|  | 

ВІД БІОГРАФІЇ ДО ТВОРЧОСТІ – ОДИН КРОК – Чарльз Діккенс (1812-1870). Гуманістичний зміст і висока людяність творів Ч. Діккенса

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Урок 28

ВІД БІОГРАФІЇ ДО ТВОРЧОСТІ – ОДИН КРОК

Тема: Чарльз Діккенс (1812-1870). Гуманістичний зміст і висока людяність творів Ч. Діккенса.

Є вигадка, на якій люди, мов на світлих крилах, піднімаються до неба; є істина, холодна, гірка…що приковує людину до землі свинцевими ланцюгами.

Ч. Діккенс

Мета: простежити закономірний зв’язок між фактами біографії письменника та особливостями його творчості; розвивати усне мовлення, культуру спілкування, уміння виділяти головне, дослідницькі здібності, навички аналізу публіцистичного тексту; виховувати інтерес і повагу до літературної спадщини інших народів; упевненість у своїх силах, у можливості бути успішним у навчанні, бути повноцінним учасником спільної роботи; толерантне ставлення до інших.

Обладнання: портрет Ч. Діккенса, виставка творів письменника, словники іншомовних слів, літературознавчі словники, чисті “Партнерські аркуші”, призначені для співпраці в парах, список афоризмів Д. Дефо (один примірник на пару учнів), добрий настрій, почуття гумору.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань. Евристична бесіда. Словникова робота.

На цьому етапі вчитель може скористатися попереднім домашнім завданням. (За різними джерелами зібрати відомості про англійського письменника Чарльза Діккенса, найцікавіші факти занотувати в зошиті у вільній формі).

2. Учитель репрезентує тему уроку, повідомляє, що сьогодні йтиметься про творчість Ч. Діккенса, і звертається до учнів із запитаннями:

– Як ви розумієте думку, приховану в темі сьогоднішнього уроку?

– Що, на ваш погляд, означає словосполучення “один крок”?

– Що означає слово “біографія”?

– Чи може біографія складатися із творчості?

– Якщо так, то що слід розуміти під висловом “творча біографія”?

Після коротких міркувань – розминки учням пропонується самостійно сформулювати мету/завдання уроку, обговорити її в парі й записати на “Партнерському аркуші”.

Методичний коментар. З метою посилення діалогічності навчання учитель може переадресовувати тлумачення різних понять іншим учням. Наприклад:

– Сергію, як ви зрозуміли те, що висловив Андрій?

– Чи усі згодні із думкою, що зараз прозвучала?

У разі труднощів формулювання думки з боку учня можна скористатися прийомом перифрази, наприклад:

– Якщо я правильно вас зрозумів, ви мали на увазі…(далі ви прозоро формулюєте те, що інтуїтивно відчуває учень).

3. Робота в парах. Метод “Гронування” (інша назва – “Асоціативний кущ”). Гронування є стратегією, яка використовується для стимулювання мислення на початку опрацювання нової теми. Для того щоб застосувати цей метод, необхідно:

А) кожному з учнів у центрі аркуша написати ключові слова – тему: “Життя і творчість Діккенса”, окресливши їх колом;

Б) пригадати й коротко, не зважаючи на розділові знаки, записати довкола теми найважливіші поняття, фрази, назви (тощо) із зазначеної теми, теж узявши їх у кружальце;

В) коли в результаті обміну необхідні ідеї записані, учні намагаються допомогти один одному встановлювати там, де це можливо, зв’язки між поняттями.

Зразок

Життя і творчість Діккенса:

– Англія;

– війна Росії з Наполеоном (1812 – рік нар. письменника);

– вікторіанство (?);

– втрата сімейного затишку;

– вакса;

– Скрудж;

– “Пригоди Олівера Твіста”;

– карикатури;

– “Нотатки Піквікського клубу”;

– “Домбі та син”;

– батько в борговій в’язниці;

– несподіваний спадок;

– ” Нариси Боза “;

– тема дитинства;

– “Важкі часи”;

– щаслива кінцівка твору;

– журналістика;

– різдвяна пісня;

– Гоголь;

– “Девід Копперфілд”.

