3 після ведення м’яча віддає його учню 1. Той приймає м’яч і, зробивши два кроки, повертає його гравцю 3. І. т. д. Виходить так, що учень 1 по черзі ловить і передає м’яч без ведення, а його партнери 2 і 3 – з веденням.

2. Так само, що у вправі 1, але гравці 1, 2, 3 розташовуються на лицевій лінії. Ловіння і передача виконується під кутом 900.

3. Так само, але гравець 2 знаходиться по відношенню до учня 1 під кутом 900 справа, а гравець 3 – під кутом 450 зліва.

4. Так само, але гравець 2 знаходиться по відношенню до учня 1 під кутом 900 з права, а гравець 3- під кутом 300 зліва ззаду.

5. Так само. Але гравець 2 знаходиться по відношенню до учня 1 під кутом 300 ззаду з права, а гравець 3 – під кутом 450 зпереді зліва.

Організаційно – методичні вказівки

Комплекс ІІІ направлений на вдосконалення вміння ловити і передавати м’яч в русі в сполучені з веденням. Учні виконують вправи 1-5 в трійках з двома м’ячами в русі від однієї лицьової баскетбольної площадки до другої. Під час виконання вправ необхідно звертати увагу на те, щоб при веденні гравців 2-3 не дивились на м’яч, а слідкували за тим, щоб вчасно передавати його учню 1.

ІІ. 6 Гра “М’яч в кільце” В цій грі використовують кидок по корзині з протекцією, опановуючи при цьому підбір відскочившого від щита м’яча, навчаються вибору позиції при підборі м’яча, накриванню кидка по кільцю.

Заключна частина – 3 хвилини

1. Ходьба, вправи по відновленню дихання, що на уроці №35.

2. Підведення підсумків уроку.

3. Домашнє завдання: стрибки в гору з підтягуванням колін до грудей (3серії по 10 стрибків).

УРОК №5

Підготовча частина – 10 хвилин

Організаційні питання і комплексна естафета

(див. урок №4)

Основна частина – 30 хвилин

І. 1. Учні стають в колону на відстані 7-8 м один від одного так, щоб після короткого ведення м’яча учень зміг зробити передачу гравцю 2 під кутом 450 . Отримавши зворотню передачу, він знову веде м’яч, потім передає його гравцю 3 і т. д.

2. Так, само, що і в вправі 2, але м’яч направляється пі кутом 900 .

3. Так само, але м’яч направляється під кутом 300 назад.

4. Під час ведення м’яча учень 1 робить по черзі передачі вправо і вліво під кутом 450.

5. Під час ведення м’яча учень робить передачу гравцю 2 під кутом 900, гравцю 3-450 і т. д.

6. Під час ведення м’яча учень 1 робить по черзі передачі вправо і вліво під кутом 900.

7.Так само, що у правій 5, але друга передача слідує назад вліво під кутом 300.

8.Учень 1 після ведення м´яча робить передачу гравцю 2 під кутом 450, гравець 3 йде йому на зустріч, отримує м´яч від гравця 1 ,передає йому м´яч назад і т. д.

9.Так само, що у вправі 8, але перша передача гравця слідує під кутом 900.

10.Так само, але перша передача слідує під кутом 300 назад вправо.

Організаційно – методичні вказівки

Комплект ІV виконується з одним м’ячем. Він аналогічний комплексу 1,але в нього використовуються ведення м’яча. Вправи можна виконати не тільки з правої, але і з лівої.

ІІ. Гра Міні-баскетбол

Заключна частина -5 хвилин

1. Ходьба. Вправи на розслаблення м’язів рук тулуба під час ходьби.

2.Вправи на увагу. Гра “все навпаки”.

Учні шикуються в шеренгу по одному лицем до вчителя. Вчитель виконує різні загально розвиваючі вправи: рухи руками, нахили, повороти і т. п. Учні повторюють за ним вправи, але в протилежному напрямку. Наприклад, вчитель приймає упор присів, а учні піднімаються на носки, руки в гору; вчитель робить нахил тулуба вліво, а учні – вправо.

Учні, які допустили помилки, кожний раз робить крок вперед. Перемагає той, хто зробив менше помилок.

3. Підведення підсумків уроку.

4. Домашнє завдання: стрибки через скакалку за 20 сек: хлопці – 44 р; дівчата – 46.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Уроки з баскетболу
Уроки з баскетболу
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email