|  | 

Використання ІКТ в навчальному процесі

Використання у навчально-виховному процесі мультимедійних, телекомунікативних і інтерактивних методів навчання

Підвищення ефективності підготовки учня в початковій школі є найважливішим завданням, що стоїть сьогодні системою освіти в Україні. Основні зміни в освіті України чітко визначені у державній національній програмі “Освіта”, Закони України “Про освіту”. Зокрема, Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ столітті у розділі “Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти” визначає головну мету Української системи освіти.

Вона має забезпечувати “Створення” та впровадження інформаційних технологій навчання.

Сьогодні до школи приходять всебічно розвинені, ерудовані діти. На сучасному етапі розвитку інформаційних та комунікативних технологій не виникає сумніву в потребі підготовки учнів, які б вільно орієнтувалися в інформаційному просторі, у мережі Інтернет.

Пристосуємо ознаки класифікації діяльності технологій навчання для алгоритму навчання учнів початкових класів створювати власну web – сторінку:

Призначення – створення дитячої простої web – сторінки на уроках інформатики у 4- му класі.

Застосування – на уроках інформатики та у домашніх умовах учні можуть створювати свої власні web – сторінки.

Цілі і завдання – навчити користуватися програмою Блокнот для написання мовою HTML web – сторінки.

Пізнавальна самостійність учнів – учні набувають практичних навичок з англійською клавіатурою при введенні тегів для створення web – сторінки у стандартній програмі Блокнот.

Спосіб реалізації цілей навчання і розвитку – користування програмою Internet Explorerдля відкриття власної web – сторінки і перегляду її на екрані монітора.

Характерна риса сучасних інформаційних технологій полягає у тому, що вони надають практично необмежені можливості для самостійної і спільної творчої діяльності вчителя й учнів. За допомогою комп’ютерних засобів створюється сприятливе середовище для розвитку інтелекту кожної дитини.

Робота з комп’ютерними засобами забезпечує умови для формування в учнів уміння працювати з інформаційними масивами та комп’ютерними інформаційними моделями:

Використання комп’ютера для роботи з інформацією;

Робота з навчальними програмними засобами;

Використання комунікаційних та інформаційних можливостей комп’ютерних мереж.

Мультимедіа – презентація сприяє створенню умов для організації роботи шляхом сполучення навчального матеріалу і забезпечення його успішного сприйняття з підключенням різних видів пам’яті – зорової, слухової, емоційної.

Діти від самого народження стають безпосередніми учасниками процесу пізнання навколишнього світу. Уроки і застосування мультимедійних презентацій – це своєрідні відеопроекти, які наближають дітей до життя. Особливо це стосується молодших школярів, для яких візуальний супровід уроків має особливе значення.

Мультимедіа – презентація розглядається як дидактичний засіб навчання, а мультимедійний проектор, або інтерактивна дошка – як технічний засіб, що дає змогу показати презентацію у класі.

За допомогою мультимедійних презентацій на уроці можна реалізовувати різноманітні форми навчально – пізнавальної діяльності – фронтальну, групову, індивідуальну. Форма використання презентації обирається учителем залежно від об’єктивних умов. Найпоширеніша фронтальна форма, коли вчитель ілюструє матеріал слайдами на екрані за допомогою мультимедійного проектора.

Таким чином презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації.

Вчителі початкових класів нашої школи створили банк мультимедійних презентацій для використання на окремих етапах уроків.

Вчителі надають перевагу телекомунікаційним технологіям, що сприяє поліпшенню писемності. Та розвитку мовлення дітей через комунікаційне спілкування, підвищують інтерес до навчання і загальне зростання успішності, здійснюють контроль автоматизованих обчислювальних навичок з математики.

Користуючись доступом до мережі Інтернету в школі, вчителів вдало підбирають музичний супровід до уроків для забезпечення кращого засвоєння навчального матеріалу з використанням здоров’язберігаючих технологій.

Вчителі початкових класів, використовуючи інформаційні технології, відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформацій, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, сприяють реалізації принципово нових форм і методів навчання. Також вчителі мають змогу краще досягти дидактичної мети та краще спроектувати навчальне середовище.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Використання ІКТ в навчальному процесі
Використання ІКТ в навчальному процесі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email