Під час цієї роботи вчитель допомагає найслабшим парам виконати завдання, доповнюючи учнівські приклади супутніми відомостями, насамперед назвами найвідоміших творів письменника (“Нариси Боза”, “Нотатки Піквікського клубу”, “Домбі та син”, “Крихітка Дорріт”, “Девід Копперфілд”) або іменами авторів, твори яких співзвучні творам Діккенса, наприклад, згадує про “Ніч перед Різдвом” М. Гоголя. Відомі, але незрозумілі поняття можна позначити знаком “?”, щоб далі (на наступному етапі) прояснити їх (цікаві слова виписуються на дошку і пояснюються). Цей вид роботи може слугувати імпровізованим додатком до рубрики підручника “Мозаїка дрібниць”, у якій міститься фонова інформація.

4. Усвідомлення значень. Презентація учнівських Гроно. Словникова робота.

На цьому етапі має відбутись упорядкування ідей в окремі найпростіші групи, які вчитель записує на дошці під час учнівських презентацій, відбираючи ті, що доцільні для подальшого розкриття теми.

Наприклад:

– факти біографії;

– назви творів письменника;

– герої творів;

– тематика творчості тощо (залежно від здобутого матеріалу і мети уроку).

Під час цієї роботи учням пропонується ставити уточнюючі запитання стосовно несподіваних або незрозумілих ідей, включених до Гроно. Упорядковані результати спільної роботи, відображені на дошці, переносяться до учнівських зошитів.

Магічні дрібнички. З метою заохочення більшості учнів до роботи вчитель може повідомити, що ініціативні учасники наприкінці уроку матимуть додатковий бал, який буде враховано при виставленні підсумкової тематичної оцінки. При цьому наголошується на тому, що цінуватимуться не тільки влучні відповіді (які й так можна оцінити протягом або в кінці уроку), але й не зовсім вдалі, а під час перевірки тематичних робіт учитель ураховує відповідні бали.

5. Робота з підручником. Кероване читання. Аналіз публіцистичного тексту.

Словникова робота.

Учням пропонується звернутися до статті підручника (стор. 56), що містить повідомлення про життя та творчість Ч. Діккенса. Вчитель зауважує, що робота над статтею здійснюватиметься поетапно, із зупинками після кожного абзацу і буде скерована попередньо сформульованими запитаннями.

Він знов звертає увагу на тему уроку і пояснює, що кінцева мета аналізу статті – з’ясувати, які реальні події з життя Діккенса або риси вдачі письменника відбилися на його творчості. Засобом досягнення цієї мети буде складання таблиці (учнями в зошитах; учителем на дошці).

Методичний коментар. Завдання, а відповідно і етапи уроків, орієнтовані на опрацювання в парах, можуть із більшим успіхом виконуватись і в невеликих групах (по 4, максимум 6 осіб у групі). У цьому випадку учнів треба призвичаїти до методики “Круглий стіл”, згідно із якою учасники, обговорюючи завдання/запитання, висловлюються по черзі (по колу, тому – “Круглий стіл”), наштовхують один одного на цікаві ідеї, висловлюють критичні зауваження щодо недосконалих суджень, відбирають найвдаліші/найцікавіші/незвичайні, записують їх на “Партнерському аркуші”, визначаються із “репортером” (із тим, хто має репрезентувати результати спільної роботи), оприлюднюють свою роботу, відповідають на запитання представників інших груп, наступного разу дотримуються принципу ротації ролей репортера, отримують задоволення від командної роботи і відповідні бали за неї.

Найбільша трудність (можливо, незручність) за такої форми роботи – це необхідність заздалегідь організувати простір – розташувати парти таким чином (зіставивши 2 або 4 одна напроти другої), щоб учні мали змогу вільно спілкуватися.

