|  | 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Фольклор (усна народна творчість)

Ключові слова:

– колективне творення;

– усна форма;

– варіантність;

– анонімність;

– різножанровість.

Календарно-обрядові пісні

Цикли:

– зимовий (колядки, щедрівки);

– весняний (веснянки);

– літній (русальні, купальські, жниварські пісні).

Ключові слова:

– лірика;

– один із найдавніших жанрів фольклору;

– язичницькі елементи;

– обряд;

– дійство;

– намагання задобрити сили природи.

Найпопулярніші календарно-обрядові пісні: “Нова радість стала”, “Щедрик, щедрик, щедрівочка”, “Ой весна, весна – днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “Заплету віночок”, “У ржі на межі”, “Маяло житечко, маяло”.

Родинно-побутові пісні

Жанри:

– весільні пісні;

– пісні про сімейне життя;

– пісні про кохання;

– колискові.

Ключові слова:

– лірика;

– щирість почуттів молодих людей;

– взаємне чи нерозділене кохання;

– сімейні радощі чи нарікання на важку долю;

– символіка.

Найпопулярніші родинно-побутові пісні: “Місяць на небі, зіроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Туман яром, туман долиною”, “Сонце низенько, вечір близенько”, “Чом ти не прийшов”, “Ой на горі два дубки”, “Несе Галя воду”, “Гиля-гиля, сірі гуси”, “Ой чий то кінь стоїть”, “В кінці греблі шумлять верби”, “Світи, світи, місяченьку”, “За городом качки пливуть”, “А брат сестрицю та й розплітає”, “Горіла сосна, палала”, “Летять галочки у три рядочки”, “Ой ти, коте, коточок”, “Ходить сон коло вікон”.

Суспільно-побутові пісні

Жанри:

– козацькі;

– чумацькі;

– кріпацькі;

– рекрутські;

– заробітчанські;

– бурлацькі.

Ключові слова:

– лірика;

– смерть козака чи чумака;

– проводи в похід;

– романтика козацької волі;

– захоплення козаками;

– небезпечне чумацьке ремесло;

– романтика далекої дороги, степу, моря;

– ностальгія за рідною домівкою.

Найпопулярніші суспільно-побутові пісні: “Ой на горі да женці жнуть”, “Ой у степу криниченька”, “Розлилися круті бережечки”, “Вилітали орли з-за крутої гори”.

Історичні пісні

Ключові слова:

– ліро-епос;

– історична подія;

– історична постать;

– безіменний герой;

– боротьба українського народу проти турецьких і татарських загарбників;

– козацько-польські війни;

– доба Хмельниччини (битва під Корсунем, Збаражем чи Берестечком);

– гноблення України російським царатом після Переяславської угоди.

Найпопулярніші історичні пісні: “Чи не той то хміль”, “Ой Морозе, Морозенку”, “Зажурилась Україна”, “Ой усе лужком та все бережком”, “За Сибіром сонце сходить”, “Ой з-за гори чорна хмара”, “Вилітали орли”.

Пісні Марусі Чурай

Найпопулярніші пісні: “Засвіт встали козаченьки”, “Ой не ходи, Грицю…”, “Віють вітри, віють буйні”.

Народні думи

Ключові слова:

– ліро-епос;

– речитатив;

– заспів (“заплачка”), основна частина, кінцівка (“славословіє”);

– виконання в супроводі бандури, кобзи чи ліри;

– наявність сюжету;

– героїчний зміст, рідше – соціально-побутовий;

– усенародна боротьба з іноземними загарбниками;

– подвиги народу й окремих героїв.

Найпопулярніші думи: “Дума про Марусю Богуславку”, “Бондарівна”, “Дума про Самійла Кішку”, “Утеча трьох братів з Азова”.

Народні балади

Ключові слова:

– ліро-епос;

– гостродраматичний сюжет;

– трагічні конфлікти;

– фантастичні елементи;

– метаморфози;

– діалоги;

– сімейний побут, картини з особистого життя або життя історичних осіб;

– вірування в магічну силу рослин, отруєння зіллям, приворот.

Найвідоміші балади: “Бондарівна”. “Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси”, “Лимерівна”.

Понятійний апарат

Анафора – єдинопочаток, повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень;

У тебе коні все турецькії,

У тебе стрільби все стрілецькії,

У тебе воли, як стодоли,

У тебе корови, як обороги…

(З колядки)

Епітет – художнє означення: пишний сад, золоті руки. Постійні епітети (фольклорні): сизий орел, червона калина, битий шлях.

Гіпербола – художнє перебільшення: Щира праця гори верне.

Метаморфоза – перетворення людини на рослину, птаха. Метаморфоза – одна з ознак балади.

Метонімія – один із тропів: поетичний вислів, у якому одна назва замінюється іншою, що перебуває з нею в якомусь зв’язку: читати Франка – твори Франка; Харків вітав переможців – люди, що мешкають у Харкові, вітали переможців.

