|  | 

В. БАРКА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЖОВТИЙ КНЯЗЬ”

Тема. В. БАРКА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЖОВТИЙ КНЯЗЬ”

Варіант 1

1. Народився В. Барка 16 липня 1908 році в селі Солониця…

А На Сумщині.

Б Львівщині.

В Полтавщині.

Г Дніпропетровщині.

2. Ім’я предка В. Барки зазначено у творі…

А М. Куліша “Чорна рада”.

Б Т. Шевченка “Гайдамаки”.

В М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

Г Панаса Мирного “Лихі люди”.

3. Від славного сімейного предка Василеві Барці передалася…

А Надзвичайна емоційність.

Б Волелюбність, бажання бути незалежним.

В Любов до праці.

Г Краса зовнішня і внутрішня.

4. Першим мистецьким враженням для В. Барки була…

А Церковна музика і молитва.

Б Ікона “Моління про чашу”.

В Картинна галерея І. Рєпіна.

Г Поезія О. Пушкіна.

5. Любов В. Барки до української класики, зокрема до творчості Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника йому прищепив…

А Учитель математики трудової школи.

Б Батько письменника.

В Сліпий старець-музика.

Г Мандрівний диякон-живописець.

6. У школі почалося захоплення майбутнього письменника…

А Поезією.

Б Полемічною літературою.

В Революційними подіями.

Г Живописом.

7. “Предметом величезного ентузіазму”, за словами В. Барки, для нього був…

А Ю. Яновський.

Б М. Гоголь.

В М. Горький.

Г Ф. Достоєеський.

8. Харківщина для Барки – місце, де:

А Будучи юнаком, він здобув вищу освіту.

Б У Державному видавництві надруковано першу збірку вір­шів письменника.

В Він тривалий час перебував в ув’язненні.

Г Митець написав свій перший роман.

9. Роман В. Барки “Жовтий князь” уперше надруковано…

А У 1990 році в Києві.

Б 1950 році в Берліні.

В 1961 році в Одесі.

Г 1963 році в Нью-Йорку.

10. За романом В. Барки “Жовтий князь” було…

А Підготовлено експозицію в художньому музеї.

Б Знято фільм.

В Продемонстровано виставку про страшні часи голодо­мору.

Г Написано безліч картин.

11. Над романом “Жовтий князь” В. Барка працював упродовж…

А Одного року (1933р.).

Б Трьох років (1941-1943 pp.).

В П’яти років (1944-1948 pp.).

Г Двох років (1958-1959 pp.).

12. В. Барка романом “Жовтий князь” намагався відтворити…

А Документальну хроніку часів голодомору.

Б Художній, філософський твір-роздум.

В Пошуки народом щасливого життя.

Г Тяжке становище трудового народу за кріпацтва та пореформеного часу.

Варіант 2

1. В. Барка походить із давнього роду…

А Музикантів.

Б Козаків.

В Селян.

Г Шевців.

2. Справжнє прізвище письменника…

А Багряний.

Б Жовтяк.

В Губенко.

Г Очерет.

3. Початкову освіту майбутній митець здобув…

А Удома.

Б У мандрівного диякона-живописця.

В У трикласній початковій школі.

Г У приватного вчителя.

4. Одним із чарівних куточків природи, який В. Барка запам’ятав на все життя, був…

А Гетсиманський сад.

Б Казковий ліс.

В Безмежний степ.

Г Узбережжя Дніпра влітку.

5. Хто з митців зауважив відносно до В. Барки: “З тебе будуть люди”?

А Вдова старшини з армії Української Народної Республіки. Б М. Хвильовий.

В Дослідник творчості письменника В. Пушко.

Г Мовознавець І. М. Кириченко.

6. За фахом Василь Костянтинович…

А Фольклорист-етнограф.

Б Учитель фізики і математики.

В Музикант, композитор.

Г Інженер.

7. Перші поетичні твори В. Барки були надруковані в журналі “Червоний шлях”, редактором якого був…

А М. Рильський.

Б В. Сосюра.

В П. Тичина.

Г М. Коцюбинський.

8. У 1940-50-х роках письменник належав до літературного угрупування…

А “Плуг”.

Б ВАПЛІТЕ.

В “РАПП”.

Г “МУР”.

9. В. Барка пояснив успіх роману “Жовтий князь” тим, що…

А У творі передано безпосередньо особисті страждання пись­менника.

Б Виявилася багата читацька аудиторія.

В Був уперше надрукований на Україні.

Г У ньому зосереджена увага на сім’ї як складової суспільства.

10. В основу сюжету “Жовтого князя” письменником була покла­дена історія однієї вимерлої під час голоду української родини, про яку письменник безпосередньо дізнався…

А Від переповіді земляка.

Б Голодуючих селян.

В Редактора журналу “Дружба народів”.

Г Свого брата.

11. Назва роману В. Барки “Жовтий князь”…

А Має глибокий підтекст.

Б Реалістична.

В Романтична.

Г Символічна.

12. Для чого не характерний жовтий колір у творі В. Барки “Жов­тий князь”?

А Стін будівель.

Б Одягу тих, хто прирікає людей на голодну смерть.

В Потягу, у якому везли людей на страту.

Г Тих, хто голодував, а потім помирав.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: В. БАРКА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЖОВТИЙ КНЯЗЬ”
В. БАРКА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЖОВТИЙ КНЯЗЬ”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email