|  | 

Вдосконалення учнівського самоврядування

У НАШ ЧАС СУЧАСНА МОЛОДЬ ПОТРЕБУЄ ДУЖЕ БАГАТО ОСОБЛИВОЇ УВАГИ, ОСОБЛИВО САМЕ У ПЕРЕЛОМНОМУ ДЛЯ НИХ ВІЦІ. пОЧИНАЮЧИ З 9 – ГО КЛАСУ, ДИТИНУ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ НАПРАВЛЯТИ, КООРДИНУВАТИ ТА СПРЯМОВУВАТИ ЇЇ. ПІДЛІТОК – ЦЕ ВЖЕ ДІАГНОЗ! Центральне місце в житті підлітка займає спілкування з товаришами. Якщо для молодших школярів основою для об’єднань найчастіше виступає спільна діяльність, то тепер, навпаки., привабливість тих чи інших занять та інтереси визначається передусім їхніми можливостями для спілкування з однолітками.

Слід мати на увазі і ту обставину, що для підлітків важливо не просто бути разом з однолітками, вони прагнуть зайняти в їх середовищі те становище, яке б відповідало їх претензіям. Для одних це бажання бути лідером, для інших – користуватись авторитетом в якійсь справі, треті намагаються знайти близького друга, та завжди це прагнення є провідним мотивом поведінки у цьому віці. Спілкування з однолітками все більше виходить за межі шкільного життя і навчальної діяльності, захоплюючи все нові інтереси, види діяльності, стосунки, виділяючись в окрему, самостійну і надзвичайно важливу для підлітка сферу життя. Сказане пояснює, з одного боку, підвищений конформізм підлітків щодо компаній однолітків, і, з другого, їх недисциплінованість і навіть правопорушення через невміння добитись бажаного положення в таких компаніях.

Суб’єктивне значення для підлітка сфери спілкування з однолітками серйозно відрізняється від її оцінки дорослими, особливо вчителями. Самі підлітки вважають свої переживання з цього приводу найбільш типовими і значущими, в той час як вчителі думають, що підлітків більше всього хвилюють стосунки з ними, а батьки приписують таке ж значення взаєминам в сім’ї. Спілкування з товаришами в цьому віці набуває такої цінності, що нерідко відтісняє на другий план і навчання, і навіть стосунки з рідними. Так, серед причин зниження успішності та порушень поведінки, різних афектних переживань одне з головних місць займає невдоволеність підлітків своїми стосунками з однолітками, що часто не усвідомлюється ні дорослими, ні самими підлітками.

У молодіжному товаристві Самарського районного Парламенту дітей та юнацтва, діти мають реальну можливість реалізувати свій духовно – творчий потенціал, задовольнити потреби, знайти відповіді на питання, розвинути і задовольнити свої інтереси. В роботі клубу малоефективні звичні форми діяльності, не діє тут і заборона, обмеження. Система виховання грунтується на самодіяльності, ініціативі, інтересі, вільному виборі напрямків, видів занять, зорієнтованих на громадські і громадянські цінності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Вдосконалення учнівського самоврядування
Вдосконалення учнівського самоврядування
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email