|  | 

Виконайте завдання

Виконайте завдання

1. Назвіть провідні напрями мистецтва XVII століття.

2. Визначте характерні ознаки літератури бароко.

3. Поясніть назву п’єси Кальдерона “Життя – це сон”.

4. Яку національну літературу презентує творчість Мольєра? Що таке “висока комедія”? Наведіть приклади таких комедій.

5. Визначте характерні особливості класицизму. Назвіть найвидатніших представників цього напряму.

6. Поясніть, чому класицизм став провідним напрямом у мистецтві XVIII століття.

7. Назвіть найвидатніших представників літератури доби Просвітництва.

9. Доведіть, що трагедія Гете “Фауст” не втратила своєї актуальності у наші дні.

9. Визначте історичні події, які сприяли розвиткові романтичної літератури.

10. Схарактеризуйте романтичного героя. Наведіть приклади романтичних героїв.

11. Назвіть письменників, творчість яких стала віхами у розвитку романтизму.

12. До якого жанру належить твір Гофмана “Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер”? Поясніть, що спонукало митця вдатися до цього жанру.

13. Поясніть, що нового привніс у романтизм Дж. Г. Байрон.

14. Визначте основну думку поеми Байрона “Мазепа”.

15. Назвіть автора “Кримських сонетів”. Яку роль відіграв цей поет в історії літератури?

16. Поясніть, чому О. Пушкін, досягнувши успіху як романтичний поет, почав пошук нових шляхів у мистецтві.

17. Схарактеризуйте образ Тетяни Ларіної. За допомогою яких художніх засобів він створюється?

18. Доведіть, що “Євгеній Онєгін” – це “енциклопедія російського життя”.

19. Поясніть назву роману М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”.

20. Схарактеризуйте ліричного героя поезії М. Лєрмонтова.

21. Доведіть вплив української культури на творчість М. Гоголя.

22. Визначте гуманістичний пафос творів М. Гоголя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Виконайте завдання
Виконайте завдання
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email