Порівняння – художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось до нього подібним:

Максим козак Залізняк,

Козак з Запорожжя,

Як поїхав на Вкраїну,

Як пишная рожа!

Рефрен (у пісні – приспів) – група слів, рядок чи кілька рядків, які повторюються в кінці кожної строфи (куплета) чи групи строк).

Речитатив – манера виконання народних дум; протяжне протезування, наближене до співу.

Художній паралелізм – паралельне зображення явищ із різних сфер життя, показ одних явищ на фоні інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії:

Розвивайся й ти, сухий дубе, –

Завтра мороз буде;

Убирайся, молодий козаче, –

Завтра поход буде.

(Нар. пісня “Ой у лузі та і при березі”)

Цитатник.

Про усну народну творчість:

– Твір не записаний – перепущений через усну традицію поколінь, часом довгого ряду їх – тратить контури, обтирається, шліфується, як камінь, несений водою. Колектив, властиво, цілий ряд колективів, через які сей твір переходить, мандруючи з покоління в покоління, з краю в край, мають тенденцію стирати все індивідуальне, зв’язане з обставинами місця й моменту, а полишати й розвивати найбільш загальне, яке віддає настрої питомі, загальнолюдські, більш-менш спільні різним верствам, часам і цілям.

(М. Грушевський)

Про календарно-обрядові пісні:

– Ті описи багатства, життя, краси, мудрості господаря, котрі містять вони (календарно-обрядові пісні. – Авт.), се не, прості поетичні прикраси-перебільшення: се магічні закляття на щастя, оперті на вірі в чудодійну здібність слова наводити те, що ним сказане.

(М. Грушевський)

Про родинно-побутові пісні:

– Пісні про кохання є душею народу, безмежним полем, заквітчаним людськими надіями, чистими поривами до щастя і чистою сльозою на віях дівочих.

:(М. Стельмах)

Про суспільно-побутові пісні:

– Чумацький фольклор є своєрідним пісенним щоденником, подорожніми нотатками ліричного змісту.

(А. Іваницький)

Про історичні пісні:

– Дійсність, охоплена історичною піснею, включає сферу історичного життя народу, життя політичного, як внутрішнього, так і зовнішнього. Народ не тільки відтворює події, але і дає їм свою оцінку.

(В. Пропп)

Про Марусю Богуславку:

– Ця дівчина не просто так, Маруся, Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа.

(Л. Костенко)

Про народні думи:

– На відміну від плавності і широти розповіді гомерівського епосу, у думах наявний сильний ліризм, який разом з драматизмом викладу дуже зворушує читача.

(Г. Нудьга)

Про народні балади:

– Балади – це епос нещасливих людських доль.

(О. Дей)

Літературний диктант

1. Яким словом можна замінити поняття “усна народна творчість”?

2. У якому жанрі пісень наявні мотиви стрибання через багаття, ворожіння на вінках?

3. Протяжне проказування, наближене до співу, називається….

4. Який фольклорний жанр виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури або ліри?

5. Жанр твору “Чи не той то хміль” – ….

6. Кому приписують авторство пісні “Засвіт встали козаченьки”?

7. Слова “Вони його не стріляли і на часті не рубали, тільки з його, молодого, живцем серце відірвали” є уривком з пісні….

8. Який художній засіб наявний у приказці “Хто знання має, той мур ламає”?

9. Прикладами якого художнього засобу є сполуки “широкий степ”, “битий шлях”, “червона калина”, “ясний сокіл”?

10. Метаморфоза, фантастичні елементи, трагізм властиві такому фольклорному жанру:….

11. Пісня, у якій розповідається про загибель чоловіка, що йде до Криму по сіль, належить до жанру….

12. З-поміж характеристик: анонімність, варіантність, усна форма, індивідуальний стиль – не є ознакою фольклору….

13. Пісня “Чи не той то хміль” уславлює козака на ім’я….

14. У якій пісні головного героя поховано на Савур-могилі? …

15. Скільки років пробували козаки в неволі в думі “Маруся Богуславка”?…

16. Яке велике християнське свято згадується в думі “Маруся Богуславка”?…

17. Скількох козаків визволила з турецької неволі Маруся Богуславка в однойменній думі? …

18. На якому морі відбуваються події в думі “Маруся Богуславка”? …

19. Яке прізвище пана, що убив Бондарівну в однойменній баладі? …

20. Як звати кохану головного героя пісні “Засвіт встали козаченьки”?

21. З ким Морозенко вступив у свій останній бій у пісні “Ой Морозе Морозенку…”? …

22. Яка історична подія описана в пісні “Чи не той то хміль”? …

23. Страждання й туга за коханим, який дуже далеко, – провідний мотив пісні Марусі Чурай….

24. У якому жанрі календарно-обрядових пісень уславлюється народження Ісуса Христа?…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email