|  | 

Варіанти тексту

Варіанти тексту (лат. varians – мінливий) – у широкому розумінні – текстові відмінності між автографами, копіями, списками чи друкованими виданнями одного і того ж твору, У вужчому значенні – видозміни тексту внаслідок його виконання (приміром, сценічного) чи переписування (різні списки Києво-Печерського патерика) тощо. У сучасній літературній практиці найбільш поширений перший приклад, в якому найчастіше виявляються авторські правки, спрямовані на зміну якості художнього твору, поліпшення його і т. п., як наприклад, у сонеті М. Зерова “Pro domo”: Класична пластика і контур строгий, І логіки залізна течія – Оце твоя, поезіє, дорога. У первісному варіанті цей тривірш мав дещо відмінний вигляд:

Класична пластика і контур строгий, І логіки залізна течія – Оце твоя, Україно, дорога. Заміна слова “Україно” на слово “поезіє” значно змінила зміст сонета, первісна назва якого – “Молода Україна” – теж була досить промовиста та суголосна пафосові “розстріляного відродження”. Часто трапляється, що кінцевий варіант художнього твору визначається не волею автора, а сторонніми, не завжди сприятливими чинниками.

Так чимало текстів П. Тичини зазнали далеко не кращих змін під тиском більшовицької критики, як наприклад, милозвучні рядки “О панно Інно, панно Інно…”, що публікувалися у спотвореному, безбарвному вигляді в радянських виданнях: “О люба Інно, ніжна Інно…”, оскільки тогочасна критика вбачала у слові “панно” негативний зміст.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Варіанти тексту
Варіанти тексту
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email