|  | 

Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес

Освіта – один з головних інститутів соціалізації особистості. Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка існує в ній. Європейський досвід розвитку країн переконливо свідчить: чим вищий освітній рівень населення, Тим потужніша держава, тим заможніший її народ. Головна мета освіти – формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, Здатної до подальшого саморозвитку.

Освічена людина легко орієнтується в суспільстві, що змінюється, швидко освоює нові сфери діяльності, володіє високим рівнем толерантності, здатна проаналізувати будь-яку ситуацію, оцінити її і прийняти відповідне рішення – це громадянин відкритого суспільства. На початку ХХІ ст. людство ввійшло в нову стадію свого розвитку – вчені й політики, підприємці й педагоги все частіше говорять про настання інформаційної ери. Сучасне життя досить складно уявити без використання комп’ютерної техніки.

Наш час – це епоха постійних змін у технологіях, зокрема в освітніх, А використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес
Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email