|  | 

Як правильно говорити: “сюжет і композиція” чи “сюжетно-композиційна єдність”?

Сюжет і композиція в художньому творі органічно взаємопов’язані, взаємопроникні, але водночас якісно відрізняються. Сюжет – це розвиток, дії, а композиція – розташування і співвідношення частин твору. Тому правильно говорити “сюжетно-композиційна єдність”, а не “сюжет і композиція”, що вказує на співіснування понять, їх суму, їх приєднання одне до одного.

Терміном “сюжет” позначають один із елементів художньої системи, а терміном “композиція” – спосіб організації усієї цієї системи, тобто твору. Письменник обирає певний тип розповіді: в хронологічному порядку чи з його порушенням, від особи героя (“Інститутка” Марка Вовчка) чи від автора (“Місто” В. Підмогильного). В побудові конфлікту виділяються такі його елементи: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація і розв’язка. Проте, як уже зазначалося, таке традиційне розташування сюжетних елементів може порушуватися.

Отже, композиція охоплює сюжетно-розповідний аспект твору, а також систему персонажів, яка розкривається прийомами контрасту, протиставлення і зіставлення, що є також вираженням сюжетно-композиційної єдності. Так, наприклад, головний герой роману В. Підмогильного “Місто” Степан Радченко демонструє глибше свою людську сутність у стосунках з жінками: Надійкою, господинею, Зоською, Ритою. Протиставляються один одному сини Марії з однойменного твору У. Самчука, які у вирі соціальних потрясінь вибирають різні життєві шляхи.

Значну роль у композиції твору відіграють описи природи (пейзажі), художні деталі. Вони не просто супроводжують сюжет, ілюструють його, а й поглиблюють дію. Нерозривність сюжету й композиції виявляється на практиці: аналізуючи сюжет твору, ми не можемо абстрагуватися від спостережень над його композицією і, навпаки, вивчаючи композицію, краще розуміємо його сюжет.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Як правильно говорити: “сюжет і композиція” чи “сюжетно-композиційна єдність”?
Як правильно говорити: “сюжет і композиція” чи “сюжетно-композиційна єдність”?
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email