|  | 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УРОЧНИЙ ТА ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Свій виступ я хочу розпочати словами відомого американського вченого, педагога, філософа, професора Джона Дьюї: “Якщо ми будемо вчити сьогодні так, як ми вчили вчора, ми вкрадемо у наших дітей завтра”. Як відомо, “Національна доктрина, Україна. Освіта ХХІ століття” наголошує, що метою навчально-виховального процесу є розвиток особистості учня, навчання на основі врахування його інтересів.

Отже, сучасне суспільства зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя. Сучасна школа повинна створити всі умови для формування всебічно розвиненої особистості. Тому перед нами вчителями, встають дуже серйозні завдання на сучасному етапі, а на допомогу нам прийшли нові технології – інформаційно – комунікаційні.

На сьогоднішній день ІКТ охоплюють усі сфери людської діяльності. Нині у розвинених країнах світу вміння залучати ІКТ до всіх сфер діяльності перебуває на одному рівні з уміннями читати і писати. Отже знання ІКТ стає невід’ємною складовою інформаційної культури будь – якої людини, і тим паче сучасного вчителя.

Необхідно, щоб кожен вчитель зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. В 2011 – 2012 навчальному році у кожну школу нашого Маловисківського району ” прийшов Інтернет”. “Прийшов” він і до нас у Великовисківську ЗШ І – ІІІ ступенів. На уроках за допомогою ресурсів мережі Інтернет можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі і адаптуючи їх до конкретного матеріалу уроку; вдосконалювати вміння писемного мовлення школярів; поповнювати словниковий запас. Саме навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій несе в собі величезний мотиваційний потенціал до вивчення тих чи інших навчальних предметів.

Великий мислитель Алі Апшерон, що жив багато років тому, колись сказав: “Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо ретельно не навчаться самі”. Його мудрі слова актуальні й до сьогоднішнього дня, адже якість освіти починається з учителя. Чим більше вчитель працює над собою, тим вище результат у дітей.

Скажу про себе. В даній школі викладаю математику та інформатику. Стараюсь для себе брати все нове: відвідую семінари, конференції, тренінги… На одному із семінарів почула про програму “Intel ® Навчання для майбутнього” і дуже нею зацікавилась. В 2007 році пройшла курс даної програми, яка пропонує світовий досвід успішного подання освітянами навичок ефективного використання ІКТ в освіті, це навички для і заради майбутнього.

Пройшовши курс даної програми, додому я привезла Портфоліо проекту ” Ким бути, і яким бути.” Разом із своїм мололодим колегою вчителем української мови та літератури Пановим Г. О., та учнями 8А і 8Б класу створили проект ” Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка.” , який успішно реалізували на районному семінарі вчителів української мови та літератури. Теми проектів обираються залежно від інтересів учнів і стосуються різних сфер. Проекти які були створені членами гуртка” Інформатика + ” це:  “Спорт – це сила, а куріння – це могила”;  ” Інтернет – добро чи зло.”:  ” Формули і числа”;  ” Історія родини – історія села – історія країни.” Проектна діяльність є важливим аспектом освіти, тому що учням надається можливість спроектувати своє майбутнє та сформулювати необхідні ресурси для здійснення професійного вибору. І знову ж працюючи над проектною технологією не можна обійтися без ІКТ Тут – же:  Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті;  Створення мультмедійної презентації;  Створення публікацій; Застосування ІКТ на уроці дозволяє змінити ставлення учнів до предмету, зацікавити їх, поступово ” Заохочувати” до його вивчення. Для створення організаційно-педагогічних умов ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні можна провести діагностичні вимірювання, запропонувати учням на початку кожного навчального року відповісти на традиційне запитання “Цікаві тобі уроки із застосуванням ПК?” Результати опитування завжди будуть позитивними, так як вони включають наступні моменти: – Зміст уроків стає цікавим, наочним, зрозумілим; – Є можливість займатися в будь-який зручний час поза залежності від днів тижня, часу доби; можливість використання тренажерів для відпрацювання того чи іншого навчального досвіду; – Можна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УРОЧНИЙ ТА ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УРОЧНИЙ ТА ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email