|  | 

Використання ІКТ в навчанні

Сучасним учням потрібен зовсім інший набір здатностей, ніж їхнім попередникам. Тому виникло понятт”навички XXI століття”, що охоплює також деякі якості особистос-

Ті, зокрема:

Ø креативність та інтелектуальна допитливість – здатність до оригінальності та інновацій;

Ø критичне та системне мислення – мислення, що дає змогу людині формулювати вірогідні судження для окреслення, аналізу та розв’язання проблем;

Ø комунікативні навички – використання різних видів спілкування;

Ø навички особистісної та групової взаємодії – здатність співпрацювати з іншими;

Ø ІТ-обізнаність – використання інформації та медіа;

Ø здатність до самоосвіти і здатність адаптуватися до умов навчання в інших культурах та суспільствах.

Переглядаючи цей перелік, уявляємо собі допитливого учня із жагою до знань, який використовує всі навколишні ресурси для навчання, може визначати проблеми, креативно їх розв’язувати, застосовувати свої знання для розв’язання реальних життєвих ситуацій, активно діє, зазнає невдач, навчається на помилках, пробує знову і домагається свого.

Однак, слід зазначити, що нині, на жаль, не всі учні мають розвинені навички і готові до самостійного життя. Це є свідченням того, що необхідно модернізувати традиційний підхід до навчання, зробити його таким, що відповідає вимогам сучасності.

Традиц Ійний Підхід

Інноваційний підхід

Пасивне навчання – діти слухають педагога

Активна участь в освітньому процесі – дискусії, дослідження, презентації

Запам’ятовування розрізнених фактів

Системна подача знань та використання їх у різних умовах

Навчання з одного джерела – педагог

Вміння досліджувати – використання багатьох ресурсів

Наголос на знаннях, розумінні та застосуванні

Додаткова увага на здатності узагальнити, проаналізувати і оцінити

Розподілена на предмети навчальна програма

Інтегрована, мультидисциплінарна навчальна програма

Педагогіка спрямована на педагога

Педагогіка спрямована на дитину

Ізольоване навчання

Глобально взаємопов’язане колективне навчання

Оцінка педагога на основі середніх показників

Багатопланова оцінка, а саме: оцінка педагога, однолітків, самооцінка

Інформаційно-комунікаційні

Технології у навчально-виховному процесі

Вдале поєднання традиційних методів навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) може значно підвищити продуктивність вивчення будь-якого предмета. Ілюструючи події, процеси та явища, які є об’єктами вивчення, за допомогою ІКТ, учитель урізноманітнює урок, робить його інтенсивним, інтерактивним. Крім того, слід зазначити, що учням на таких уроках більш цікаво.

Під ІКТ ми розуміємо засоби введення, накопичення, зберігання, передавання, оброблення, контролю і виведення інформації, які грунтуються на використанні комп’ютерної техніки, комунікацій і новітніх технологій.

Використання у навчально-виховному процесі ІКТ сприяє гармонійному формуванню творчої та діяльнісної особистості учня.

Переваги використання ІКТ у навчально-виховному процесі

Використання ІКТ у загальноосвітньому навчальному закладі має значні переваги для всіх учасників навчально-виховного процесу – учителів, учнів, адміністрації, батьків.

Наприклад, учитель, який уміло використовує ІКТ у своїй роботі, має змогу:

– підвищувати ефективність уроку;

– консультувати батьків та учнів дистанційно;

– оперативно надавати батькам інформацію щодо успішності учнів;

– створювати архів методичних матеріалів із забезпеченням загального чи обмеженого доступу до них (наприклад, архів, доступ до якого мають учні та/або батьки лише окремого класу);

– розміщувати інформацію на веб-сайті навчального закладу;

– створювати електронні предметні словники;

– вести блог чи мікроблог тощо.

Адміністрації навчального закладу використання ІКТ дає змогу:

– оптимізувати звітність;

– зробити персональний контроль більш докладним;

– організувати електронний документообіг;

– дистанційно стежити за перебігом навчально-виховного процесу (уроки, позакласні заходи тощо).

Учні, які вчаться за допомогою ІКТ, без обмежень у часі і просторі можуть отримувати:

– доступ до контенту щодо навчального предмета;

– індивідуальне домашнє завдання;

– тренінг-і тест-завдання;

– оперативну інформацію про результати своєї діяльності.

Батькам застосування ІКТ у школі дає змогу:

– оперативно отримувати інформацію про результати навчальної діяльності дитини, перебіг навчально-виховного процесу, а також про заходи, які здійснюються на шкільному та інших рівнях;

– контролювати виконання дитиною завдань різного рівня складності тощо.

Організація уроку з використанням ІКТ

На уроці з використанням ІКТ в учнів розвивається пізнавальна діяльність, логічне мислення, увага, пам’ять, вони стають більш активними, адже такий спосіб подачі інформації має ознаки ігрового.

Використання ІКТ на уроці відкриває перед учасниками навчально-виховного процесу нові можливості, зокрема такі, як:

– введення, накопичення, зберігання, передавання, оброблення, контроль і виведення інформації у текстовому, графічному, аудіо-, відео – та інших форматах;

– пошук необхідної у певний момент уроку інформації;

– закріплення отриманих знань на практиці, а також отримання практичних навичок роботи з комп’ютерними технологіями;

– швидке оцінювання отриманих знань, умінь і навичок;

– організація спілкування на новому рівні (наприклад, дистанційно) тощо.

Систематичне використання ІКТ на уроці дає змогу розв’язати такі завдання:

– зробити роботу на уроці більш наочною, інтенсивною та прозорою для всіх учасників навчально-виховного процесу;

– встановити міжпредметні зв’язки з інформатикою;

– підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу учнями;

– застосовувати у навчанні особистісно орієнтований підхід, створювати ситуацію успіху.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Використання ІКТ в навчанні
Використання ІКТ в навчанні
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email