|  | 

Використання технологій Web 2.0 навчально-виховному процесі

Характерною рисою сучасного суспільства є інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, одним із важливих напрямів яких є Інтернет-технології. Останнім часом Інтернет-технології стали відігравати ключову роль не тільки в бізнесі, інформаційно-аналітичній діяльності, а і в освіті. Їх активне використання у навчанні стало можливим завдяки появі та інтенсивному розвитку технологій Веб 2.0.

Саме соціальні сервіси Веб 2.0 (нові інтерактивні сервіси Інтернету) змінюють традиційні шляхи співробітництва, спілкування та взаємодії. Веб-сайти Веб 2.0 дозволяють користувачам не тільки отримувати (знаходити) інформацію. Користувачі можуть легко створювати свої сайти та ресурси, що знаходяться у Веб 2.0 та контролювати (редагувати, запрошувати інших користувачів, спільно редагувати та обговорювати матеріали). Ці сайти заохочують користувачів додавати інформацію та мають на меті сприяння творчості, співпраці та розповсюдженню інформації.

Ці ресурси протиставляються традиційним Веб-сайтам, тобто таким, що обмежують користувачів, дозволяючи тільки переглядати сайти; а зміст таких сайтів може видозмінюватися тільки його власником.

Розглянемо соціальні сервіси, які можна використати у практиці вчителя математики.

Документи. Зокрема документи Google – це вільнопоширювані сервіси компанії Google, призначені для роботи з текстом, електронними таблицями, формами та презентаціями, що дають можливості ефективно організувати спільну діяльність групи користувачів. Використання цих засобів дає можливість розміщувати документи в мережі Інтернет, одночасно редагувати файли і переглядати зміни в режимі он-лайн, а також публікувати їх в мережі Інтернет для спільного перегляду.

При цьому виконуються принципи колективної роботи в Web 2.0-сумісному середовищі. Документи Google – дають можливість організації співпраці через створення спільних документів, проведення опитування через електронні таблиці, спільне редагування документів, їх обговорення та публікацію.

Блог (англ. blog, від web log, “мережевий журнал або щоденник подій”) – це вебсайт, основний вміст якого – записи, що регулярно додаються, зображення або мультимедіа. Для блогів характерні короткі записи.

За авторським складом блоги можуть бути особистими, груповими (корпоративними, клубними.) або суспільними (відкритими). За змістом – тематичними або загальними. Відмінності блогу від традиційного щоденника обумовлюються середовищем, тобто його “мережністю”: блоги зазвичай прилюдні або хоч би доступні певній безлічі користувачів Мережі.

Це визначає і відмінності блогових записів від особистого щоденника: перші зазвичай передбачають сторонніх читачів, які можуть вступити в прилюдну полеміку з автором(у відгуках до блог-запису або своїх блогах).

Блоги характеризуються публікацією відгуків (“коментарів”, комментов) відвідувачами, що робить блоги середовищем мережевого спілкування.

1. Розміщення матеріалів та посилань на веб-ресурси. Можна використовувати свій блог для розповсюдження навчальних матеріалів або посилань на них. Ці матеріали стають доступними для учнів як в школі так і дома.

2. Он-лайн дискусії. Залишаючи коментар до вашого повідомлення у блозі, учні стають учасниками справжньої дискусії.

3. Створення публікацій. На зміну шкільних стіннівок прийшли їх електронні замінники. Створіть власну шкільну газету он-лайн.

4. Дошка оголошень. Блог можна використовувати як віртуальну дошку оголошень.

5. “Пульт управління” учнівськими блогами. Допомога учням у створенні власного учнівського блогу і тоді вчительський блог стане своєрідним Центральним пультом управління учнівськими блогами.

6. Відкритий план уроку. Розмістивши конспект уроку чи його план на своєму блозі, ви дасте змогу учням з ним ознайомитися і по можливості підготуватися заздалегідь до уроку, а якщо залишиться щось незрозумілим, то учні зможуть ще раз розібратися самі чи поставити вам віртуальне запитання.

7. Засоби мультимедіа на вашому блозі. За допомогою декількох кліків мишкою ви зможете продемонструвати унаочнення до нової теми. Вбудовані відеоматеріали, презентації, гіперпосиланні, аудіо лекції – це ваша колекція технічних засобів для уроків.

8. Блог – помічник вчителя-організатора. Ви можете використовувати свій блог для організації позакласних заходів.

9. Зворотній зв’язок. Ваш блог можуть читати не лише учні, а і їх батьки, колеги. Можна продумати можливості блогу для тісного контакту з батьками, влаштовувати батьківський лекторій, розміщувати шкільні фотографії.

Батьки можуть писати коментарі.

10. Справжній інтерактивний сайт. Використовуючи можливості гіперпосилань, архівування, вбудованих мультимедіа ви отримаєте сучасний інтерактивний веб-сайт.

Системи вікі-енциклопедій.

Вікі-енциклопедія – це сайт довідкового характеру, наповнення якого здійснюється спільними зусиллями великої кількості учасників. Сайт функціонує за спеціальною технологією, яка називається “вікі” (від гавайського “wiki-wiki” означає “швидко”).

Вікі-сторінки можна використовувати за різними напрямками.

1. Як джерело навчального матеріалу. Навчальний ефект вікі-енциклопедії досягається також завдяки дидактичними принципами подання матеріалу, що реалізуються відповідними особливостями гіпертексту. Наприклад, можливість поєднання матеріалів різних довідникових та енциклопедичних видань в одній статті забезпечує принцип полілогу. Різні трактування одного і того ж поняття у різних довідниках, різних авторів можна зв’язати гіпертекстовими посиланнями.

Ці зіставлення доповнюють одне одного, поглиблюють розуміння понять, підштовхують учня до самостійного порівняння та осмислення матеріалу. Завдяки гіпертексту школяр може швидко отримати тлумачення незрозумілих понять або термінів в статті. Для цього встановлюються гіпертекстові посилання між всіма логічно зв’язаними поняттями та термінами. Поняття, що розглядається учнем зв’язується з тими, на які воно спирається або у яких конкретизується.

Крім того, кожна стаття може супроводжуватись гіперпосиланнями на інші схожі статті вікі-енциклопедії або на освітні веб-ресурси мережі Інтернет, що дає можливість знайти більше подібних матеріалів.

2. Планування та організація проектної діяльності. В цьому випадку вікі-сторінка створюється вчителем, частково ним наповнюється, а результати роботи над проектом вже висвітлюються самими учнями.

3. Спільне написання творчих робіт, статей. Причому такі роботи можуть бути написані як учнями так і самим вчителем.

4. Середовище для обговорення та рецензування матеріалів, статей. Віртуальне методичне об’єднання великої кількості вчителів математики (не одного району, а наприклад області).

5. Організація консультацій, отримання додаткових знань.

6. Ознайомлення мережевої спільноти з авторськими технологіями.

7. Для професійного зросту самого вчителя.

Отже, використання вікі-енциклопедії в навчальному процесі дає змогу: – створити єдину платформу для надання енциклопедичних відомостей з певної галузі знань;

– активізувати використання та створення освітніх веб-ресурсів;

– організовувати індивідуальну або групову роботу учнів;

– глибше вивчити потрібну галузь знань;

– скоротити час навчання і підвищити рівень підготовки учнів;

– підвищити ефективність навчання учнів;

– підвищити рівень конкурентоспроможності випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Можна навести приклади таких вікі-енциклопедій: –

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Використання технологій Web 2.0 навчально-виховному процесі
Використання технологій Web 2.0 навчально-виховному процесі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email