|  | 

Усяке в світі діється, про всяке в казці мовиться

Матеріал уроку. Українська народна казка “Ілля Муромець”. Прислів’я.

Мета. Розширити й узагальнити знання дітей про види народних казок, які вони читали в попередніх класах. Удосконалити вміння знаходити в тексті зачин, основну частину і кінцівку; ділити текст на логічно завершені частини; складати план тексту.

Розвивати вміння складати характеристику дійових осіб. Виховувати інтерес до усної народної творчості.

Обладнання. Картки з назвами казок.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда.

– Що таке казка?

– З яким видами каюк ми ознайомилися на минулому уроці?

– Які види казок ви ще можете пригадати?

– До якого виду відноситься казка “Ілля Муромець”?

2. Гра “Точно в ціль”.

На дошці записано види народних казок. Дітям пропонується вибрати картку з назвою казки і прикріпити до дошки у відповідну колонку.

Казки про тварин Чарівні казки Міфологічні казки

Відповіді: “Царівна-жаба” (3): “Лев і осел” (1); “Лисичка-кума” (1); “Кирило-кожум’яка” (2); “Мудра дочка” (-); “Курочка Ряба” (3): “Яйце-райце” (3); “Ох” (2); “Летючий корабель” (2); “Дідова дочка і бабина дочка” (-); “Пан Коцький” (1).

– Які з цих казок ви не віднесли до жодної групи? Чому? (Цe соціально-побутові казки.)

II. Мовна розминка.

1. Замість крапок вставте букви так, щоб вони були закінченням усіх слів.

2. Прочитайте зашифроване прислів’я.

– Як ви його розумієте?

– Якого героя з казки “Ілля Муромець” стосується це прислів’я?

III. Робота з казкою “Ілля Муромець”.

1. Перевірка навичок читання. Визначення зачину, основної частини і кінцівки.

2. Робота над образними засобами казки.

– Поясніть, як розумієте вирази: “дубом ворогів трощити” (битися з великою силою); “на трьох дубах, на дев’яти гілках” (дуже високо); “засвистить по-солов’їному” (високим голосом); “зареве по-звіриному” (грубим голосом); “дошку у дев’яносто пудів” (дуже важку); “ні звір не пробіжить, ні птиця не пролетить” (ніхто не пройде).

3. Характеристика героїв казки.

На дошці накреслена таблиця. Учні добирають характерні риси кожному героєві.

Ілля Муромець

Соловій-розбійник

Дочка князя

Калін

4. Поділ казки на логічно завершені частини. Складання плану казки.

Орієнтовний план казки

1. Зцілення Іллі.

2. Настанови дідів.

3. Подорож до Києва.

4. Поєдинок з Соловієм-розбійником.

5. Зустріч з князем.

6. Перемога над Каліном.

IV. Підсумок уроку.

Вправа “Крісло автора”.

– Зараз ви запишете свої думки щодо прочитаної казки.

– Чи сподобалася вам казка?

– Який епізод сподобався найбільше? Чим?

На це завдання ви маєте 3 хв.

Потім діти зачитують свої твори у “Кріслі автора”.

V. Домашнє завдання.

Намалювати словесний портрет Іллі Муромця. Прочитати прислів’я і подумати, кого з героїв казки вони можуть стосуватися.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Усяке в світі діється, про всяке в казці мовиться




Усяке в світі діється, про всяке в казці мовиться
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email