|  | 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”, “ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”

Тема. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”,”ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”

Варіант 1

1. Значення слова фольклор походить від англійської…

А Пісня, бандура.

Б Скарбниця, творчість.

В Слово, історія.

Г Народ, знання.

2. Кому належить таке висловлювання: “Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава”?

А І. Франку.

Б М. Рильському.

В О. Довженку.

Г О. Кобилянській.

3. Гра-пісня як фольклорний жанр належить…

А До епосу.

Б Драми.

В Лірики.

Г Медитаційних творів.

4. “Зажурилась Україна, бо нічим прожити” за жанровою спрямованістю – це…

А Легенда.

Б Дума.

В Пісня.

Г Поема.

5. Який художній прийом застосований у творі “Гей, не дивуйтеся, добрії люди” при змалюванні козацтва та ворожої сили?

А Уособлення.

Б Алегорію.

В Протиставлення.

Г Епітет.

6. Ідейну спрямованість “Зажурилась Україна…” становить…

А Критика загарбницької політики ворога.

Б Уславлення ролі козацтва в історичному процесі.

В Заклик до мирного населення єднатися з козацьким вій­ськом для захисту рідних земель.

Г Спрямування зусилля на поліпшення умов життя україн­ського народу.

7. У бою з ворогом прославився полковник, якого в пісні “Гей, не дивуйтесь, добрії люди” названо…

А Богуном.

Б Хмелем.

В Сірком.

Г Перебийносом.

8. Твір “Зажурилась Україна…” записано…

А У середині XIX ст..

Б На початку XIXст..

В У другій половині XVIII ст.

Г У першій половині XVII ст.

9. Із яким зовнішнім ворогом бореться козацтво у творах “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”, “Чи не той то хміль”?

А Із турками.

Б Татарами.

В Печенігами.

Г Ляхами.

11. “Гей, гетьмане Хмельницький, / … / Дай боже, щоб за твоєю головою пили і гуляли, / Вірий своєї християнської у поругу вічні часи не подали!” – слова, які народ присвятив Б. Хмельниць­кому, згадуються у творі…

А “Чи не той то хміль”.

Б “Хмельницький і Барабаш”.

В “Зажурилась Україна, бо нічим прожити”.

Г “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”.

12. Кульмінацією твору “Хмельницький і Барабаш” є картина…

А Боротьби, на яку піднявся народ на заклик Б. Хмельниць­кого.

Б Покарання Барабаша за зрадництво.

В Розмови слуги Хмельницького з пані Барабашихою про ко­ролівські листи.

Г Викрадення Хмельницьким “королівських листів”.

Варіант 2

1. До епічного жанру фольклору не належить…

А Легенда.

Б Ода.

В Усмішка.

Г Повість.

2. Героїчний народний епос необхідно вивчати у безпосередньому зв’язку…

А Із географією.

Б Етнографією.

В Філософією.

Г Історією.

3. Яке містечко стало одним із фольклорних символів неперемож­ності війська Хмельницького та й українців загалом, що згаду­ється у творі “Чи не той то хміль”?

А Корсунь.

Б Жовті Води.

В Пилявці.

Г Полтава.

4. Під час читання твору “Чи не той то хміль” трапляються словосполучення “вражі ляхи”, “велика потуга”, “дубовії хати”, “хорошая врода”, які є художніми засобами. Це…

А Епітети.

Б Метафори.

В Уособлення.

Г Анафори.

5. Максим Кривонос, народний герой визвольної війни, яка була 1648-1654 pp., згадується у творі…

А “Зажурилась Україна, бо нічим прожити”.

Б “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”.

В “Чи не той то хміль”.

Г “Хмельницький і Барабаш”.

6. У творі “Зажурилась Україна…” Україна виступає образом…

А Персоніфікацією.

Б Символом.

В Алегорією.

Г Уособленням.

7. Історична подія, що становить основу твору “Гей, не дивуйтесь, добрії люди”, пов’язана…

А З пилявською битвою.

Б Боями під Жовтими Водами.

В Битвою під Білою Церквою.

Г Визволенням Хотина від загарбників.

8. Улюбленими героями історичних пісень є…

А Народні протестанти.

Б Рекрути.

В Чумаки.

Г Козаки-запорожці.

9. Про якого ворога України згадується у творі “Зажурилась Україна…”?

А Про печенігів.

Б Ляхів.

В Половців.

Г Турків-татарів.

10. Яке прислів’я згадується у творі “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”?

А “З мушкетом стане, аж серце в’яне”.

Б “Ситий голодного не розуміє”.

В “За рідний край життя віддай”.

Г “Дружба та багатство – дорожче багатство”.

11. До кого у творі “Гей, не дивуйтесь, добрії люди” постійно здійснюється звернення?

А До добрих людей.

Б Ляхів.

В Козаків.

Г Новобранців.

12. Жовтий пісок у творі “Хмельницький і Барабаш” символі­зує…

А Велику кількість золотих (гроші).

Б Останню битву українського козацтва з ляхами.

В Страждання, яких зазнав український народ від поневолю­вачів.

Г Непереможність Богдана Хмельницького (Жовті Води).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”, “ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”, “ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email