|  | 

Як пов’язаний класицизм з античністю?

На зміну бароко з його пишністю, декоративністю в Європу приходить класицизм (XVII – початок XIX ст.) з суворими приписами, вимогами й законами щодо художньої творчості.

Цей напрям тяжіє до античної спадщини, позначеної рясами краси, досконалості, гармонії. Античні письменники зображали ідеальних героїв, людей з розвинутим почуттям обов’язку, розумних і благородних. Для класицизму характерне наслідування античних тем, образів, сюжетів, мотивів.

Найяскравіше це знайшло свій вияв у творах французьких письменників: трагедіях П. Корнеля, Ж. Расіна, комедіях Ж. Б. Мольєра, поезії Ж. Лафонтена. Теоретично обгрунтував цей літературний напрям Н. Буало у трактаті “Мистецтво поетичне”. Крім орієнтації на античність, французький критик і літературознавець вказує на такі риси класицизму, як раціоналізм, що виявляється в суворій регламентації, нормативності художньої творчості. Так, будуючи драму, необхідно було дотримуватися закону “трьох єдностей” – місця, дії, часу, а також утверджувати високі громадські та моральні ідеали в образах героїв.

Письменник повинен був звертатися лише до так званих “високих” жанрів – трагедії, оди, епопеї, яким протиставлялися жанри “низькі”: комедія, байка, сатира, що мали відображати сучасну дійсність. Тематичні обрії “високих” жанрів – важливі питання громадського життя на основі античних та історичних сюжетів.

В українській літературі XVII-XVIII ст. не було умов для розвитку цього літературного напряму. Вплив класицизму частково помітний у творчості І. Котляревського та П. Гулака-Артемовського.


Твір на тему: Як пов’язаний класицизм з античністю?
Як пов’язаний класицизм з античністю?
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email