|  | 

Видання

Видання – твір друку, який має самостійне поліграфічне оформлення, встановлені вихідні дані і призначений для поширення вміщеної в ньому інформації. У випадку відсутності даних про автора чи вихідної інформації В. кваліфікується як анонімне або безвихідне. За редакцією тексту В. може бути 2-е, 3-є і т. д., а також доповнене, виправлене. Особливим чином оформлюваними є В. кишенькові, мініатюрні, бібліофільські. В. академічне – найповніше наукове В., яке містить критично встановлений текст і його варіанти, оснащені грунтовним коментарем і довідковим апаратом.

Може включати окремими розділами (томами) художні, наукові твори, щоденники і записи, листи. Відомі В. академічні українських письменників: Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, П. Тичини, М. Рильського (див.: ). В. критичне містить спробу встановлення канонічного тексту на підставі наукового опрацювання автографів і попередніх публікацій твору; оснащується коментарем з аналізом варіантів, різночитань і їхнього походження з метою з’ясування останньої авторської волі цього тексту. В. критичне є різновидом В. наукового, виконує підготовчу функцію для В. академічного; водночас може функціонувати як масове. До типу В. критичного наближаються видання серії “Бібліотека поета”, випущені “Радянським письменником” (“Українським письменником”) у 1990-92: Богдан Лепкий.

Поезії; Богдан-Ігор Антонйч. Поезії; Євген Плужник. Поезії та ін.

В. наукове – тип видання класичних творів, документів, архівних матеріалів, що характеризуються встановленням “канонічних” текстів за першоджерелами, докладним апаратом і повнотою ансамблю текстів (коментар, наукові статті з історією твору і видання його і т. п.). В. наукові часто виходять серійно, наприклад: “Бібліотека української літератури” у видавництві “Наукова думка”. Вказані типи В. – академічне, критичне, наукове – вимагають великої аналітичної роботи в аспекті текстології, високої культури В. і поліграфічного виконання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Видання
Видання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email