Зате така форма організації уроку:

1) розвиває навички партнерської співпраці,

2) зумовлює свідомий розподіл ролей/праці серед учнів,

3) накладає відповідальність за спільний результат (бо оцінюється група, а не один учасник),

4) залучає до роботи всіх (а не тільки тих, до кого звертається вчитель),

5) утворює широке, різноманітне за формами та змістом, інформативне поле/спектр ідей,

6) сприяє учнівському взаємонавчанню (до якого учні відчувають інтуїтивний потяг, переказуючи один одному навчальний матеріал під час перерви),

7) дає можливість синхронно працювати у кількох напрямках, а це питання часу, якого завжди не вистачає.

Запитання/завдання до 1-го абзацу:

– Які якості виділяє автор в особі письменника? (Популярний письменник і людина, яка не байдужа до інших);

– Яка з визначених якостей зумовлює (може пояснити) іншу? (Любов, співчуття до людей приваблює читачів, сприяє популярності письменника );

– Як можна назвати людину, яка сповнена любові до людей?

Слово “гуманізм” пояснюється на наступній сторінці підручника. Можна запропонувати підібрати синонім/антонім до зазначеного слова. Нові слова записуються на дошці і в зошитах.

Складання таблиці.

Життя і творчість Ч. Діккенса

Фрагмент тексту Біографічні факти Відгомін у творчості

1 Обдарованість, любов до людей Популярність творів

Запитання/завдання до 2-го абзацу:

– Що вас найбільше вразило в цьому фрагменті? (Можливо, те, що учні 6-го класу – однолітки письменника, коли він працював на фабриці);

– Знайдіть ті факти біографії, які відбилися в темах “жорстокого світу”, перетворилися на “зворушливі образи дітей”, позначилися на мотиві “віри у щасливий випадок” (можливо, на щасливих кінцівках творів), і занесіть їх до таблиці. (Боргова в’язниця батька, тяжке дитинство, рятівний спадок ).

Заповніть таблицю.

Запитання/завдання до 3-го абзацу:

– Знайдіть у тексті відповідники, один з яких належить до біографії, а інший до творчості. (Діккенс – Боза).

Поясніть значення слова “псевдонім”.

Заповніть таблицю.

Запитання/завдання до 4-го абзацу:

– Як журналістський досвід вплинув на творчість письменника? (Спостережливість, розуміння того, що характер людини залежить від обставин, середовища, в якому вона живе. “Реалістична точність” зображення).

Заповніть таблицю.

З’ясуйте, з якою особливістю творчості Діккенса контрастує “реалістична точність” зображення. (З романтичною вірою в силу чуда та мрії).

Заповніть праву колонку таблиці, а до лівої додайте рису характеру Діккенса, яка пояснює цю особливість його творів. (Діккенс – романтик).

– Зверніть увагу на цей заключний мотив 4-го фрагменту статті: “Вірив у силу чуда та мрії”. Із яким мотивом попередньої частини тексту він перегукується? (“Віра в щасливий випадок” ).

– Як ви думаєте, автор випадково повторюється чи створює цей перегук із певною метою? Якщо це не випадковість, то навіщо це зроблено? (Для того, щоб наголосити на характерних рисах творчості письменника, пояснюючи це різними причинами ).

Запитання/завдання до останньої частини тексту статті:

– Уважно прочитайте текст статті до кінця й перепишіть до зошита усі вислови – мотиви, що перегукуються зі словами “цінність людини”, взятими з 4-го абзацу. (“Цінність сімейного затишку”; “справжні життєві цінності – любов, дружба, діяльна доброта, здатність співчувати та яскраво переживати маленькі радощі”; “найдорожче для них – рідна домівка”; “неминущі радощі” “утвердження найвищої цінності такого щастя” ).

– Перегляньте виписані вислови і спробуйте їх узагальнити, визначивши таким чином наскрізну проблематику творчості Діккенса. (Проблема життєвих цінностей).

Складіть картину відгомону життєвих фактів у творчості письменника.

