|  | 

Візьми участь у створенні концепції розвитку школи

Проект Концепція розвитку Боровківської середньої загальноосвітньої школи На 2012-2015 р. Завдання школи – навчити жити, наша школа – школа життя.

– оптимізація освітнього процесу з метою збереження фізичного, психічного та духовного здоров’я школярів; – посилення значущості суспільно-гуманітарного циклу дисциплін, які сприяють формуванню духовності, активній громадянській позиції особистості, її інтеграції в світову культуру; – продовження введення профільного навчання в старшій школі з метою забезпечення професійної орієнтації та професійного самовизначення школярів; – забезпечення умов для розвитку та становлення особистості кожної дитини, виявлення і реалізація потенційних можливостей кожної дитини; – удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів на всіх ступенях навчання та державної системи оцінки якості освіти; – інформатизація освітньої практики, формування функціональної інформаційної грамотності випускників, як основи інформаційної культури особистості. Аналіз вищезазначених напрямків показує, що вони є актуальні і мають попит і в учасників навчально-виховного процесу нашої школи ( у вчителів, учнів та батьків). Батькам учнів потрібно, щоб школа забезпечила: – можливість отримання якісної освіти загальної та повної; – якісну підготовку школярів до вступу в заклади вищої, середньої та початкової професійної освіти; – початкову професійну підготовку учнів третьої ступені школи; – цікаве дозвілля дітей; – а також, щоб були створені умови для: – задоволення різноманітних інтересів і потреб учнів та розвитку здібностей школярів; – формування інформаційної грамотності та оволодіння сучасними інформаційними технологіями; – збереження та зміцнення здоров’я дітей. Учням потрібно, щоб у школі: – було цікаво вчитися; – були в наявності комфортні психолого-педагогічні і матеріальні умови для успішної навчальної діяльності, спілкування, самореалізації; – була можливість отримати якісну середню освіту та початкову професійну підготовку; – були умови для опанування сучасними інформаційними технологіями.

Педагоги очікують: – створення в школі комфортних психолого-педагогічних і матеріальних умов для здійснення професійної діяльності; – покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; – створення умов для творчої самореалізації в професійній діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Візьми участь у створенні концепції розвитку школи
Візьми участь у створенні концепції розвитку школи
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email