|  | 

Вечерниці

“Вечерниці” (“Літерацьке письмо для забави і науки”) – перший тижневик галицько-буковинських народовців. Виходив у Львові з лютого 1862 по червень 1863 (всього вийшло 16 номерів) за редакцією Ф. Заревича і М. Шашкевича. Проголошуючи самостійність і єдність українського народу, розділеного політичним кордоном, журнал відстоював потребу створення єдиної національної культури на народній основі. Послідовно популяризував кращі здобутки української літератури, опублікувавши твори Т. Шевченка (“Неофіти”, “Кавказ”, “І мертвим, і живим…”, “Русалка”, “Чернець”, “Холодний Яр”, “Чигрине, Чигрине”, “Плач Ярославни”, “Сон” (“На панщині пшеницю жала”), уривки з поем “Гайдамаки”, “Тарасова ніч” та ін.), П. Куліша (“Огняний змій”, “Інший чоловік”, “За те, од чого у містечку Воронежі висох Пешевців став”, “Дівоче серце”, “Кумейки”, “До братів на Вкраїну”), Марка Вовчка (“Козачка”, “Пройдисвіт”), О. Стороженка (“Матусине благословення”, “Скарб”), М. Костомарова (“Пісня моя”), Л. Глібова (“Вовк і овчари”, “Мірошник”, “Жаба і віл”, “Прохожий та собака”), О. Кониського, С. Носа та ін. Передруковував з журналу “Основа” деякі матеріали про Т. Шевченка, зокрема статтю П. Куліша “Чого стоїть Шевченко яко поет народний”, О. Лазаревського “Дитинний вік Шевченка”, Л. Жемчужникова “Згадка за Шевченка, его смерть і похорони”.

Місцевих авторів представляли Ю. Федькович (оповідання “Люба-згуба”, “Серце не навчити”, “Штефан Славич”, кілька поезій, у т. ч. програмно-полемічна “Сему-тому, хто цураєсь свого дому”), Ф. Заревич (повість “Хлопська дитина”, оповідання “Родина”, “Чудний цвіт”, “У страха очі великі”), В. Шашкевич (кілька поезій, у т. ч. “Безнадійним співакам”, та перекладів з Г. Гейне), К. Климкович (публіцистичні й літературні статті, переклади). Цікавою була програма “Збиранія забитків усної словесності”, складена В. Шашкевичем і К. Климковичем. Журнал багато уваги надавав проблемам розвитку української мови та взаємозв’язкам з інтими слов’янськими народами, різноманітній інформації та бібліографії. І. Франко вважав “В.” “першим виразним осередком народовецького руху в Галичині з виразним українофільським відтінком”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Вечерниці
Вечерниці
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email