Життя і творчість Ч. Діккенса

Фрагмент тексту Біографічні факти Відгомін у творчості

1 Обдарованість, гуманізм Популярність творів

2 Боргова в’язниця батька, тяжке дитинство, несподіваний спадок Тема “жорстокості світу”, образи знедолених дітей; мотив “віри у щасливий випадок”, можливі щасливі кінцівки творів

3 Прізвище – Діккенс Псевдонім – Боза

4 Журналістика Спостережливість, думка про залежність характеру людини від обставин, що на неї впливають, реалістична точність зображення

5 Романтичність характеру Діккенса Романтична віра в силу чуда та мрії

6 Творчість – теж факт біографії Проблема життєвих цінностей

Зверніть увагу на епіграф нашого уроку, перегляньте таблицю і спробуйте збагнути, якій рисі творчості письменника відповідає його власне судження. Як ви думаєте, чому саме цю думку Діккенса було використано як епіграф? (Тому що вона пов’язана з найважливішою рисою творчості письменника, яку варто запам’ятати).

6. Кмітлива хвилинка. Словникова робота.

Встановіть відповідність між афоризмами Д. Дефо та ідеями, що містяться в опрацьованій статті підручника. (Учням з метою повторення матеріалу, засвоєного в 5-му класі, пропонується пригадати, як називаються “влучні народні вислови повчального змісту, побудовані як завершене судження”? Учні мають згадати про прислів’я і розкрити різницю між афоризмами та прислів’ями. Слово “афоризм” – від грецької – короткий влучний оригінальний вислів, що зробився усталеним (значення цього слова варто заздалегідь написати на зворотній частині дошки).

Учні згадують відоме їм значення слова “оригінальний” (який не є перекладом з іншої мови) і засвоюють інше лексичне значення (створений певним автором самостійно, без наслідування; який привертає до себе увагу своєю незвичайністю).

Проаналізуйте перегук афоризмів Д. Дефо з фактами, наведеними в статті й зробіть висновки про їхню смислову відповідність.

Афоризми Д. Дефо

1. Усі наші скарги з приводу того, чого ми позбавлені, походять від невдячності за те, що ми маємо. ( “У найменших радощах він… віднайшов глибокий смисл; він допоміг простим людям знайти поезію в їхньому буденному житті, спонукав їх ще більше полюбити найдорожче для них – рідну домівку…” ).

2. Хибне використання матеріальних благ часто є найкоротшим шляхом до великих негараздів. (“Батько…витрачав на життя більше грошей, ніж міг собі дозволити” ).

3. Бути позбавленим близьких людей – найгірше, після злиднів, нещастя. (“Відтак затишне сімейне життя було зруйноване…” ).

4. Що є рятівним для одного – губить іншого. (“…щасливий випадок – несподівана спадщина – поклав край цьому сумному періоду…” ).

7. Повторення й закріплення вивченого. Порушена відповідність.

Відтворіть відповідність між поняттями, взятими зі створеної таблиці й хаотично розташованими на одному зі зворотних боків дошки (як інваріант – на плакаті або на аркуші паперу – на пару учнів по одному), підготовленому для цього.

8. Підведення підсумків, оголошення оцінок за урок.

9. Домашнє завдання.

1. Перечитати повідомлення “Навколо Різдва” в підручнику на с. 58. Підготувати розповідь про те, як святкують Різдво у вашій родині.

2. У якості моделей запитань, спрямованих на розвиток мислення, учні можуть звернутися до тих, що розташовані в підручнику наприкінці 1-ї строфи (с. 65), і спробувати на них усно відповісти.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: ВІД БІОГРАФІЇ ДО ТВОРЧОСТІ – ОДИН КРОК – Чарльз Діккенс (1812-1870). Гуманістичний зміст і висока людяність творів Ч. Діккенса
ВІД БІОГРАФІЇ ДО ТВОРЧОСТІ – ОДИН КРОК – Чарльз Діккенс (1812-1870). Гуманістичний зміст і висока людяність творів Ч. Діккенса
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email